Metoder – ankarlyft, vårtgårdslyft eller implantat?

Det finns flera olika kirurgiska metoder för bröstlyft. Vilken teknik som används under själva operationen beror på hur brösten ser ut och vilket resultat patienten vill uppnå.

De faktorer som i första hand avgör vilken metod man väljer är följande:

 • Metoder för bröstlyftBröstens storlek och form.
 • Hur mycket brösten hänger och hur mycket hudöverskott som finns.
 • Vårtgården och bröstvårtans position och form.
 • Patientens önskemål och kirurgens erfarenheter.

I första hand skiljer sig de olika metoderna för bröstlyft åt i fråga om hur mycket brösthäng man kan avlägsna.

Generellt sett kan man säga att ju mer häng kirurgen behöver avlägsna desto mer snitt behöver användas. Nedan följer en beskrivning av de vanligaste alternativen.


Utfyllnad med bröstimplantat

I vissa fall orsakas brösthäng av att man förlorat volym i brösten. Brösten blir ”tomma” och slappa p.g.a den minskade volymen.

I dessa fall kan man göra en bröstförstoring med implantat istället för ett bröstlyft. Implantatet fyller ut bröstet och ersätter på så sätt behovet av ett bröstlyft. Detta förutsätter dock att vårtgården har en tillfredsställande storlek och placering på bröstet.

Fördelar vid bröstlyft med implantat

Vinsterna med att göra en bröstförstoring i stället för ett bröstlyft är i princip två saker:

 1. En bröstförstoring ger mindre ärr än ett bröstlyft.
 2. Man får ofta en finare form med hjälp av implantat jämfört med att flytta bröstvävnad.
Kan bröstförstoring kombineras med ett bröstlyft?


Vårtgårdslyft

Om man har små eller normalstora bröst och inte allt för mycket brösthäng kan man i vissa fall göra ett vårtgårdslyft.

Vårtgårdslyft - bröstlyft genom vårtgårdenEtt vårtgårdslyft är den allra enklaste metoden för bröstlyft eftersom det räcker med att lägga snitt runt vårgårdarna.

Genom snittet runt vårgården kan kirurgen komma åt den underliggande bröstvävnaden som flyttas upp och fästs högre upp på bröstet. Metoden har både för och nackdelar:

 • Metoden ger endast ärr runt vårtgården
 • Möjligheten att forma brösten genom vårtgården är begränsad.
 • Endast mindre hudöverskott kan avlägsnas.

De begränsningar ett bröstlyft genom vårtgården innebär jämfört med mer ingripande tekniker ger i vissa fall en ”plattare” byst efter operationen.


Ankarlyft

Ankarlyft är den mest kraftfulla tekniken för bröstlyft. Den ger utrymme för stora förändringar men innebär samtidigt mer ärr.

Vertikalt snittFör att behandla omfattande brösthäng behöver man göra flera saker:

 1. Flytta mycket bröstvävnad.
 2. Avlägsna mycket hud.
 3. Flytta upp vårtgårdar.
 4. Sträcka huden under vårtgården.

För att kunna åstadkomma stora förändringar måste kirurgen måste använda mer snitt. Förutom att skära runt vårtgården behövs även ett rakt snitt ned från vårtgården till bröstvecket.

Ankarsnitt ofta nödvändigt

Vid stora bröstlyft behöver man ofta sträcka ut mycket hud. För att kunna göra detta räcker det ofta inte med snitt runt och ned ifrån vårtgården. Då behöver man även lägga ett snitt i bröstvecket.

AnkarlyftBenämningen ”ankarlyft” kommer från formen på den snittläggning som används och det ärr som uppkommer runt vårtgården, ned över bröstet och sedan i en båge under bröstet. Detta får formen av ett ankare.

 • Bröstvårtorna förblir oftast anslutna till sina befintliga nerv- och blodbanor under hela operationen.
 • Om brösten har ett stort häng behöver i vissa fall vårtgården och bröstvårtorna förflyttas längre än vad kopplingen till nerv och blodbanor tillåter. Detta medför ökad risk för känselnedsättning och påverkan på möjligheten att amma.
MER INFORMATION
Startsida | Operationen | Tiden efter | Risker | Priser | Bilder | Kliniker | Frågor och svar | Forum
Specialisternas tips & råd
 • Johan Andersson  |  Produktansvarig  |  motivaimplants.se

  De flesta av de plastikkirurger som jag träffar i mitt arbete föredrar att göra bröstlyft i kombination med implantat. De tycker att de på så sätt får ett finare resultat som kvarstår under längre tid.

  Vad som är viktigt att tänka på är att om man försöker minska mycket brösthäng genom att lägga in implantat så riskerar man att brösthänget kommer tillbaka. Det är därför viktigt med en viss återhållsamhet i storleken på de implantat man ev. väljer för att reducera brösthäng.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!