Allt om bröstförminskning

En bröstförminskning  är ett plastikkirurgiskt ingrepp som utförs för att minska storlek och överhäng i brösten.

Din guide till bröstförminskningBröstförminskningar utförs i första hand på kvinnor men även män genomgår ett liknande ingrepp för reducera förstorade bröstkörtlar, s.k. Gynekomasti.

Utförs av både medicinska och estetiska skäl

De flesta bröstförminskningar utförs inom den allmänna sjukvården och av medicinska skäl. Man opererar för att förbättra patientens hälsa i första hand.

För att få en bröstförminskning utförd inom den allmänna sjukvården krävs att man har stora fysiska besvär av bröstens storlek. Att man är missnöjd med bröstens utseende anses inte tillräckligt.

Om man vill förminska sina bröst för att man inte är nöjd med hur de ser ut anses operationen vara en skönhetsoperation. Då får man vända sig till en privat klinik och själv stå för kostnaden.

Hälso- och utseendeförbättringar

Medan vissa kvinnor önskar att de hade större bröst finns det andra som önskar sig motsatsen.

Alltför stora bröst kan orsaka såväl sviktande självkänsla som rent medicinska besvär.

 

Medicinska skäl för operation

Den belastning som stora tunga bröst innebär på kroppen kan ge många fysiska besvär. Till några av de vanligaste hör:

 • Smärta i rygg och nacke.
 • Hudirritation och/eller svampinfektioner i bröstvecket.
 • Dålig hållning.
 • Svårigheter att träna effektivt.
 • Smärta och missprydande avtryck från BH-band som skär djupt in i huden på axlarna.

Mycket stora bröst kan även påverka självförtroendet negativt – hos kvinnor i allmänhet – men i synnerhet hos tonåriga flickor.

Estetiska skäl för operation

Vid en bröstförminskning görs flera olika saker. Dessa påverkar både bröstens storlek och utseende.

 • Fett, bröstvävnad och hud avlägsnas. Detta gör brösten mindre, lättare och fastare.
 • Bröstvävnad omformas och flyttas upp i bröstet. Detta ger ett lyft och fyllighet den övre delen.
 • Vårtgården förminskas och flyttas upp vilket ger en föryngrande effekt.
 • Operationen ger även möjlighet att jämna ut ojämnheter mellan brösten.

Operationsmålet vid en bröstförminskning är alltid att ge patienten en mindre och mer välformad byst som står i bättre proportion till hennes kropp. Estetik och funktion hänger samman. Det primära skälet är dock alltid att reducera storlek och tyngd.

Informationsvideo om bröstförminskning från Akademikliniken

Är du en lämplig kandidat för en bröstförminskning?

Den bästa kandidaten för en bröstförminskning är en rökfri kvinna med normal vikt som fött de barn hon planerat.

Bröstförminskning utförs i första hand i syfte att ge fysisk avlastning. Inte för att skapa kosmetiska förbättringar. En finare byst är dock ofta en positiv ”bieffekt” av ingreppet.

För patienter som i första hand vill minska brösthäng är en bröstförminskning inte den bästa lösningen. Särskilt om storleken på brösten inte är det huvudsakliga problemet. I dessa fall är istället ett bröstlyft ett bättre alternativ.

Viktigt att brösten slutat växa före en operation

Tillväxten av vävnadsöverskott i brösten börjar normalt sett i puberteten men kan även börja i anslutning till graviditet. Det är därför bra om dessa faser är genomgångna.

Mot bakgrund av ovanstående utförs normalt sett inte bröstförminskningar förrän brösten är fullt utvecklade. I undantagsfall utförs dock ingreppet på ett tidigare stadium om brösten orsakar stor fysisk olägenhet.

Bra om man är ”färdig” med barn

Det går inte att räkna med att man kan amma efter operationen. Det är därför bra att vänta tills man har fött de barn man planerat för innan operationen.

Utöver rent fysiska faktorer är en mental mognad och stabilitet viktig för att kunna förstå och ha realistiska förväntningar på resultatet av operationen.

Om bröstförminskning genom landstinget

På grund av operationens medicinska betydelse för hälsan utförs bröstförminskningar i både offentlig- och privat regi.

