Orsak och behandling av åderbråck

På den här sidan får du reda på vad åderbråck är, en skala för att bedöma hur allvarliga dina eventuella problem är, vilka behandlingsalternativ du har och vilket av dem som passar just dig bäst.

Åderbråck orsak och behandlingsalternativÅderbråck, eller varicer som de kallas inom medicinen, är oftast stora utvidgade blodkärl som buktar ut och slingrar sig längs benen eller på andra platser på kroppen. Mindre kärl som egentligen bara syns under huden kallas ytliga blodkärl.

Åderbråck är normalt sett ofarliga och i första hand kosmetiskt störande. I vissa fall kan åderbråck dock ge fysiska besvär i form av smärta, tyngdkänsla, klåda, ömhet och krypningar. Obehandlade åderbråck kan ibland leda till eksem och bensår.

Orsak till åderbårck

Åderbråck orsakas av nedsatt funktion i klaffarna (backventilerna) i de vener som har till uppgift att transportera blod tillbaka till lungorna. Backflödet i dessa ådror höjer trycket vilket leder till att de töjs och tillslut börjar bukta ut.


Hur allvarliga är dina åderbråck?

För att bestämma hur allvarligt ett åderbråck är använder man inom vården en internationell sexgradig skala som kallas för CEAP-klassificering av åderbråck. Den grupperar patienter på följande vis:

 1. C0 Man har inga åderbråck eller ytligt synliga blodkärl
 2. ÅderbråcksbehandlingC1 Man har ett eller flera millimeterstora ytliga blodkärl/ådernät som ligger synligt under huden. Dessa räknas dock inte som åderbråck.
 3. C2 Man har synliga åderbråck. Kärlen är bredare än 4 mm
 4. C3 Man har synliga åderbråck samt svullnad/ödem i benet
 5. C4 Man har åderbråck och hudytan uppvisar eksem, pigmenteringar eller vitaktiga områden
 6. C5 Man har åderbråck och hudytan uppvisar läkta ärr efter bensår
 7. C6 Man har åderbråck med aktiva bensår i den överliggande huden

Utöver bedömning enligt CEAP-skalan delas även åderbråcken in som symtomatiska (s) vilket innebär att de ger fysiska besvär och som asymptomatiska (a) om de endast är kosmetiskt störande. Exempelvis kan en patient vara C2s – åderbråck klass C2 med fysiska besvär (s).


Behandling privat eller inom landstiget

Personer med åderbråck som stannar inom klassificeringen C0-C2a anses inom vården egentligen inte lida av åderbråck utan av synliga blodkärl. Eftersom detta ses som ett kosmetiskt besvär har man inte rätt till vård i offentlig regi. Man får då vända dig till den privata vården för behandling av ytliga blodkärl.

Åderbråcksbehandling inom landstiget

Personer med åderbråck i kategorin C2s-C3 har – under vissa förutsättningar – rätt till åderbråcksbehandling inom landstinget. Landstingen har dock olika bedömningsregler för vem som är kvalificerad.

Många landsting behandlar endast patienter med svullna ben, eksem, bensår, ven-inflammationer och blödningar orsakade av åderbråcken. Har man inte dessa symptom får man söka hjälp inom den privata vården.

Den som har besvär enligt kategorin C4-C6 har alltid rätt till och skall söka vård för att undvika att åderbråcken förvärras eller att andra komplikationer tillstöter. Har ett bensår uppstått kan det läka ut om åderbråcken behandlas korrekt.

Om behandling av åderbråck inom den privata vården

Om du inte får vård inom den offetliga vården kan du vända dig till en privat klinik. Då måste du själv vara en del av de beslut som fattas eftersom det är du som skall betala för dem.

 • För att avgöra vilken behandling som är effektivast och exakt hur denna behandling bör utföras för bästa resultat skall det först göras en ultraljudsundersökning av kärlen.
 • Som patient på en privat klinik är det bra att försäkra sig om att kliniker utför ultraljudsundersökningar innan man går dit. Kostnaden för en konsultation med ultraljudsundersökning är cirka 1 000 kr.
 • Kontrollera att läkaren som skall utförs ditt ingrepp är kärlkirurg eller åtminstone allmänkirurg med åderbråck som specialintresse. Fråga läkaren om hans/hennes bakgrund, hur många behandlingar han/hon utfört och hur länge han/hon hållit på.

När du utför en åderbråcksbehandling i privat regi kan det vara bra att välja en klinik som erbjuder flera av olika metoder för behandling av åderbråck som. På så sätt kan du försäkra dig om att din behandling utförs med den teknik som passar bäst för just dina besvär.


Behandlingsalternativ vid åderbråck

För den som lider av åderbråck enligt CEAP C1-C5 är de goda nyheterna att de aldrig är farliga för hälsan. Dessutom finns det flera olika behandlingsalternativ som både är förhållandevis enkla, smärtfria och effektiva. De vanligaste är:

 • Injektionsbehandling – det enklaste alternativet för mindre kärl med klassificeringen C1-C2 på CEAP-skalan.
 • Virknålsbehandling – en beprövad metod att ta bort mellanstora slingriga kärlgrenar med klassificeringen C2-C6 på CEAP-skalan.
 • Radiofrekvens/laserbehandling – en modern behandlingsform för åderbråck av klass C2-C6 på CEAP-skalan.
 • Operation/stripping – en gammal beprövad metod för att avlägsna stora venstammar.

Genom att klicka på länkarna i listan ovanför kan du läsa mer om hur de olika behandlingarna går till och vad de innebär.

Om du skall behandlas inom den offentliga vården kommer du inte att kunna bestämma särskilt mycket själv om vilken teknik som används i ditt fall eftersom varje landsting har rätt att ge dig den behandling som bedöms lämplig.

Nästa steg och ytterligare information om åderbråck


 

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2018 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!