Bröstimplantatens yta – slät eller texturerad?

Alla bröstimplantat har ett hölje av silikon. Detta hölje kan ha en slät eller sträv (s.k. texturerad yta).

 • Bröstimplantatens yta - slät eller texturerad?Implantat med en slät yta kallas för släta implantat.
 • Implantat med en sträv yta kallas för texturerade implantat. 

När man började tillverka bröstimplantat använde man endast slät yta. Därefter kom implantaten med den texturerade ytan.

Anledningen till att man började göra bröstimplantat med texturerad yta var att man vill minska risken för den vanligaste biverkningen vid bröstförstoring, s.k. kapselkontraktion.


Texturerade bröstimplantat växer fast, släta rör sig fritt

Innan vi går in på hur de olika ytorna på implantaten påverkar biverkningar och resultat kan det vara bra att veta vad som händer i kroppen när man lägger in implantat.

Kapsel runt implantatet

Den röda färgen visar en normal kapsel runt implantatet.

Vid en bröstförstoring skapar kirurgen en ficka i vävnaden där implantatet placeras. När implantatet stoppats in och operationen är färdig påbörjar kroppen sin läkningsprocess.

 1. När kroppen ”upptäcker” implantatet reagerar den med att bygga in det okända föremålet i en kapsel av ärrvävnad. Detta är en helt naturlig skyddsreaktion mot främmande föremål.
 2. När ett bröstimplantat med SLÄT yta kapslas in får vävnaden i kapseln inte grepp i den glatta ytan. Implantatet kommer därför att röra sig fritt inuti kapseln.
 3. När ett implantat med TEXTURERAD yta kapslas in får vävnaden i kapseln grepp i den sträva ytan. Implantatet växer då fast i kapseln och fixeras därmed i bröstet.

Om ett implantat rör sig fritt eller växer fast i kapseln kan innebära både både för- och nackdelar.

Försäljningsuppgifter från implantatstillverkarna Motiva® Mentor och Allergan visar att majoriteten av bröstimplantaten som säljs på den Svenska marknaden har den texturerade ytan.

Informationsfilm från Estetikcentrum i MalmöVarför slät eller texturerad yta?

Den vanligaste komplikationen efter en bröstförstoring är s.k. kapselkontraktur. Den uppkommer när ärrvävnaden som kapslar in implantatet blir för kraftig eller ojämnt fördelad.

De texturerade implantaten togs fram för att minska risken för kapselkontraktion. Man har dock haft svårt att bevisa den texturerade ytans effekt. Även de mest erfarna plastikkirurgernas meningar går ofta isär på den här punkten.

För och nackdelar med slät och texturerad yta

 • När man använder droppformade bröstimplantat är det viktigt att de fixeras i ”stående” läge. Därför måste de växa in och fixeras i kapseln. Här är texturerade implantat därför det enda alternativet.
 • Ett texturerat bröstimplantat växer fast mot det framförvarande bröstets baksida. Detta ökar i viss mån belastningen i den delen av vävnaden men minskar samtidigt tyngden i bröstfickans underdel.
  • För patienter med en viss mängd egen bröstvävnad av fast kvalité kan detta innebära en fördel eftersom brösten sjunker mindre med tiden.
  • För patienter med mycket lite eller slapp egen bröstvävnad kan detta vara en nackdel eftersom implantatets drag i vävnaden kan leda till synliga ojämnheter s.k. traction rippling.
 • Löpning och ridning efter bröstförstoringEftersom kapseln inte får grepp i släta bröstimplantat kan de får en friare och mer naturlig rörselse och känsla. Detta kan dock även innebära att de sjunker mer med tiden och att man får en ojämn volymökning i den nedre delen av bröstet s.k. bottom out.
 • De texturerade bröstimplantaten är dyrare än de släta. Vissa kirurger anser att det bristfälliga vetenskapliga stödet för skillnad i kapselfrekvens samt den ökade risken för rippling i många fall talar för att välja ett slätt implantat framför ett texturerat.
 • Personer som är aktiva löpare, ryttare eller utövare av andra sporter som sätter brösten i kraftig rörelse kan vinna på att välja texturerade implantat. Fästet ger implantaten stöd vilket minskar risken för att de sjunker.

