Bröstimplantatens profil – låg, medium eller hög?

Ett bröstimplantats profil kan lite förenklat beskrivas som ett mått på hur mycket bröstimplantatet putar ut ifrån kroppen i förhållande till dess bredd/bas. Detta kallas även för projektion. Ju högre profil desto mer projektion.

Bröstimplantat med olika projektion

Bröstimplantatens profil är ett mått på projektionen (b.) i förhållande till diametern (a.)

Det finns 3-4 olika alternativ för profil – låg, medium, hög, extra hög. Det vanligaste implantatet är det med mediumprofil. Lite föreklat kan de olika profilerna beskrivas såhär:

 • Låg profil – den låga profilen är den som bygger minst projektion framåt/utåt från kroppen. Lågprofilsimplantat används förhållandevis sällan men kan vara ett bra val för kvinnor med lite större bröstbredd.
 • Mediumprofil – mediumprofilen är den standard som användes innan implantat med olika profil introducerades. Den ger brösten en naturlig projektion ut från kroppen samt god fyllighet och volymökning.
 • Hög profil – implantat med hög profil ger mest projektion framåt/utåt i förhållande till diametern/bredden i botten. Med högprofilsimplantaten kan även kvinnor med smal/nätt kroppsbyggnad få volym och djup i barmen utan att det för den saken skull ser onaturligt ut.

De olika profilalternativen har tagits fram för att på ett bättre sätt kunna tillmötesgå patienter med olika kroppstypers önskemål om storlek på implantat för sin bröstförstoring.

Från vänster till höger visas bröstimplantat med låg, medium och hög projektion

Hög profil möjliggör större förstoringar

Tidigare fanns bröstimplantaten i mycket färre storlekar. Detta betydde att man inte kunde få implantat med olika proportion i fråga om bredd och höjd. Detta gjorde att vissa patienter inte kunde få ett naturligt resultat i den storlek de efterfrågade.

Med hjälp av de olika profilerna kan man nu använda större implantat vid en bröstförstoring utan att för den sakens skull riskera att implantatens kanter hamnar utanför det område som täcks av den egna bröstvävnaden.

Med hjälp av ett högprofilsimplantat kan man helt enkelt addera mer storlek till bröstet (framåt) utan att dess bottendiameter ökar.


Bröstimplantat för alla kroppsformer och önskemål

I första hand gör högprofilsimplantat det möjligt för kvinnor med smal kroppsbyggnad att välja ett större bröstimplantat för sin bröstoperation.

Med hjälp av lågprofilsimplantat kan kvinnor med en något kraftigare kroppskonstruktion hitta bröstimplantat som på ett bra sätt täcker den naturliga bottendiametern av hennes bröst utan att addera allt för mycket projektion framåt.

« Bröstimplantatens olika former | Bröstimplantatens olika ytskikt »
Specialisternas tips & råd om “Bröstimplantatens profil – låg, medium eller hög?”
 • johan-motiva-avatar
  Johan Andersson  |  Produktansvarig  |  motivaimplants.se

  Jag har upptäckt att valet av profiler handlar mycket om plastikkirurgens smak. Som patient är det dock viktigt att förstå hur man kan påverka beslutet.

  Om det är viktigt att du ska få plats med stora implantat trots att du har smala bröst så ska du välja en hög- eller ultrahög profil. Med Motivaimplantaten kallas dessa Full (hög) och Corsé (ultrahög).

  Om du inte önskar lika mycket djup/put så väljer du helt enkelt en lägre profil.

 • peter-cosmo
  Dr. Peter Cosmo  |  Plastikkirurg  |  citadellkliniken.com

  Eftersom varje patient har unika förutsättningar gör jag alltid en individuell bedömning. Förutom att titta på volymen/storleken så låter vi alla patienter prova olika implantat och profiler. På så sätt får man en bra uppfattning kring skillnaderna.

  Många kliniker använder modeller istället för implantat. Detta ger endast en visuell storleksskillnad medan vi faktiskt visar patienten hur de olika profilerna skiljer sig.

  Det är viktigt att patienten får gott om tid på sig att tänka igenom sitt beslut. För att hantera situationer där patienten ändrar sig i sista stund håller vi ett stort lager av olika implantat.

 • paulo
  Dr. Paolo Montemurro  |  Plastikkirurg  |  ak.se

  När vi talar om profil eller projektion så handlar det om hur mycket implantatet sticker ut från kroppen. Man kan välja implantat med mer eller mindre projektion beroende på två faktorer.

  1. Vad man har för önskemål när det gäller volym. Ett implantat med en viss bredd är större ju mer projektion det har. Om man t.ex. har en smal bröstkorg där det inte riktigt finns utrymme för att lägga ett brett implantat kan man välja en större projektion för att få den önskade volymen.

  2. Hur brösten ser ut innan operation och om det finns lös hud. Ett typisk exempel är det som händer efter graviditet med amning eller kraftig viktnedgång. Brösten blir tommare och lite hängiga med mer eller mindre lös hud. För att kunna fylla ut den tomma ”skinnpåsen” behöver man ett implantat som sticker ut tillräckligt mycket för att fylla utrymmet. Man behöver alltså ett implantat med mer projektion för att minska risken att brösten förblir tomma och slappa efter operationen.

 • Dr. Ali Bagher Estetikcentrum i Malmö
  Dr. Ali Bagher  |  Estetisk kirurg  |  estetikcentrum.se

  Hos oss på Estetikcentrum använder vi implantat från Mentor och Motiva. Beroende på leverantör så har profilerna olika benämningar.

  Mentors profiler heter: låg, moderat, moderat plus, hög, ultrahög profil & anatomiska implantat. Motivas profiler heter mini, demi, full och coarse.

  Vilket alternativ som är ”bäst” för just dig beror på din anatomi och vilket resultat du är ute efter. Ett implantat med hög profil lämpar sig exempelvis inte för en person med bred bröstkorg eftersom implantaten kan upplevas för smala i förhållandet till kroppsformen. Likaså kan implantat med moderata eller låga profiler upplevas som för breda på en smal person.

  Det finns ingen ”ideal” profil som passar alla. De mest valda profilerna är dock moderat eller moderat plus profilen. Dessa passar för de flesta och implantaten upplevs oftast som ”runda men ändå naturliga” när de väl fallit på plats.

  När vi provar ut implantat tillsammans med våra patienter testar vi alltid olika profiler så att det blir tydligt hur de påverkar slutresultatet. Detta får gärna ta lite tid. Det viktigaste är att allt blir rätt så att vi tillsammans kan uppnå de resultat du som patient förväntar dig.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2018 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!