Korrektioner med fillers i näsan

Att använda fillers för att förändra näsans form och proportioner är en enkel behandling med stor potential.

Behandling med fillers i näsanRätt använd kan en filler i näsan åstadkomma dramatiska förändringar i utseendet. I vissa fall kan man t.o.m. ersätta behovet av en näsplastik.

 • Eftersom en fillerbehandling går snabbt och är smärtfri kan fillers i näsan provas som ett tillfälligt alternativ till näsplastik
 • Fillers i näsa kan även användas för att se hur man trivs med näsans utseende innan man bestämmer sig för en permanent förändring.

Många användningsområden och slående resultat

Till en början underskattar man ofta hur mycket näsans form och proportion påverkar hur näsan, och faktiskt hela ansiktet, uppfattas. Därför blir man ofta förvånad när man ser vilken skillnad behandlingen gör.

Fillers används på flera olika områden och problem vid näsan. Till de mer populära och effektiva möjligheterna hör:

 • Korrigering av mindre ojämnheter efter kirurgiska näsplastiker.
 • För att ge en upprätande effekt på en skadad sned näsa.
 • För att bygga upp en platt näsa med traditionellt asiatisk eller afrikansk form till ett mer europeiskt utseende.
 • Att jämna ut en knöl på näsan
 • Att jämna ut näsor med en krokig form s.k. ”önrnnäsa/höknäsa”
 • Att fylla ut eller lyfta nästippen.
 • Ändra näsborrarnas form.
 • På optisk väg förminska en stor näsa.

Alla näsor kan inte behandlas med en filler. Fillern erbjuder dock ett mycket intressant alternativ för alla som inte kan eller vill genomgå en kirurgisk näsplastik.


Bilder före och efter fillers i näsan


Så går behandlingen till

En fillerbehandling ställer stora krav på behandlarens kunskap och erfarenhet. För patienten är det dock en både enkel och snabb behandling.

 1. Man bokar en tid på en klinik som erbjuder fillerbehandlingar av näsan.
 2. På kliniken sprutar behandlaren in fillern under huden på näsan.
 3. Därefter är man klar. De hela tar inte mer än 10-15 minuter.

Behandling med näsfillerExakt hur mycket filler som används och var den läggs beror på vad som skall åtgärdas. Normalt sett behövs inte mer än 1 ml.

Placering av fillern

 • Genom att lägga filler ovanför och nedanför en knöl på näsryggen kan man oftast räta ut även de mest krokiga av näsor.
 • Om man har har en sned näsa lägger man filler på den sneda sidan för att räta upp skillnaden.
 • Är nästippen liten fyller man ut den för att öka volymen.
 • Är näsan platt lägger man fillern längs hela näsryggen och lyfter på så sätt profilen.
 • Vill man lyfta nästippen sprutar man lite filler lång fram i nässkiljeväggen (septum).
 • Om en näsvinge är ojämn kan filler i ena sidan balansera ut skillnaden.

Viktigt att välja rätt behandlare och filler

Ur behandlingssynpukt är näskontureringar en av de svåraste fillerbehandlingarna. Det är därför mycket viktigt att behandlaren har stor erfarenhet av fillers i allmänhet samt av att utföra behandlingar av näsan.

När det kommer till valet av produkt vill man normalt sett använda en fast men formbar filler som går att massera ut och platta till för att få rätt form. Exempel på en sådana fillers med stor partikelstorlek är Restylane Perlane och Juvederm Ultra 4.

Snabba resultat med få risker och biverkningar

En behandling med näsfiller innebär få risker för några allvarliga komplikationer eller biverkningar. Eftersom själva fillern oftast även innehåller lokalbedövning gör det heller inte särskilt ont. Dramatiken är sällan större än vid ett vanligt tandläkarbesök.

I de fall biverkningar förekommer efter en injektionsbehandling i näsan består oftast symptomen av mer eller mindre rodnad, svullnad, ömhet och blåmärken. I de fall någon eller några av dessa biverkningar förekommer är de nästan alltid borta igen inom ett par dagar.

Resultaten man uppnår vid en näskorrigering med filler kvarstår normalt i mellan 8-12 månader. Därefter får man fylla på igen. Det finns även permanenta fillers men de flesta läkare avråder från dessa eftersom de växer in i kroppen och är mycket svåra att avlägsna om något går fel.

Alternativ till näsfillers

En fillerbehandling i näsan kan åstadkomma tydliga förändringar i näsans utseende. I vissa fall räcker dock inte denna behandling eller också vill man vill ha ett permanent resultat. I dessa fall är en kirurgisk näsplastik alternativet.

Det finns även situationer där näsformen känns bra medan storleken upplevs som ett problem. I dessa fall kan man många gånger förstärka hakan med hjälp av fillers eller en hakplastik. När balansen mellan hakan och näsan förändras upplevs ofta näsan som mindre än tidigare.


Priser för fillerbehandlingar av näsan

En fillerbehandling av näsan kostar mellan 4000-6000 kr. Det exakta priset beror på följande faktorer.

 • Var och av vem behandlingen utförs. En van behandlare på en stor klinik tar betalt för den erfarenhet han/hon använder i behandlingen. Detta påverkar det slutgiltiga resultatet.
 • Hur mycket filler som används. Normalt sett räcker det med ca 1 ml filler men vid större behandlingar kan 2-3 ml behövas. Priset kan då bli uppåt 8 000 kr.
 • Vilken filler som används. Välkända kvalitetsprodukter är ex. Restylane Perlane och Juvéderm Ultra.

Ytterligare info realterad till näskorrektion med filler


Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!