Rynkor på halsen – orsak och behandling

Rynkor på halsen är ett ålderstecken som ofta börjar visa sig i trettioårsåldern. Halsrynkor bidrar till ett åldrande utseende och kan många gånger påverka självkänslan och vilka klädval vi gör.

Det finns många olika metoder för att behandla rynkor på halsen. Vilken metod som är mest lämplig beror på tre saker:

 1. Vilken typ av halsrynkor du har.
 2. I vilket stadie dina halsrynkor befinner sig.
 3. Vilket resultat du vill uppnå med din behandling av dina halsrynkor.

Vilken typ av halsrynkor har DU?

Halsrynkor i olika stadier

”Rynkor på halsen” är ett luddigt begrepp. Innan du kan börja fundera på dina behandlingsalternativ är det viktigt att identifiera det problem du har.

Halsrynkor kan definieras utifrån svårighetsgrad på följande sätt.

 1. Fina linjer på halsen – små ytliga linjer i hudens yttersta lager.
 2. Finrynkighet på halsen – mycket små rynkor, ofta i kombination med läderartad hud, belägna i hudens yttersta lager.
 3. Halsrynkor – ytliga veck och fåror i huden på halsen.
 4. Hudveck på halsen – slapp hud som lägger sig i veck.

Beroende på vilken typ av rynkor man har på halsen finns det olika behandlingsalternativ. Du kan läsa mer om detta längre ner på denna sida.

Dubbelhaka och slapp hud på halsen

Bortsett från problem med rynkor på halsen  finns det även närliggande problem som exempelvis dubbelhaka eller s.k. kalkonhals.

 • En dubbelhaka orsakas oftast av fettceller som lägger sig i en lokal fettdepå under hakan.
 • En kalkonhals beror oftast på en kombination av hudöverskott och fettceller i halsens mellersta och nedre regioner.

Därför får vi halsrynkor

Orsak till halsrynkor

Orsakerna till att vi utvecklar rynkor på halsen är i första hand åldrandet. Därefter ärftlighet. Därtill kommer sedan sjukdomar och livsstilsrelaterade faktorer.

Så utvecklas halsrynkorna

Det som sker i kroppen när vi utvecklar rynkor är att hudens ”byggstenar” (kollagen) och ”resårband” (elastin) bryts ned. Huden förlorar i fyllighet och elasticitet. Detta leder till rynkor.

När det kommer till just halsrynkor så finns det ofta även en koppling till att andra vävnader, ovanför halsen, åldras och sjunker.

Ett sunt liv är bästa skyddet

Om man vill förebygga rynkor på halsen måste man försöka att minska de påfrestningar man utsätter sin kropp för. Främst då i fråga om kost och livsstil.

Att skydda sig från solen, undvika rökning och försöka leva en hälsosam livsstil är saker man kan göra för att förebygga halsrynkor.

DINA behandlingsalternativ mot rynkor på halsen

Behandling av rynkor på halsen

Det finns flera olika alternativ för behandling av rynkor på halsen. Men det finns ingen metod som är ”bäst”. Varje metod får användas utifrån situation.

Kemisk peeling – tar bort ytliga rynkor och fina linjer på halsen

Vid en kemisk peeling lägger på en syra som fräter/löser upp hudens yttersta lager. På så sätt förnyar man huden yta.

 • De syror som används vid kemisk peeling finns i olika styrkor.
 • En medelstark kemisk peeling kan han mycket god effekt på de allra enklaste formerna av halsrynkor som fina linjer, finrynkighet och läderartat/sliten hud.
 • De syror som är starka nog att ge en bra effekt får endast användas av vårdpersonal. Behandlingen måste därför utföras på klinik.
Nästa steg: Visa kliniker | Läs mer om kemisk peeling

Laserslipning – stramar upp och avlägsnar halsrynkor

Laserpeeling mot rynkor på halsen

En laserpeeling, eller laserslipning, innebär att man hettar upp och på så sätt bränner bort en del av hudens yttre lager.