Att ingreppet kan anses medicinskt nödvändigt innebär att den patient som bedöms kvalificerad för en ”medicinskt befogad” bröstförminskning kan få sin operation utförd på landstingets (statens) bekostnad.

Grundkrav för landstingsfinansiering

För att anses berättigad till finansiering från landstiget krävs att patienten uppfyller vissa kriterier. De två övergripande kraven är:

 1. Bröstens storlek skall orsaka betydande fysiska besvär och symtom.
 2. Patienten skall ha normal vikt. BMI max 25-27.

För mer utförlig information om den bedömning som görs inom sjukvården rekommenderar vi att du läser plastikkirurgen Peter Zachrissons svar i fråga experten om krav för bröstförminskning inom Landstinget.

Gör vårt självtest

Vill du veta mer om dina unika förutsättningar för bröstförminskning och om du uppfyller landstingets krav för finansiering av din operation? Gör vårt självtest för bröstförminskning i nästa sektion.

Självtest för bröstförminskning

Här kan du genomföra ett test som baserat på dina unika förutsättningar ger dig skräddarsydd information om din lämplighet för operation samt om du uppfyller landstingens kriterier. 

Testet är utvecklat med utgångspunkt i en medicinsk specialistrapport framtagen i syfte att skapa en samlad bedömningsgrund för ”indikationer och förutsättningar” för utförande av bröstreduktionsplastik i landstingets regi. Det är även granskat av Dr. Peter Zachrisson, specialist i plastikkirurgi.

Besvara frågorna i formuläret nedan

1. Fyll i uppgifter om dina fysiska förutsättningar

Din kropps utformning har stor betydelse för om och hur en bröstförminskning kan hjälpa dig. Detta gäller särskilt i fråga om bröststorlek och kroppsvikt. Vi ber dig därför att fylla i uppgifterna nedan.Bröstvolymen är en av de enskilt viktigaste faktorerna i bedömningen av lämplighet och förutsättningar för finansiering av landstinget vid bröstförminskning.

Inom landstinget möter man bröstvolymen med hjälp av plastskålar. Det kan du göra själv hemma med hjälp av vanliga plastbunkar för bakning/matlagning. En skål/bägare på 1 liter (10 dl) är detsamma som 1000 ml i fråga om volym. Luta dig framåt och för bunken/bägaren över bröstet. Gör ditt bästa för att få ett så exakt resultat som möjligt.Mät i stående ställning, med rak rygg avståndet från din halsgrop till din bröstvårta med hjälp av ett vanligt måttband (Jugulum-Mamilavstånd).

Om avstånden skiljer mellan brösten ange det längsta av de två.

2. Fyll i uppgifter om ev. fysiska besvär

Hur kroppen hanterar den ökade belastning som stora bröst innebär skiljer sig från person till person. Det är därför viktigt att få en objektiv bild av hur dina rent fysiska besvär yttrar sig.


Nej det är inget jag upplever som ett stort besvär

Ja tydliga, även när jag haft av mig BH´n en stundMin kroppshållning är det inget direkt fel på

Min kroppshållning är dålig, jag faller framåtJa jag lider av, svamp, sår och/eller eksem

Nej, jag har inga påtagliga besvär med detta

3. Fyll i uppgifter om ev. personliga och sociala besvär

Vissa kvinnor lever ett subjektivt gott liv med stor byst, medan andra lider av påtagliga besvär, såväl kroppsliga som själsliga. Det är därför viktigt att få en objektiv bild av din egen upplevelse av dina besvär.


