Så går en fillerbehandling till

Injektionsbehandlingar med vävnadsfillers utförs på skönhetssalonger, läkarmottagningar och plastikkirurgiska kliniker. Själva ingreppet är enkelt och går fort men är en medicinsk behandling och skall därför utföras av en läkare eller sjuksköterska.

Inför din första fillerbehandling får du ibland först träffa en läkare eller sjuksköterska på din utvalda klinik för en konsultation. Du hittar dina klinikalternativ för fillers i klinikregistret.

Vid en ev. förberedande konsultation får du information om hur produkten fungerar, hur behandlingen går till, eventuella risker och biverkningar samt information om priser.

En fillerbehandling tar normalt sett inte mer än 30 min.

Behandlingsförlopp vid injektionsbehandling med vävnadsfillers:

  1. Först gör läkaren eller sjuksköterskan en noggrann bedömning av din hud och av det område som skall fyllas ut.
  2. I vissa fall märks injektionspunkterna upp i förväg med hjälp av en penna för att underlätta behandlingen
  3. Injektionsplatserna rengörs och desinficeras med en antibakteriell lösning och bedövas med hjälp av is eller en bedövningskräm beroende på patientens önskemål.
  4. I vissa fall innehåller injicerbara fillers lokalbedövning och i andra väljer behandlaren att sätta en sådan i behandlingsområdet separat. Denna bedövning är av samma typ som används hos tandläkaren.
  5. Själva injektionsprocessen går mycket snabbt och en behandling bestående av en serie injektioner är ofta över på mindre än 20 minuter.
  6. Efter injektionerna tvättas det behandlande området av. Vid behov erbjuds patienten en kylpåse för att minska det tillfälliga obehaget/den svidande känslan som ibland uppkommer alldeles efter injektionerna. Patienten kan lägga på makeup efter 4 timmar men skall undvika att utsätta injektionsområdet för tryck.
  7. Resultaten av en behandling med en vävnadsfiller syns nästan direkt efter behandlingen. Ibland syns även en mindre svullnad och lite blåmärken i det behandlande området.
  8. Patienten kan normalt sett återgå till sitt arbete och sina normala rutiner omedelbart efter ingreppet.

Efterförlopp vid injektionsbehandling med fillers

Omedelbart efter behandlingen kan du komma att känna en viss smärta, vara svullen och ha blåmärken i behandlingsområdet. Det behandlande området kan också kännas lite bortdomnat och huden kan se lite röd och irriterad ut.

Efterförlopp vid injektionsbehandling med fillers

Vid användning av vissa fillers kan det behandlade området ibland framstå som lite överfyllt alldeles efter behandlingen och i upp till ett par dagar därefter. Detta beror på att behandlaren avsiktligt överfyller för att kompensera för den filler som omedelbart bryts ned av kroppen.

Det är viktigt att tänka på att de behandlingsresultat man uppnår med hjälp av icke-permanenta fillers precis som namnet antyder inte är permanenta. Den ökade vävnadsvolymen kommer att gå tillbaka inom 3-18 månader beroende på vilken fillerprodukt som använts och i vilket område den lagts.

Om en permanent filler använts finns det risk att den till följd av den omgivande vävnadens åldersrelaterade förändringar ändrar läge eller framstår som en klump under huden. För att korrigera detta krävs komplicerad kirurgi.

« De olika fillersen | Potentiella komplikationer vid fillerinjektioner »

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!