Body-Jet (WAL/vattenassisterad fettsugning)

Body-Jet, även känt som WAL (Water Assisted Liposuction) eller på svenska – vattenassisterad fettsugning – är en ny metod för att avlägsna envisa fettdepåer från kroppen.

Fettsugning med Body JetBodyJet-tekniken skiljer sig från anda metoder för fettsugning där man antingen använder fysisk kraft eller uppvärmning av vävnaden för att få loss fettcellerna. Istället används vattentryck.

Vattentrycket från BodyJet  får fettcellerna att lossna

 • Vid vattenassisterad fettsugning använder man en sug med en vattenstråle längst fram.
 • Vattentrycket spolar in vätska som hjälper till att lösa upp fettvävnaden så att den lättare följer med in i sugen.
 • Vattentryckstekniken gör att vävnaden kan behandlas mer varsamt. Detta ger många fördelar i form av mindre blödning, kortare ”nedtid” efter ingreppet och mindre obehag.

Fettcellerna mår bra efter Body-Jet och kan flyttas

P.g.a. den varsamma hanteringen av fettvävnaden är en stor del av de avlägsnade fettcellerna i mycket gott skick när de kommer ut. Detta innebär en stor fördel: 

 • De utsugna fettcellerna kan återanvändas på andra platser i kroppen där de gör bättre nytta.
 • Exempelvis kan fettceller som utvunnits med Body-Jet injiceras i ansiktet, brösten eller andra delar av kroppen där man vill öka volymen och fylligheten.

Ger transplanterbart fett av bra kvalité

Att flytta fett från ett ställe på kroppen till ett annat är ingen nyhet inom den estetiska kirurgin. Men det har funnits ett problem:

 • Den största utmaningen med att transplantera fett är att få fettcellerna att överleva på den nya platsen och på så sätt uppnå en permanent förändring.
 • Att utvinna transplanterbara fettceller med hjälp av Body-Jet har visat sig mycket effektivt eftersom fettceller som mår bra överlever i högre grad än de som utvunnits med mindre varsamma tekniker.

Body-Jet/WAL är sammantaget en mycket intressant metod för att avlägsna fett, inte minst för den som samtidigt och på ett naturligt sätt även vill öka på fylligheten i andra delar av kroppen.

LÄS MER OM FETTSUGNING
Metoder | Operationen | Tiden efter | Risker | Priser | Bilder | Kliniker | Frågor & svar
Specialisternas tips & råd
 • riikka-veltheim
  Dr. Riikka Veltheim  |  Plastikkirurg  |  ak.se

  Vid vattenassisterad fettsugning tar vi bort och flyttar vi fett från ett ställe till ett annat. Hur mycket beror på patientens storlek, längd och vikt. Narkosteamet räknar fram en s.k. ”Safe volume” för varje patient.

  När vi flyttar fett till brösten rör det sig oftast om mindre volymer än t.ex. stussen som ju har större naturlig volym.

  Oftast är det ”tagstället” som avgör hur mycket fett vi kan få ut. Många av våra patienter är vältränade och medvetna om sin kost vilket gör att det inte alltid finns så mycket fett att ta som man skulle vilja flytta.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!