Fysiskt klarar jag av tyngden ganska bra

Jag har ont och känner mig trött i huvud, nacke, axlar och/eller ryggJag låter ofta mitt val av umgänge och omgivning styras av mina bröst

Brösten begränsar inte mitt sociala umgänge i någon större omfattningMina bröst påverkar inte mitt arbete eller yrkesval i någon större omfattning

Mina bröst begränsar mig i min yrkesutövning och/eller i yrkesvalDe gånger jag är sjukskriven är det av olika orsaker, inte särskilt brösten

Jag är sjukskriven mer än 4 ggr om året på grund av besvär orsakade av mina bröstDet är i.o.f.s. mycket letande men jag hittar kläder jag trivs i

Jag har stora besvär att hitta kläder och BH som passarDet är i vissa fall besvärligt men jag väljer själv vilka fritidsaktiviteter jag vill ägna mig åt

Mina bröst styr i stor utsträckning mitt val av fritidsaktiviteter

4. Fyll i uppgifter om din allmänna hälsostatus

En god hälsa och en hälsosam livsstil är viktiga komponenter vid plastikkirurgiska ingrepp. Dessa faktorer spelar till stor del in både i fråga om vilka risker ingreppet innebär och för den påföljande läkningsprocessen.


Jag röker eller feströker

Jag röker aldrigJag lider inte av någon dokumenterad sjukdom och står inte på någon särskild medicin

Jag har diabetes, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom eller depression alternativt genomgår behandling med kortisonlikande preparatJag är gravid eller ammar/har ammat under de senaste 6 månaderna

Jag är inte gravid, ammar inte och har inte ammat under de senaste 6 månaderna

5. Fyll i uppgifter om din kunskap och förväntningar

Det är viktigt att du känner till de risker och förväntade följder som förknippas med en bröstförminskning och själv tar ställning till om operationen är så viktig att riskerna är värda att tas. Nedan följer en kortfattad sammanfattning om dessa risker:

 • Hos rökare och personer med tjockt underhudsfett ökar risken för att blodcirkulationen i huden störs, med åtföljande läkningsproblem.
 • Andra komplikationer kan vara blödning under huden eller infektion. Vid komplikationer kan ytterligare en operation bli aktuell.
 • Operationen kan även leda till breda ärr, oönskade hudveck, nedsatt amningsförmåga och nedsatt eller upphävd känsel i vårtgården och bröstvårtan. Det är inte heller ovanligt med viss kvarvarande olikhet/asymmetri mellan de båda brösten.
 • Du bör även vara medveten om att avvikelser från förväntat ”bästa resultat”, framförallt kvarvarande hudöverskott samt mindre volym- eller formasymmetri, förekommer. Måttliga avvikelser av kosmetisk natur åtgärdas inte med offentlig finansiering.

Den sammantagna risken för att drabbas av en eller flera av ovanstående komplikationer är 10-15 procent.


Jag förstår att jag utsätter mig för ovanstående medicinska och kosmetiska risker genom att utföra en bröstförminskning men upplever att operationen är så viktig att riskerna är värda att tas.

Jag tror inte att riskerna är särskilt stora och utgår från att jag blir nöjd


Jag förstår att detta test endast ger en allmän uppfattning om mina förutsättningar för operation och att det inte på något sätt kan ersätta en medicinsk diagnos eller besök hos läkare.Planering inför en bröstförminskning

Det första du skall göra när du väl bestämt dig för att gå vidare med en bröstförminskning är att boka tid hos en plastikkirurg.

Planering inför en bröstförminskningDu hittar de privata kliniker som utför bröstförminskningar i vårt klinikregister.

Konsultationen inför en bröstförminskning

Det första besöket du gör på en klinik inför en bröstförminskning kallas för en konsultation. Den tar ca 30 min och innefattar en liten undersökning samt bedömning och rådgivning.

Vid konsultationen med din kirurg är det mycket viktigt att ni har en ärlig diskussion och att du lyssnar på hans/hennes åsikter. Varje plastikkirurg, såväl som varje patient, har olika syn på vad som är en lämplig storlek och form på bröst.

Plastikkirurgen kommer att undersöka och mäta dina bröst. Han/hon kommer också att ta fotografier att använda som referens både före-, under-, och efter ingreppet.

Ni kommer att diskutera de faktorer som påverkar operationen såsom ålder, utgångsläget (bröstens storlek och utformning) och hudens kvalitet.

Ni bör också diskutera vårtgårdens och bröstvårtans förminskning och förflyttning.

Praxis är att vårtgården flyttas upp och placeras i ungefär samma höjd som bröstvecket. Bröstvårtan skall vare sig peka nedåt eller uppåt utan rakt fram.

