Allt om rumplyft och rumpförstoring

Rumpans utseende får stort utrymme i upplevelsen av skönhet. Intresset för ingrepp med namn som rumplyft, brazilian buttlift, rumpförstoring och stussförstoring är stort.

Vad är ett rumplyft?

När man talar om ett ”rumplyft” eller ”Brazilian Buttlift” så handlar det oftast om att förändra rumpans form och proportion snarare än att bara förstora eller lyfta upp rumpan.

När man tittar på de kirurgiska tekniker som finns för att förändra rumpan kan man i princip dela in dem i tre olika alternativ:

Fettinjektioner i rumpan

 1. Förstora rumpan med rumpimplantat placerade bakom skinkorna. Detta blir närmast en ren rumpförstoring i likhet med ex. en bröstförstoring.
 2. Skulptera rumpan och närliggande områden som midja, och lår. Här talar man om  rumplyft eller Brazilian Buttlift.
 3. Lyfta rumpan och annan lös vävnad under midjan. Här handlar det om kroppslyft vilket även kallas för lower body lift eller ibland stusslyft. Dessa ingrepp utförs hos personer med/efter övervikt och hudöverskott.

Den här sidan handlar om de två ingrepp som utförs på normalviktiga personer som vill förbättra rumpans former. Det rör sig då om rumpförstoring med implantat eller ett rumplyft av typen ”Brazilian Buttlift”.

Vilken sorts rumpa har du?

När man, i den västerländska kulturen, talar om den perfekta rumpan så handlar det mer om form och proportion än storlek.

Hur rumpan uppfattas beror på balansen mellan midja, rumpa och lår. Denna beror i sin tur på fördelningen av fett och muskulatur i hela området.

Alla rumpor ser olika ut men ofta kan man dela in dem i fyra olika kategorier:

 1. Fyrkantig rumpa
 2. Rund rumpa
 3. V-formad rumpa
 4. Hjärtformad rumpa

Rumplyft

Exempel på rumpform – fyrkantig, rund, v-formad och hjärtformad. Genom att lägga till eller flytta volym förändrar man formen.

Eftersom den hjärtformade rumpan ofta anses vara idealet är det ditåt man strävar när man utför ett estetiskt ingrepp på rumpan. Exakt hur man går tillväga beror i första hand på vilka förutsättningar och önskemål man har. I princip finns tre alternativ:

 1. Att omfördela fettvolymen i regionen midja, rumpa, lår i ett Brazilian buttlift/rumplyft.
 2. Att förstora rumpan med implantat bakom skinkorna.
 3. En kombination av rumplyft och rumpförstoring med implantat.

Brazilian buttlift - rumplyft med fettinjektioner

Ett Brazilian Buttlift är en sorts tredimensionell operation som går ut på att optimera rumpans former. Detta gör man genom att både ta bort och flytta fettceller.

Fettinjektioner i rumpanVid ett brazilian buttlift använder man sig av två välkända plastikkirurgiska tekniker – fettsugning och fettransplantation.

I fettsugningen suger man ut fettceller. I fettransplantationen sprutas dessa in på sin nya plats.

Både fettsugningen och insprutningen görs genom små hål i huden. Inga implantat eller andra främmande material används. Detta ger ett så nära naturligt resultat man kan komma.

Så går ett rumplyft till:

 1. Först formar man området midja-rygg-rumpa-lår genom att fettsuga.
 2. Därefter prepareras det utsugna fettet och förbereds för transplantation.
 3. Avslutningsvis injiceras fettcellerna på olika platser i rumpan för att uppnå den idealiska formen.

Vilka resultat kan man förvänta sig av ett Brazilian buttlift?

Resultaten efter ett rymplyft är nästan alltid betydande förbättringar. Man kan dock inte räkna med den ”perfekta rumpan” förutsatt att man inte befinner sig väldigt nära sitt ideal före operationen.

Hur stor förändring man kan uppnå med ett brazilian buttlift beror i huvudsak på tre faktorer:

 1. Hur mycket fett man har att flytta.
 2. Hur det flyttbara fettet ligger fördelat på kroppen.
 3. Hur mycket av fettet som överlever operationen.

Hälften av fettet försvinner

En viktig faktor för resultatet av ett brazilian buttlift är hur mycket av det flyttade fettet som överlever. I bästa fall handlar det om 50-75%

När man flyttar fettceller är det viktigt att de sugs ut och prepareras på rätt sätt. Allmänt anses utvinning av fett med vattenassisterad fettsugning ge den högsta överlevnadsprocenten.

Rökning är inte aktuellt i anslutning till en fettransplantation då den har en mycket skadlig effekt på de flyttade fettcellernas överlevnadsgrad.


Bilder från Brazilian buttlift


Risker och komplikationer vid rymplyft

Ett brazilian buttlift innehåller två moment. En mindre fettsugning samt injektioner av det utvunna fettet. Båda dessa ingrepp innebär små risker för några allvarliga komplikationer eller biverkningar.

