Metoder – ankarlyft, vårtgårdslyft eller implantat?

Det finns olika kirurgiska tekniker/metoder för bröstlyft. Principiellt skiljer dessa sig åt i fråga om hur omfattande förändringar man vill uppnå i förhållande till patientens utgångsläge. Vilken metod som används i varje enskilt fall avgörs av en sammanvägning av följande faktorer:

 • Metoder för bröstlyftBröstens form och storlek
 • Brösthängets omfattning och mängden hudöverskott
 • Vårtgården och bröstvårtans position och utformning
 • Patientens önskemål och kirurgens preferenser

I första hand skiljer sig de olika metoderna för bröstlyft åt i fråga om hur mycket brösthäng man kan avlägsna. Generellt sett kan sägas att ju mer häng kirurgen har att avlägsna desto mer snitt behöver användas. Nedan följer en beskrivning av de vanligaste alternativen.


Utfyllnad med bröstimplantat

På patienter med ett litet överhäng kan, i de fall vårtgården har en tillfredsställande storlek och placering på bröstet, ett mindre bröstimplantat med stor fördel användas för att fylla ut bröstets hudkostym.

Insättning av bröstimplantat kan således eliminera behovet av ett kirurgiskt bröstlyft och på så sätt undviks också de ärr som annars uppkommer.

För mer information om denna approach hänvisas till informationssidan om bröstförstoring ».


Vårtgårdslyft

VårtgårdslyftI vissa fall där endast ett mindre brösthäng föreligger kan det räcka med ett vårtgårdslyft, så kallat periareolär mastopexi. Här lägger man enbart ett snitt runt vårtgården och vårtgårdskomplexet. Genom detta snitt får kirurgen tillträde till den underliggande bröstvävnaden som flyttas upp och fästs högre upp på bröstet.

Metoden ger endast ärr runt vårtgården men däremot inte möjlighet att forma om brösten speciellt mycket eller avlägsna stora hudöverskott. Dessa begränsningar innebär att metoden tenderar att ge en något ”plattare” byst än vid användning av mer invasivt tillvägagångssätt men är ändå i vissa fall lämplig.


Ankarlyft

Vertikalt snittFör att behandla ett mer omfattande brösthäng och därigenom avlägsna betydande mängder hud och flytta upp brösten mer krävs att huden sträcks under vårtgårdskomplexet. Detta innebär att kirurgen måste använda mer snitt vilket medför att det även blir ett vertikalt ärr mellan vårtgården och bröstvecket.

Ofta behöver man dessutom sträcka upp huden ytterligare. För att åstadkomma detta behöver man även lägga ett snitt under bröstet vilket då ger ett ärr även i bröstvecket.

AnkarlyftBenämningen ”ankarlyft” kommer sig av formen på den snittläggning som används och det ärr som uppkommer runt vårtgården, vertikalt över bröstet och i en båge under bröstet vilket har formen av ett ankare.

Bröstvårtorna förblir oftast anslutna till sina befintliga nerv och blodbanor under hela operationen. Om brösten har ett stort överhäng behöver i vissa fall vårtgården och bröstvårtorna förflyttas längre än vad kopplingen till nerv och blodbanor tillåter vilket då medför ökad risk för känselnedsättning.

« Introduktion till bröstlyft | Så går ett bröstlyft till »
Specialisternas tips & råd om “Metoder – ankarlyft, vårtgårdslyft eller implantat?”
 • johan-motiva-avatar
  Johan Andersson  |  Produktansvarig  |  motivaimplants.se

  De flesta av de plastikkirurger som jag träffar i mitt arbete föredrar att göra bröstlyft i kombination med implantat. De tycker att de på så sätt får ett finare resultat som kvarstår under längre tid.

  Vad som är viktigt att tänka på är att om man försöker minska mycket brösthäng genom att lägga in implantat så riskerar man att brösthänget kommer tillbaka. Det är därför viktigt med en viss återhållsamhet i storleken på de implantat man ev. väljer för att reducera brösthäng.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2018 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!