Din kirurg skall beskriva ingreppets genomförande i detalj, förklara vilka risker och begränsningar ingreppet innebär och hur ärren kommer att se ut.

Som patient är det viktigt att förstå att man vid en bröstförminskning ”byter” den stora och hängande bysten mot mer eller mindre synliga ärr på brösten.

 


Förberedelser inför operation

Efter din konsultation bör du gå hem och noggrant överväga de möjligheter och risker operationen innebär.

Förberedelser inför en bröstförminskningInstruktioner inför operation 

Om du väljer att gå vidare kommer du att få noggranna instruktioner om hur du skall förbereda dig inför din operation. Hur du skall äta och dricka, regler för rökning, användning av vitaminer, mediciner och andra preparat.

Alkohol bör undvikas i minst två veckor före och två veckor efter en bröstförminskning. Tobak i fyra veckor.

Mammografi

I vissa fall måste du genomgå en mammografiundersökning för att kontrollera att det inte finns några medicinska hinder för en bröstförminskning.

Om det inte finns ärftlighet för bröstcancer skall i normalfallet mammografiundersökning utföras på patienter som är över 40 år gamla. Vid ärftlighet är gränsen lägre.

Ring en vän

Efter en bröstförminskning är man trött, öm och kan ha svårt att röra på sig. Det är därför bra om du ordnar så att någon kan hämta dig på kliniken och därefter hjälpa dig i hemmet under ett par dagar.

Operationen

En bröstförminskning utförs i narkos och tar i normalfallet 2-3 timmar att genomföra.

Det finns ett antal olika kirurgiska tekniker för bröstförminskning. Vilken som används beror på dina fysiska förutsättningar, önskemål och kirurgens erfarenheter.

Oavsett vilken metod som används vid operationen går den till på ungefär följande vis:

 1. I normalfallet lägger kirurgen ett s.k. ankarsnitt. Detta går runt bröstvårtan, ner över bröstets mitt och sedan vidare i/under bröstvecket.
 2. När snitten är lagda avlägsnas körtelvävnad, fett och hud.
 3. Vårtgården med bröstvårtan formas till önskat utseende och flyttas upp till sin nya plats högre upp på bröstet.
 4. Den undanvikta huden förs tillbaka över bröstet ner runt vårtgården och formar på så sätt bröstens nya konturer.
 5. Vid behov fettsugs området nedanför armhålan.

Genomförandet av en bröstförminskning

Amning och känsel kan påverkas

Bröstvårtorna förblir oftast anslutna till sina nerv- och blodbanor. Om brösten är mycket stora kan dock vårtgården och bröstvårtorna behöva flyttas en lång väg för att nå en naturlig position på det nya bröstet. Då kan det finnas behov av att skära i nerver och blodkärl.

Omfattande ingrepp i nervbanor och blodkärl ökar riskerna för att känseln och blodcirkulationen till vårtgården och bröstvårtan försämras. Detta bör därför noggrant diskuteras före en operation.

Vid mindre ingrepp kan ärren reduceras

I vissa fall kan en bröstförminskning utföras utan att det horisontella snittet i bröstvecket behöver användas. Detta minskar ärren.

I undantagsfall kan en tillräcklig bröstförminskning åstadkommas endast genom fettsugning. Då behövs inga snitt alls.

Hemgång

När snitten förslutits läggs ett förband och patienten förs över från operationssalen till övervakad uppvakning.

I vissa fall lämnar patienten kliniken samma dag. I andra stannar man över natt.

Tiden efter en bröstförminskning

Det första som sker efter en bröstförminskning är att ett elastiskt stödförband läggs runt brösten. I vissa fall bärs kompresser under en tight sport-bh.

Ibland sätts en dräneringstub in i varje bröst för att transportera bort blod och vätskeansamlingar i operationsområdet. Detta är vanligt vid bröstförminskningar där stora mängder vävnad avlägsnas.

Smärta och obehag

Du kommer att uppleva smärta under de första dagarna efter operation – i synnerhet när du rör på dig. Därefter kommer du under de första 7-10 att uppleva obehag snarare än smärta.

