Allt om bukplastik

En bukplastik är ett plastikkirurgiskt ingrepp där man tar bort fett, stramar åt buken och tar bort slapp hud på magen.

Om bukplastik och graviditet, BMI, viktnedgång, putmage, hudBukplastiker är på många sätt återställande ingrepp. Ofta utförs operationen efter graviditet eller viktnedgång där putande mage och slapp överskottshud är vanliga följdproblem.

Behandlar tre problem

Det vanligaste skälet att utföra en bukplastik är för att ta bort lös hud på magen. Oftast gör man dock tre saker under ingreppet.

 1. Tar bort slapp överskottshud från magen. Detta avlägsnar skrynkling hud och eventuella hudveck.
 2. Drar ihop magmuskulaturen. Detta återskapar midjans form och tar bort den putande magen.
 3. På privata kliniker fettsuger man även magen och sidorna för att ytterligare förbättra magens och midjans former.

Informationsvideo om bukplastik från Akademikliniken


Bukplastik vid Akademikliniken


Därför fungerar bukplastik

Buken avspeglar vår livsstil och de prövningar vår kropp genomgått. Graviditet eller kraftig viktnedgång lämnar ofta spår i form av en utspänd buk och slappt hudöverskott på magen.

Bild av en lyckad bukplastikInuti buken finns våra inre organ. Dessa skyddas av bukväggen som består av muskler, fett och hud.

 1. Vid viktuppgång och graviditet blir det trångt innanför bukväggen. För att skapa utrymme glider magmusklerna isär (rektusdiastas) och vävnaderna töjer sig. Kroppen anpassar sig.
 2. När trycket i buken minskar drar muskler och vävnader ihop sig igen. Detta fungerar dock inte alltid så som vi hoppas. Ibland drar inte muskulaturen ihop sig. Andra gånger är det huden. Ofta är det båda två.

Graviditet och viktnedgång vanligaste skälen

Ju större påfrestningen på kroppen varit desto mer brukar det synas. Upprepade graviditeter eller kraftig viktnedgång är de vanliga bovarna i dramat.

Men en bukplastik kan man rätta till de saker som kroppen själv inte riktigt klarat av:

 • Man kan snöra åt den ”inre gördeln” genom att sy ihop magmuskulaturen.
 • Ta bort den överskottshud som orsakar skrynklighet eller i vissa fall hänger som ett förkläde.
 • Samtidigt kan man finputsa resultatet genom att fettsuga magen och flankerna.

Är du en lämplig kandidat för bukplastik?

För att avgöra vem som är lämplig för en bukplastik måste man titta på problemen och hur de uppkommit.

Har man slapp hud och putande mage efter graviditet eller viktnedgång är det normalt sett fullt möjligt att förbättra med en bukplastik.

 • Innan man gör en bukplastik bör man vara ”färdig” med graviditeter eller viktpendling.
 • Man bör även vara i förhållandevis god form i övrigt och befinna sig i närheten av sin målvikt.
 • Mentalt skall vara inställd på att få en förbättring men inte förvänta sig att bli helt återställd eller ett få ett perfekt resultat.
 • Man måste acceptera att man kommer att få ett ärr som sträcker sig över den nedre delen av buken från höft till höft.

Kan inte ersätta bantning

En bukplastik kan endast utföras efter att det tryck som funnits innanför bukväggen minskat.

Om man är överviktig måste man gå ner i vikt innan man kan göra en bukplastik. Vill man avlägsna fett som ligger utanpå bukväggen kan en fettsugning i vissa fall vara aktuell.

Patienter med stort midjemått orsakad av fettansamlingar inuti bukhålan (ölmage/spännbuk) är inte lämpliga för bukplastik. Först måste man genomgå traditionell bantning. Denna distribution av fett är vanligare hos män.

Viktstabilitet viktigt inför bukplastik

Personer som planerar att gå ner mycket i vikt bör avvakta ingreppet tills man är färdig. Det normala är också att det krävs  viktstabilitet i 6 mån efter viktnedgången.

Även kvinnor som planerar framtida graviditet bör diskutera detta med sin plastikkirurg.

Om patienten har ärr till följd av tidigare operationer i magområdet (t.ex. öppen gallstensoperation) kan plastikkirurgen efter bedömning av dessa komma att avråda från operation.

Bukplastik eller fettsugning? – en informationsvideo från Citadellkliniken


Citadellkliniken Fettsugning Bukplastik


Att få sin bukplastik betald av landstinget

Bukplastiker är en av få plastikoperationer som utförs inom den offentliga vården eller där staten går in och betalar för att få operationen utförd på en privat klinik.

 • Kraven för att få en bukplastik betald av landstinget är strikta. Endast utseenderelaterad problematik är inte tillräckligt.
 • Varje patient bedöms individuellt. Många olika faktorer vägs in. Till dessa hör ålder, andra sjukdomar, mediciner, belastning och psykiskt lidande etc.
 • Medicinska besvär med veck där ”hud som ligger mot hud” (ofta satt till 4 cm häng), svampbildning och sårbildningar är krav. Lika så har ett BMI på max 25 satts upp som en sorts ”gyllene” nivå.

För mer utförlig information rekommenderar vi er att läsa plastikkirurgen Anders Liss svar i fråga experten om kriterier för bukplastik inom Landstinget »


Innehållet om i hela den här sektionen om bukplastik är indelat i en serie artiklar som sammantaget ger dig en god förståelse för de möjligheter och begränsningar en bukplastik innebär. All medicinsk information är faktagranskad av Dr. Pelle Sahlin, specialist i plastikkirurgi verksam vid Art Clinic. Informationen är tänkt att ge dig en övergripande förståelse för bukplastik och fungera som ett underlag för ditt beslut. Den kan och skall dock inte betraktas som en ersättning för konsultation hos en läkare.

 

LÄS MER OM BUKPLASTIK!
Metoder | Operationen | Tiden efterRisker | Priser | BilderFrågor och svar
Nästa steg: Kliniker för bukplastik
Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!