Informationsfilm från MotivaOlika kraftig texturering

Den texturerade ytan kan ha olika utformning eller grovlek i strukturen.

Logiken bakom de olika nivåerna av ”skrovlighet” är att ju grövre/ojämnare ytan är desto kraftigare blir inväxningen/fixeringen i vävnaden. Kapseln får helt enkelt bättre grepp i implantatet ju grövre ytan är.

 • Exakt vilken effekt en kraftig mot en mer begränsad ”vävnadskontakt” (inväxning) innebär råder det lite delade meningar om.
 • När man talar om grovleken i textureringen kan man beskriva den på en skala från kraftig texturering med grov yta till en finare texturering med slätare yta.
 • I vissa fall talar man även om microtexturering och mikrotexturerade bröstimplantat för de allra minsta ojämnheterna i ytan.

Koppling mellan texturerade bröstimplantat och cancer

Under 2017 framkom uppgifter om att bröstimplantat kan orsaka en form av lymfcancer s.k. anaplastiskt storcellslymfom, också kallat BIA-ALCL.

Såhär kommenterar plastikoperationer.net´s specialistkiurg  Dr. Andreas Lindahl sjukdomen i fråga experten:

BIA-ALCL står för Breast Implant Associated ALCL, där ALCL är en form av lymfom vilket i sin tur är en cancerform.

 • Att drabbas är mycket ovanligt. Man känner för närvarande till 359 bekräftade fall i hela världen. Man vet inte exakt hur vanligt detta är men talar i olika undersökningar om siffror på mellan 1/30 000 (en på 30 000) och 1/300 000 (en på 300 000) hos kvinnor med bröstimplantat.
 • Diagnostiken har har blivit bättre och när sjukdomen upptäcks i tid är behandlingen botande.
 • Det viktigaste för alla patienter är att veta att om ett bröst blir svullet och/eller man känner att det bildats vätska i bröstet så skall man undersöka sig hos sin plastikkirurg.
 • Symtomen vid tidig sjukdom är vätskebildning och svullnad i ett tidigare normalt bröst med implantat. Vi kallar det för “kallt serom”, dvs vätskebildning som inte kommer direkt efter operationen och alltså inte beror på operationen i sig.
 • Om man inte har några symtom eller besvär alls från sina bröst ser jag ingen anledning att utreda sig för det här.

Allergan återkallar texturerade bröstimplantat

Läkemedelsbolaget Allergan (tidigare Inamed/McGahn) stoppade i december 2018 försäljningen av sina bröstimplantat med texturerad (skrovlig/ojämn) yta.

 • Anledningen till försäljningsstoppet är att implantaten tros ha en koppling till cancerformen anaplastiskt storcellslymfom (ALCL).
 • Åtgärden kommer efter beslut av Läkemedelsverket om att produkterna skall återkallas. Detta beslut gäller endast texturerade bröstimplantat från Allergan.
 • Den statistiska risken att att drabbas av ALCL är mycket låg. I Sverige finns totalt 4 kända fall.

Kommentar från Svensk Förening För Estetisk Plastikkirurgi

Svensk Förening För Estetisk Plastikkirurgi kommenterar i en pressrelease i Juli 2019 mediarapporteringen enligt följande sammanfattning:

 • BIA-ALCL  är en mycket sällsynt sjukdom som drabbar ungefär 1/3000 som har den typen av implantat (att jämföra med att drygt 1/10 kommer att drabbas av vanlig bröstcancer oavsett implantat eller inte).
 • Att man får svullnad och vätska efter 10 år är inte samma sak som att man drabbats av den ovanliga åkomman ALCL. Det är däremot viktigt att analysera vätskan och via röntgen fastställa om implantaten är trasiga eller hela.
 • Att byta ut Allergans texturerade implantat om man inte har några problem alls är inte en rekommendation.
 • Att byta ut alla texturerade bröstimplantat om man inte har några problem alls är inte en rekommendation.
 • Om man känner oro, svullnad eller en förändring i brösten skall man i första hand kontakta sin plastikkirurg.
MER OM BRÖSTFÖRSTORING
Om bröstimplantat: Typer | Form | Profil | Yta | Storlek
Om metodval: Snitt och ärr | Implantatens placeringSammanfattning
Om operationen: Operationsförlopp | Tiden efter | Risker | Priser | Bilder
Delta: Frågor och svar | Diskussionsforum
SÖK KLINIK: Kliniker för bröstförstoring
Specialisternas tips & råd
 • johan-motiva-avatar
  Johan Andersson  |  Produktansvarig  |  motivaimplants.se

