Så går en bukplastik till

Att genomgå en bukplastik är en process som består av tre steg; förberedelser, operation och återhämtning.

Bukplastik - operationenDen här sidan handlar om de förberedelser man gör innan operationen och vad som sker under själva ingreppet.

Först bokar man tid för undersökning

När man bestämt sig för att gå vidare med sitt intresse för operation är det dags att boka tid på en klinik. Här finns två alternativ:

  1. Har man så mycket hudöverskott att det hänger som ett förkläde på magen är det första steget att boka tid hos allmänvården för att få remiss till en plastikkirurg för bedömning.
  2. Om man inte har några medicinska problem eller får avslag från allmänvården måste man söka sig till en privat klinik för bukplastik. Du hittar dessa i vårt register över privata kliniker för bukplastik.

Om man valt en privat klinik bokar man tid för en undersökning och konsultation. Normalt sett får man träffa en plastikkirurg och kostnaden är ca 500 kr.

I vissa fall erbjuder privata kliniker en sorts för-konsultation där man får träffa en sköterska som informerar om ingreppet. Ett sådant besök är kostnadsfritt.


Konsultationen inför en bukplastik

Vid ett konsultationsbesök hos en plastikkirurg görs en undersökning av din hälsa och de problem du söker för.

Vid en konsultation för bukplastik tittar kirurgen särskilt noga på din hud, magmuskulaturens status och hur eventuellt underhudfett är fördelat.

Efter undersökningen diskuterar ni dina förutsättningar för operation:

  • Vad kirurgen har kommit fram till i sin bedömning.
  • Vilka resultat han/hon tror sig kunna åstadkomma.
  • Dina förväntningar på operationen och resultatet.
  • Vilka risker operationen innebär och hur ärret kommer att se ut efteråt.
  • Hur operationen går till samt hur du måste sköta dig innan och efter ingreppet.

Tänk på att vara helt ärlig när du beskriver dina förväntningar för din kirurg och kräv tydliga svar. Vi rekommenderar att du förbereder dig genom att läsa sidan om konsultationen inför plastikkirurgi.

Konsultationsvideo inför bukplastikoperation på Citadellkliniken


Citadellkliniken Fettsugning Bukplastik


Förberedelser inför en bukplastik

När man bokar en operation får man hem instruktioner om hur man skall sköta sig före operationen.

De instruktioner man får handlar bl.a. om hur man skall äta och dricka, hygien, regler för rökning, användning av vitaminer, mediciner och andra preparat.

  • Regler för rökning, alkohol, mediciner vid bukplastikOm du röker, förbered dig på att tvingas hålla upp minst 4 veckor före och efter din bukplastik.
  • Undvik solning av magområdet och påbörja inte någon sträng diet eftersom båda dessa saker kan påverka kroppens förmåga att läka negativt.

En bukplastik är ett ganska stort ingrepp så det är viktigt att kroppen är i bra skick vid operationen.

Om du får en infektion eller blir förkyld i anslutning din operation blir den troligen uppskjuten tills du hunnit bli frisk igen.


Operationsförlopp vid bukplastik

Operationsdagen börjar med att man anländer till kliniken. Där skrivs man in och tilldelas ett patientrum. Efter en stund kommer kirurgen och gör en liten genomgång av operationen.

När kirurgen är klar få du förberedande medicinering och lite vila på din säng. Efter en stund hämtas du av en sköterska till operationssalen.

1. Du får din bedövning

Det första som sker i operationssalen är att du sövs eller får lokalbedövning. En full bukplastik utförs i narkos. En liten bukplastik utförs normalt sett även den narkos men kan även utföras i lokalbedövning kombinerad med lugnande medicinering.

En bukplastik tar normalt 1-3 timmar och går till på ungefär följande vis:

2. Snitten läggs

Själva operationen inleds ofta med fettsugning av magen och sidorna. Därefter läggs ett snitt med början vid höftbenet, vidare ner i ljumskvecket, över buken i höjd med könsbehåringen och upp till höftbenet på andra sidan.

Bukplastikoperation steg för stegVid liten bukplastik läggs ofta endast ett något kortare snitt över buken men här finns olika metoder som du kommer att diskutera med din plastikkirurg före ingreppet.

3. Bukväggen stramas upp

När snittet är lagt lossar kirurgen huden från bukväggen för att komma åt de vertikala magmusklerna.

Musklerna dras ihop och sys fast i sitt nya läge. Detta skapar en fastare bukvägg och ger en smalare midja.

Vid en stor bukplastik åtgärdas hela vägen upp till bröstbenet medan man vid en liten bukplastik arbetar med området upp till naveln.

4. Naveln flyttas och överskottshud avlägsnas

Huden som lossats sträcks upp och överskottshud avlägsnas. Vid full bukplastik skapas även ett nytt hål för naveln som flyttas och sys fast. Underhudfettet trimmas så det bildas en naturlig grop för naveln och en jämn övergång längs snittet.

Avslutningsvis sys snittet igen och förband läggs. I vissa fall sätts en liten dräneringstub in under huden för att minska blod- och vätskeansamling i operationsområdet.

Efter operationen förs du till en övervakad vårdavdelning och sedan till ditt patientrum där du får vila och återhämta dig.

NÄSTA STEG
Läs mer: Startsida | Metoder | Tiden efterRisker | Priser | BilderFrågor och svar
Hitta klinik: Kliniker för bukplastik

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!