Du får smärtstillande läkemedel som minskar obehaget utskrivet i samband med operationen.

Förband- och stygntagning

Förband- och stygntagningBandagen tas bort inom ett par dagar efter din bröstförminskning.

Du kommer behöva bära en tight sport-bh dygnet runt under den första månaden. Därefter under hela den aktiva delen av dygnet under månad två.

Stygnen plockas bort efter 1-3 veckor. I vissa fall används självabsorberande stygn som inte behöver avlägsnas.

Svullnad och känselförändring

Den första menstruationen efter din bröstförminskning kan få dina bröst att svullna och bli ömma. Du kan också komma att uppleva stunder av kortvarig intensiv smärta i brösten under de första månaderna.

Räkna med att svullnaden gör att du kommer att ha försämrad känsel i huden och bröstvårtorna i början. Vanligen avtar detta gradvis under de första 6 veckorna.

För vissa patienter kvarstår en uppkommen känselförändring i upp till ett. I undantagsfall kan den förbli permanent.


Återgång till arbete och normala aktiviteter

Du kommer att vara uppe och röra på dig bara en dag eller två efter operation. Det kommer att göra ont i brösten men det är viktigt att få igång blodcirkulationen så snabbt som möjligt.

Förhållningsregler efter operation

Du kommer att få utförliga instruktioner av din plastikkirurg om hur återgången till dina vanliga aktiviteter skall gå till. De ser ut ungefär såhär:

 • Du skall du undvika att lyfta tunga saker under den första månaden efter operation.
 • De flesta patienter återgår till sitt arbete efter 3-4 veckors sjukskrivning efter sin bröstförminskning. Detta förutsatt att arbetet inte är allt för fysiskt ansträngande.
 • Vanliga sociala aktiviteter kan återupptas efter ungefär 2-3 veckor.
 • Du kommer att känna dig kraftlös under flera veckor och bör begränsa din träning till stretching och promenader tills du fått dina krafter tillbaka.
 • Du bör undvika sexuella aktiviteter i sex veckor eller mer eftersom sexuell stimulans kan leda till att operationsärren svullnar och breddas.
 • Du bör undvika allt annat än försiktig beröring av brösten i sex veckor.
 • Ett visst vätskeläckage från ärren är normalt men om du upplever blödning eller kraftig smärta bör du kontakta kliniken för rådgivning.

Du kan läsa mer om förhållningsregler och vad du kan förvänta dig efter din bröstförminskning i fråga experten där våra kirurger besvarat ett stort antal patienters frågor i ämnet.

Risker och komplikationer vid bröstförminskning

En bröstförminskning är ett avancerat ingrepp men anses relativt riskfritt så länge det utförs av en kvalificerad plastikkirurg.

Det finns vid bröstförminskning, precis som vid alla andra operationer, en viss risk för komplikationer.

Utöver de allmänna risker för komplikationer som finns vid alla kirurgiska ingrepp och beskrivs på informationssidan om allmänna risker vid plastikkirurgi finns specifika risker med ingreppet. Dessa beskrivs i närmare detalj nedan.

Sårighet längs snitten

Risker och komplikationer vid bröstförminskningVissa patienter drabbas av sårighet runt bröstvårtan och längs de andra ärren. Detta behandlas med traditionell sårvård.

Risken för sårighet minskar om du noggrant följer de anvisningar din plastikkirurg gett dig.

Ärr vid bröstförminskning

Bröstförminskningar ger synbara permanenta ärr runt bröstvårtan. Ärren löper sedan vertikalt över bröstet från vårtgården och in i vecket under bröstet.

Som patient skall man vara medveten om att man genom en bröstförminskning i viss mån ”byter” stora bröst mot ärr.

Operationsärrens omfattning och utseende skiljer sig från patient till patient. De kommer aldrig att försvinna helt men de bleknar med tiden och blir mindre synliga.