  Jag har under den senaste tiden tagit del av flera studier på just sambandet mellan implantatens yta och olika biverkningar. Vad jag kunnat se så finns det ett tydligt samband mellan grovleken i textureringen och komplikationsfrekvensen. Sambandet visar att ju grövre textur desto högre risker. Man vill alltså ha så fin textur i ytan som möjligt.

  Om din plastikkirurg är erfaren kan han berätta vad som passar just dig bäst. Min allmänna rekommendation är dock att man inte använder grovt texturerade implantat bakom muskeln då allt fler studier visar på samband mellan komplikationer och den friktion som uppstår i kroppen vid denna placering.

 • peter-cosmo
  Dr. Peter Cosmo  |  Plastikkirurg  |  citadellkliniken.com

  Hos oss på Citadellkliniken har vi lång erfarenhet av s.k. mikrotexturerade implantat. På så sätt har vi också förstått att idealet varken är en helt slät yta eller en yta med grov texturering.

  Idag är vi en av de kliniker som utför flest bröstförstoringar i Sverige. Trots detta har vi väldigt få patienter som drabbas av komplikationer. Den vanligaste formen s.k. ”kapselbildning” är faktiskt väldigt sällsynt hos oss.

  Under tiden vi använde Perthesé så opererade vi in uppemot 16.000 microtexturerade implantat. Färre än 0.1% fick kapselbildning och 0% har fått dubbelkapsel. Den normala kapselfrekvensen är 3.5-8%. När Perthesé blev uppköpt och nedlagt av en konkurrent gick vi över till Motiva som har en mycket finkorning yta med s.k. nanotexturering.

  En finkorning texturering ger enligt vår erfarenhet färre komplikationer i allmänhet. Den innebär även mindre problem för aktiva kvinnor och mindre problem med s.k. rippling.

  I sammanhanget kan det vara bra att känna till att det idag inte finns några vetenskapliga studier som stödjer användandet av en grovkorning texturering.

 • paulo
  Dr. Paolo Montemurro  |  Plastikkirurg  |  ak.se

  Enligt mina egna observationer, och med gott stöd i litteraturen, anses det idag väl bevisat att ett implantat med texturerad yta minskar risken för kapselbildning.

  Eftersom kapselbildning är en av de absolut vanligaste komplikationerna efter en bröstförstoring är det självklart för mig att, så långt det är möjligt, alltid välja ett implantat med texturerat yta!

 • Dr. Ali Bagher Estetikcentrum i Malmö
  Dr. Ali Bagher  |  Estetisk kirurg  |  estetikcentrum.se

  Implantat med slät yta är idag de vanligaste. Detta beror på att släta implantat anses vara mer hållbara samt att de upplevs som mjukare och mer naturliga i kroppen.

  Anledningen till att texturerade implantat kom till är att dom inte rör sig i sin kapsel såsom släta implantat gör. Detta är speciellt viktigt för anatomiska (droppformade) implantat så att brösten inte får en onaturlig form.

  På Estetikcentrum använder oss av Mentor och Motivas olika implantat. Båda företagen har stor erfarenhet av implantat. Mentor har funnits i över 30 år finns nu i över 60 länder.

  Motiva är en nyare produkt som har blivit mycket populär. Speciellt uppmärksammade är de kanske för sin ”Silk Surface” som enligt företaget minskar risken för kapselbildning.

  När vi provar ut implantat med våra patienter här på Estetikcentrum visar och känner vi på de olika ytorna och väljer sedan tillsammans med patienten ut det bästa alternativet för att säkerställa ett tryggt val och optimala operationsresultat.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!