 • En laserpeeling resulterar i en sorts kontrollerad ”brännskada”.
 • Kroppen läker skadan genom att skapa ett nytt hudlager med en större mängd kollagen och elastin.
 • Rätt utförd kan en laserpeeling ha en betydande effekt på större områden med lite djupare rynkor på halsen.
Nästa steg: Visa kliniker | Läs mer om laserpeeling

Fillers – jämnar ut enstaka djupare rynkor på halsen

Filler mot halsrynkor

Fillers är en gelé som sprutas in i huden och fyller ut i områden som förlorat volym. 

 • Fillers är en enkel och effektiv metod för att jämna ut enstaka eller mindre områden med djupare rynkor.
 • Effekten av en behandling med fillers mot halsrynkor håller i ca 6-12 månader.
 • Priset för en behandling av rynkor på halsen med fillers är 3 000-6 000 kr.
Nästa steg: Visa kliniker | Läs mer om fillers

Botox – slätar ut synliga senor och stram hals

Spända senor kan ge halsen en stramt utseende, s.k. strama halsstråk. Här kan botox vara till hjälp.

 • Botox är ett muskelavslappnade ämne som minskar aktiviteten i vissa muskler.
 • Genom sin förlamande effekt botox minska synliga senor och ge halsen ett föryngrat utseende samt visst lyft.
 • Botox har ingen effekt på utbredd rynkighet belägen i huden på halsen.
Nästa steg: Visa kliniker | Läs mer om botox

Värmebehandlingar – kan strama upp huden på halsen

Thermagebehandling av halsrynkor

Värmebehandlingar går ut på att hetta upp hudens djupare lager och på så sätt aktivera en hudåtstramande process.

 • Ultraljudsbehandlingar som Thermage, Ultherapy och HIFU hettar upp hudens djupare lager.
 • Upphettningen stimulerar nybildande av kollagen. Kollagen fungerar som hudens byggstenar.
 • En ökning av kollagen fyller ut huden och sträcker på så sätt upp rynkighet som orsakas av volymförlust i huden på halsen.
Nästa steg: Visa kliniker | Läs mer om thermage

Kirurgiskt halslyft – avlägsnar slapp hud på halsen

Ett halslyft är ett kirurgiskt ingrepp där man skär bort överskottshud och stramar upp halsens underliggande vävnader. 

 • Uppstramningen sträcker även ut huden och därmed också de rynkor som finns i den.
 • Ingreppet är motiverat i alla i situationer där det finns ett påtagligt hudöverskott.
 • För personer med omfattande rynkbildning, hudslapphet samt ev. även viss utveckling av kalkonhals kan det vara vettigt att avstå från andra behandlingar och istället överväga ett halslyft i syfte att undvika besvikelse samt onödiga kostnader.
 • Halslyft utförs ofta som en del av en kirurgisk ansiktslyftning och erbjuds därför av de kliniker som utför ansiktslyftningar.
Nästa steg: Visa kliniker »

Östrogenbehandling

Östrogen är ett hormonellt läkemedel som bl.a. skrivs ut till kvinnor med klimakteriebesvär. 

 • Östrogen ger effekter på huden. Den blir tjockare, mer elastisk och mindre torr.
 • Man bör dock känna till att östrogen inte skrivs ut för behandling av rynkor.

Vilken behandling skall jag välja?

Det finns ingen behandling som är ”bäst” på att minska rynkor på halsen. De olika behandlingsalternativen används dock för olika ändamål.

 • Enklare problematik som sliten hud, fina linjer eller ytliga rynkor på halsen kan ofta förbättras betydligt av en kemisk peeling.
 • Lite mer utbredd, allmän rynkighet, utan hudveck kan ofta behandlas med hjälp av en laserslipning.
 • Enstaka halsrynkor eller veck i huden på halsen kan slätas ut tillfälligt med hjälp av en filler.
 • Slapp hud på halsen kan i sina enklare former förbättras med hjälp av en ultraljudsbehandling.
 • Hudveck på halsen orsakad av allmän slapphet i vävnaderna i kombination med hudöverskott kan endast åtgärdas med hjälp av en kirurgisk halsplastik.