 • Alla ärr läker olika men tänk på att läkningen tar tid. Räkna med 12-18 månader innan du kan se ett slutgiltigt resultat.
 • För att minimera ärren bör du tejpa dem under det första halvåret. Helst så länge de är röda. Tejpen hjälper till att platta ut och hålla ihop ärren.
 • Tejpen skall bytas ut när den börjar lossna (ca 1 gång per vecka). Man kan duscha med tejpen och därefter torka den med en hårtork för att få den att fästa ännu bättre.
 • Ärren bör inte utsättas för sol- eller solariestrålning under det första halvåret.

Ojämnheter och påverkad amning

Operationen kan resultera i viss asymmetri (ojämnheter) mellan bröstens storlek, läge eller bröstvårtornas placering.

Möjligheterna till framtida amning kan försvinna till följd av genomskärning av mjölkgångarna. Detta påverkar ungefär hälften av alla patienter som genomgår en bröstförminskning.

Känselförändringar och vävnadsskador

I brösten finns nerver och blodkärl som kan skadas av de snitt som läggs i brösten under operationen.

 • Vissa patienter upplever delvis- eller helt förlorad känsel i bröstvårtorna eller hela brösten.
 • I undantagsfall går blodförsörjningen till vårtgården och bröstvårtan förlorad. Detta leder till vävnadsskador (s.k. nekros).

Rekonstruktion vid skador

Om bröstvårtan och vårtgården skadas till följd av operationen kan de ofta repareras eller återskapas med hjälp av rekonstruktiv kirurgi. I princip innebär detta ytterligare en operation som utförs vid senare tillfälle.

Så mycket kostar en bröstförminskning

Att utföra en bröstförminskning på en privat klinik i Sverige kostar ca 40 000-60 000 kr.

Priset på en bröstförminskningDet exakta priset för en bröstförminskning beror bl.a. på hur mycket vävnad som skall avlägsnas och vilken metod som bedöms nödvändig.

Som privat patient är det viktigt att ta hänsyn till sambandet mellan pris och utförande. Kompetens, högteknologisk utrustning och god service kommer alltid att kosta mer än det motsatta.

Du bör mot bakgrund av ovanstående inte låta priset vara en allt för tungt vägande faktor vid valet av plastikkirurg och klinik för utförande av din bröstförminskning.


Finansiering/lån för bröstförminskning

Det finns flera olika företag som specialiserat sig på finansiering av/lån till plastikkirurgi. Dessa lån kan för många patienter innebära en möjlighet att förverkliga sin dröm.

Innan du lånar pengar till din bröstförminskning är det dock, som alltid, när man tar ett lån viktigt att upplysa sig om villkoren för lånet.

Du kan läsa mer om lån till/finansiering av din bröstförminskning på informationssidan om finansiering för plastikkirurgi.

Bilder före och efter

I detta bildgalleri kan du se bilder före- och efter bröstförminskningar samt kombinationsoperationer med inlägg av bröstimplantat.

Bilder före- och efter bröstförminskning

Bilderna i detta galleri är tagna av plastikkirurger omedelbart före och 4-12 månader efter en bröstförminskning. Notera att resultaten av en plastikoperation varierar från patient till patient och från utförande plastikkirurg till plastikkirurg. Före och efter bilderna av bröstförminskning bör därför endast betraktas som indikativa i förhållande till vad som är möjligt att åstadkomma genom en bröstförminskning.

Kliniker för bröstförminskning

Använd vårt klinikregister för att hitta de kliniker som utför bröstförminskning nära dig.

Klicka här för att komma till klinikregistret för bröstförminskning!
(öppnas i nytt fönster)

Var noggrann när du väljer din klinik. Spara denna sida så att du kan återkomma när du har den tid du behöver.

Frågor & svar om bröstförminskning

I Fråga Experten kan du ställa frågor direkt till våra specialister i plastikkirurgi. Du hittar även massor av svar på andra användares frågor.

Klicka här för att komma till fråga expertens avdelning för bröstförminskning!
(öppnas i nytt fönster)


Den medicinska informationen på den här sidan om bröstförminskning är granskad av Dr. Peter Zahrisson, specialist i plastikkirurgi på Art Clinic. Innehållet är tänkt att ge en allmän vägledning men kan och skall inte ersätta en medicinsk konsultation hos läkare.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!