Introduktion till bukplastik

En bukplastik är ett plastikkirurgiskt ingrepp där man tar bort slapp överskottshud på magen och stramar upp bukväggen. Operationen utförs på både privata klinker och inom den offentliga sjukvården.

Om bukplastik och graviditet, BMI, viktnedgång, putmage, hudPå den här sidan får du som överväger att utföra en bukplastik en introduktion till vem som är lämplig samt hur ingreppet går till.

Behandlar tre problem

Det vanligaste skälet att utföra en bukplastik är för att ta bort slapp överskottshud på magen. Men ofta gör man tre saker under ingreppet.

  1. Slapp överskottshud avlägsnas från magen.
  2. Magmuskulaturen dras ihop. Detta återskapar midjans form och tar bort en putande mage.
  3. På privata kliniker fettsuger man även magen och sidorna för att ytterligare förbättra magens och midjans former.

Därför fungerar bukplastik

Buken och magen avspeglar vår livsstil och de prövningar vår kropp genomgått. Graviditet eller kraftig viktnedgång lämnar ofta utspänd buk och slappt hudöverskott på magen.

Inuti buken finns våra inre organ. Dessa skyddas av muskler, fett och hud. Vid viktuppgång och graviditet blir det trångt därinne. För att ge plats glider magmusklerna isär och vävnaderna töjer sig. Kroppen anpassar sig.

Bild av en lyckad bukplastik

Hudöverskott har tagits bort och magmuskulaturen sytts ihop.

När trycket i buken minskar drar muskler och vävnader ihop sig igen. Detta fungerar dock inte alltid så som vi hoppas. Ibland drar inte muskulaturen ihop sig. Andra gånger är det huden. Ofta är det båda två. Ju större påfrestningen varit desto mer brukar det synas. Upprepade graviditeter eller kraftig viktnedgång är de vanliga bovarna i dramat.

Men en bukplastik kan rätta till de saker som kroppen själv inte riktigt klarat av. Man kan snöra åt den inre gördeln genom att sy ihop magmuskulaturen och ta bort den överskottshud som i vissa fall hänger som ett förkläde. Samtidigt kan man finputsa resultatet genom att fettsuga.

Är du en lämplig kandidat för bukplastik?

För att avgöra vem som är lämplig för en bukplastik måste man titta på problemen och hur de uppkommit. Har man hudöverskott och putande mage efter graviditet eller viktnedgång är det normalt sett fullt möjligt att förbättra med en bukplastik.

Innan man gör en bukplastik bör man vara ”färdig” med graviditeter eller viktpendling. Man bör även vara i förhållandevis god form i övrigt och befinna sig i närheten av sin målvikt.

Mentalt skall vara inställd på att få en förbättring men inte förvänta sig att bli helt återställd eller ett få ett perfekt resultat. Man måste också acceptera att man kommer att få ett stort ärr.

Bukplastik eller fettsugning? – en informationsvideo från Citadellkliniken

Kan inte ersätta bantning

Patienter med stort midjemått orsakad av fettansamlingar inuti bukhålan (ölmage/spännbuk) är inte lämpliga för bukplastik. Först måste man genomgå traditionell bantning. Denna distribution av fett är vanligare hos män.

Viktstabilitet viktigt inför bukplastik

Personer som planerar att gå ner mycket i vikt bör avvakta ingreppet tills man är färdig. Det normala är också att det krävs  viktstabilitet i 6 mån efter viktnedgången.

Även kvinnor som planerar framtida graviditet bör diskutera detta med sin plastikkirurg. Om patienten har ärr till följd av tidigare operationer i magområdet (t.ex. öppen gallstensoperation) kan plastikkirurgen efter bedömning av dessa komma att avråda från operation.

Att få sin bukplastik betald av landstinget

Bukplastiker är en av få plastikoperationer som utförs inom den offentliga vården eller där staten går in och betalar för att få operationen utförd på en privat klinik. Kriterierna är dock strikta. Endast utseenderelaterad problematik är inte tillräckligt.

Varje patient bedöms individuellt. Många olika faktorer vägs in. Till dessa hör ålder, andra sjukdomar, mediciner, belastning och psykiskt lidande etc.

Medicinska besvär med veck där ”hud som ligger mot hud” (ofta satt till 4 cm häng), svampbildning och sårbildningar är krav. Lika så har ett BMI på max 25 har satts upp som en ”gyllene” nivå.

För mer utförlig information rekommenderar vi er att läsa plastikkirurgen Anders Liss svar i fråga experten om kriterier för bukplastik inom Landstinget »

« Startsidan för bukplastik | De olika metoderna för bukplastik »

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2018 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!