Bröstförstoring med eget fett

En bröstförstoring med kroppseget fett innebär att man flyttar fett från ex. rumpan, låren eller magen upp till brösten. Inom medicinen kallas detta för en fettransplantation till brösten.

Bröstförstoring med fett är ett alternativ till bröstförstoring med implantat i vissa specifika fall:

 • Bröstförstoring med eget fettNär man absolut inte kan eller vill bära implantat av silikon.
 • När man endast vill göra en mindre bröstförstoring motsvarande 0,5-1 BH-kupa.
 • När man ändå genomgår en fettsugning och samtidigt passar på att återanvända det fett man skördar.
 • När man vill justera ojämnheter eller sidoskillnad mellan brösten.

Hur bra resultatet blir av en bröstförstoring med fett, vad den kostar, samt risker, metoder, återhämtning etc. kan du läsa mer om längre ner på denna sida. Du finner även en galleri med bilder före- och efter bröstförstoring med eget fett.

Naturliga resultat men begränsad volymökning

Den stora fördelen med en fettförstoring mot en förstoring med bröstimplantat är att man får ett helt naturligt resultat som, mer eller mindre, förblir permanent. Den volymökning man kan uppnå är dock mycket begränsad.

Ett normalstort bröstimplantat är ca 300 ml/cc i storlek. Den maximala volymökningen man kan få vid en fettransplantation till brösten är ca 100-150 ml. Således motsvarar detta, i bästa fall, ett mycket litet bröstimplantat.

Den begränsade volymökningen gör att fettransplantation i första hand lämpar sig för den som vill förändra formen på brösten snarare än storleken. Exempelvis kan man ofta återskapa fyllighet i bröstens övre delar på ett bra sätt.

Lämpliga kandidater för bröstförstoring med kroppseget fett

För att kunna flytta fett måste det finnas fett att hämta. Man behöver åtminstone 400 ml fett av hög kvalitet. På personer med mycket låg kroppsfetthalt kan det vara svårt att skörda denna mängd.

Transplanterade fettceller är känsliga och måste ha optimala förhållanden för att läka in på ett bra sätt. Rökning är därför helt uteslutet eftersom det försämrar kroppens förmåga att läka avsevärt.

Den optimala patienten är en hälsosam ickerökare med tillgång på kroppsfett och önskemål om en formjustering av brösten snarare än en volymökning.


Bilder före och efter bröstförstoring med fett


Så går en fettransplantation till brösten till

Det första steget för dig som på allvar överväger en bröstförstoring med eget fett är att kontakta en plastikkirurgisk klinik för en s.k. konsultation. Läs att välja klinik och kirurg för plastikkirurgi.

Om du valt att gå vidare kommer du att bokas in på en operationstid och kan då förvänta dig ungefär följande procedur:

 1. Operationen utförs i s.k. dagkirurgi vilket innebär att du skrivs in och ut från kliniken under samma dag.
 2. När du anländer till kliniken skrivs du in och får ett patientrum. Där träffar du din kirurg för operationsförberedelser innan du förs till operationssalen av en sköterska.
 3. Fettransplantation till bröstenEn bröstförstoring med fett utförs antingen i narkos eller i lokalbedövning kombinerat med lugnande medicin. Operationstiden är ca 2 timmar.
 4. Själva operationen börjar med att man fettsuger ut det fett man vill flytta. Ofta används tekniken vattenassisterad fettsugning eftersom den är skonsam för de fettceller man skördar. Detta ökar överlevnadsgraden i det flyttade fettet.
 5. När man skördat fettet förbereds det för transplantation till brösten. Därefter sprutar man in det skördade fettet genom ett 3-5 millimeter stort stickhål i bröstets nedre ytterkant. Fettet sprutas in i olika vinklar och på olika djup. Tekniken kallas för Coleman-metoden och används för att maximera överlevnadsgraden hos de flyttade fettcellerna.

Operationsteknik och läkning avgörande för resultatet

Vilket resultat man får av en fettransplantation till brösten beror i första hand på hur många av de transplanterade fettcellerna som överlever. Detta beror i sin tur på följande faktorer:

 • Hur mycket fett som flyttats – ju mer man flyttar, desto mindre överlever.
 • Hur skicklig kirurgen är och vilken metod som används vid a.) fettsugningen, b.) för preparationen av fettet och c.) i insprutningen.
 • Hur läkningen fungerar. Detta beror i sin tur på a.) dina genetiska förutsättningar och b.) hur du sköter din hälsa. Rökning är ex. totalt uteslutet 4 v före och 3 mån efter operation.

Man ska veta att en fettransplantation “ger det den ger”. Man får inga garantier om att en viss volym uppnås och man kan behöva göra om operationen både två och tre ggr! – Dr. Anders Liss

Vis en lyckad operation brukar ungefär hälften av det flyttade fettet överleva i brösten. Detta förutsätter att ingreppet utförts på rätt sätt och att läkningen fortskridit normalt. Därför flyttar man gärna ungefär dubbelt så mycket fett som man räknar med skall bli kvar.

P.g.a. svullad och överfyllnad av fett är det inte ovanligt att patienter får överdrivna förhoppningar på det slutgiltiga resultatet. Volymen upplevs som större än förväntat innan svullnaden lagt sig och hälften av fettet förvunnit. Det är mot bakgrund av detta viktigt att vara realistisk.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2018 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!