Orsak och bedömning av åderbråck

På den här sidan får du reda på vad åderbråck är, vad som orsakar dem samt information om den skala som används för att bedöma de olika typerna av åderbråck som förekommer inom vården.

Åderbråck orsak och behandlingsalternativÅderbråck, eller varicer, som de kallas inom medicinen, är stora utvidgade blodkärl som buktar ut och slingrar sig längs benen eller på andra platser på kroppen.

Mindre kärl som egentligen bara syns under huden kallas ytliga blodkärl.

Oftast ofarliga

Åderbråck är normalt sett ofarliga och bara kosmetiskt störande. I vissa fall kan dock åderbråck ge fysiska besvär i form av smärta, tyngdkänsla, klåda, ömhet och krypningar. Obehandlade åderbråck kan ibland leda till eksem och bensår.

Orsak till åderbråck

Åderbråck orsakas av nedsatt funktion i klaffarna (backventilerna) i de vener som har till uppgift att transportera blod tillbaka till lungorna. Det går till ungefär såhär:

 1. Klaffarna i vissa vener försvagas med tiden. Detta orsakar backflöde.
 2. Backflödet höjer trycket i venen.
 3. Det ökade trycket gör att venen töjs ut.
 4. Den uttöjda venen börjar bukta ut.
 5. Ett åderbråck har uppkommit.

Hur allvarliga är dina åderbråck?

För att bedöma hur allvarligt ett åderbråck är använder man inom vården en internationell sexgradig skala som kallas för CEAP-klassificering av åderbråck. Den grupperar patienter på följande vis:

 1. C0 Man har inga åderbråck eller ytligt synliga blodkärl
 2. ÅderbråcksbehandlingC1 Man har ett eller flera millimeterstora ytliga blodkärl/ådernät som ligger synligt under huden. Dessa räknas dock inte som åderbråck.
 3. C2 Man har synliga åderbråck. Kärlen är bredare än 4 mm
 4. C3 Man har synliga åderbråck samt svullnad/ödem i benet
 5. C4 Man har åderbråck och hudytan uppvisar eksem, pigmenteringar eller vitaktiga områden
 6. C5 Man har åderbråck och hudytan uppvisar läkta ärr efter bensår
 7. C6 Man har åderbråck med aktiva bensår i den överliggande huden

Utöver bedömning enligt CEAP-skalan delas även åderbråcken in som symtomatiska (s) vilket innebär att de ger fysiska besvär och som asymptomatiska (a) om de endast är kosmetiskt störande. Exempelvis kan en patient vara C2s – åderbråck klass C2 med fysiska besvär (s).

Då är det viktigt att söka vård

Åderbråck är oftast ofarliga. Men de har i många fall påverkan på uttseendet och därmed självkänslan. Detta är det vanligaste skälet till att man söker hjälp. Det finns dock tillfällen när man alltid skall söka vård:

 • Om det blöder från åderbråcken.
 • Om huden i anslutning till åderbråcket är torr och kliar. Dessa problem beror på det ökade trycket huden utsätts för. Ibland kan fjällande eksem förekomma. I denna situation finns risk att du kliar sönder huden och får sår som inte läker.
 • Om du känner en förhårdnad i kärlet i ett område som känns rött, svullet och ömt. Då kan det röra sig om en s.k. tromboflebit – en infektion orsakad av en ytlig blodpropp i kärlet. Det är i sig ofarlig men kan innebära en ökad risk att få en mer allvarlig blodpropp i de djupa venerna. Då sväller benet upp och börjar värka vilket är ett tecken på en djupare blodpropp som kan leda till lungemboli (att proppen åker till lungan och fastnar där).
 • Om du han bruna eller blålila pigmentförändringar på underbenet. Detta är ett tecken på att huden är dåligt syresatt vilket ökar risken för bensår.
 • Om du har sår på underbenet i anslutning till ett åderbråck. ett s.k. venöst bensår. Dessa uppkommer uppkommer i första hand på nedre delen av underbenet, strax ovanom fotknölen. Ofta på inre sidan av benet. Såret kan vätska, men blöder eller värker sällan.
 • Om du ständigt har värk eller en tyngdkänsla i benen alternativt att benen och fötterna är mycket svullna och du måste ha stödstrumpor för att klara vardagen.

Behandling privat eller inom landstiget?

Personer med åderbråck som stannar inom klassificeringen C0-C2a anses inom vården egentligen inte lida av åderbråck utan av synliga blodkärl.

Eftersom ”synliga blodkärl” ses som ett kosmetiskt besvär har man inte rätt till vård i offentlig regi. Man får då vända dig till den privata vården för behandling av ytliga blodkärl.

Åderbråcksbehandling inom landstiget

Personer med åderbråck i kategorin C2s-C3 har – under vissa förutsättningar – rätt till åderbråcksbehandling inom landstinget. Landstingen har dock olika bedömningsregler för vem som är kvalificerad.

Många landsting behandlar endast patienter med svullna ben, eksem, bensår, ven-inflammationer och blödningar orsakade av åderbråcken. Har man inte dessa symptom får man söka hjälp inom den privata vården.

Den som har besvär enligt kategorin C4-C6 har alltid rätt till och skall söka vård för att undvika att åderbråcken förvärras eller att andra komplikationer tillstöter. Har ett bensår uppstått kan det läka ut om åderbråcken behandlas korrekt.

Om behandling av åderbråck inom den privata vården

Om du inte får vård inom den offentliga vården kan du vända dig till en privat klinik. Då måste du själv vara en del av de beslut som fattas eftersom det är du som skall betala för dem.

 • För att avgöra vilken behandling som är effektivast och exakt hur denna behandling bör utföras för bästa resultat skall det först göras en ultraljudsundersökning av kärlen.
 • Som patient på en privat klinik är det bra att försäkra sig om att kliniker utför ultraljudsundersökningar innan man går dit. Kostnaden för en konsultation med ultraljudsundersökning är cirka 1 000 kr.
 • Kontrollera att läkaren som skall utförs ditt ingrepp är kärlkirurg eller åtminstone allmänkirurg med åderbråck som specialintresse. Fråga läkaren om hans/hennes bakgrund, hur många behandlingar han/hon utfört och hur länge han/hon hållit på.

När du utför en åderbråcksbehandling i privat regi kan det vara bra att välja en klinik som erbjuder flera av olika metoder för behandling av åderbråck. På så sätt kan du försäkra dig om att din behandling utförs med den teknik som passar bäst för just dina besvär.

Nästa steg och ytterligare information om åderbråck


 

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!