Den största risken vid ett rumplyft är att man inte blir helt nöjd med resultatet. Detta beror oftast på att en större del av det transplanterade fettet inte fäster utan resorberas av kroppen.

För ytterligare information om risker vid brazilian buttock lift rekommenderar vi att du läser sidorna om risker vid plastikkirurgi samt sidan om risker vid fettsugning.

Sjukskrivning och restriktioner

För att få ett bra resultat är det viktigt att följa de förhållningsregler man får inför och efter operationen. Eftersom ett rumplyft innefattar en fettsugning kan du läsa mer om detta på sidan om tiden efter en fettsugning. Regler för rökning, alkohol, mediciner vid rumplyft.

I korthet ser instruktionerna vid ett brazilian buttlift ut ungefär såhär:

 • Man bör ha nått och vara stabil i sin målvikt inför och efter operationen.
 • Rökning är förbjuden 3 månader före och efter ett rumplyft.
 • Sjukskrivningen efter ett brazilian buttlift är ca två veckor.
 • Under de två första veckorna efter ett rumplyft få man inte sitta eller ligga på ett sätt som utsätter rumpan för stor belastning.
 • Träning och andra tunga aktiviteter skall begränsas under den första månaden efter operationen.

Priser för Brazilian buttlift

Ett rumplyft kostar ca 60 000 kr. Då ingår fettsugningen och transplantationen av fettet till rumpan.

Om man är väldigt smal kan det innebära att det inte finns tillräckligt med fett att transplantera. Då kan rumpimplantat i kombination med fettinjektioner vara ett alternativ. Priset för en sådan operation är ca 80 000 kr.

För mer information rekommenderar vi att du besöker sidan om priser för plastikkirurgi.

Rumpförstoring med implantat

En rumpförstoring med implantat innebär att man placerar ett silikonimplantat i eller ovanpå rumpmuskeln. 

Buttock liftJämfört med en fettransplantation är en förstoring med rumpimplantat ett betydligt mer komplicerat ingrepp och risken för besvär i efterhand är större.

Trots den större risken för besvär finns det situationer där en rumpimplantat kan vara det enda alternativet till fettransplantation:

 • Hos väldigt smala patienter är ofta volymökning av hög prioritet. Eftersom det sällan finns tillräckligt med fett att flytta hos dessa personer är implantat i många fall det enda alternativet.
 • Även om det finns tillgång på tillräckligt med fett att flytta finns det begränsningar i hur stor volym som kan transplanteras med framgång. För personer som vill ha stor volymökning kan rumpimplantat därför vara det enda alternativet för att uppnå målen.

Så går en stussförstoring med implantat till

Rumpförstoringar utförs i narkos. Detta innebär att patienten sover under hela ingreppet.

Rumpimplantat i stussenKirurgen lägger ett snitt i vecket mellan skinkorna. Därefter skapas en ficka i vävnaden som man placerar implantatet i.

Exakt var stussimplantatet placeras i vävnaden beror på vilka förutsättningar man har och målet man vill uppnå.

P.g.a. risken för komplikationer och biverkningar efter operationen är det många kirurger som inte utför ingreppet. För den som väljer att göra det är det mycket viktigt att vända sig till en kirurg med stor erfarenhet av rumpimplantat.

Risker för komplikationer med rumpimplantat

En stussförstoring är att anse som en högriskoperation. Inte för att själva operationen är farligare än annan plastikkirurgi utan p.g.a. risken för komplikationer och biverkningar i efterhand.

 • Rumpmuskeln, gluteus maximimus, är kroppens största muskel. Den utvecklar stor kraft vid arbete, utsätts för ständig belastning när vi sitter och ligger samt för trauma när vi faller.
 • När man placerar ett implantat i en så utsatt position som rumpmuskeln innebär det att implantatet utsätts för stora påfrestningar. Du klämmer implantatet vid träning, sitter på det och faller på det.
 • Påfrestningarna på implantaten gör att risken är stor att de hamnar fel (dislokerar), roterar, får skador samt känns eller ser onaturliga ut. Detta sker antingen direkt efter ingreppet eller efter en tids påverkan.

Tiden efter operationen är smärtsam. Räkna med sjukskrivning i 1 månad och stora begränsningar i ditt vardagsliv under denna period.


Pris för en stussförstoring

Priset för en rumpförstoring med implantat är ca 60 000 kr. I vissa fall utförs stussförstoring med implantat i kombination med fettransplantation. Priset hamnar då på ca 80 000 kr.

Kliniker för rumplyft och stussimplantat

Använd vårt klinikregister för att hitta de kliniker som utför rumplyft och implantat nära dig.

Klicka här för att hitta kliniker för rumplyft!
—————
Klicka här för att hitta kliniker för stussimplantat!
(öppnas i nytt fönster)

Var noggrann när du väljer din klinik. Spara denna sida så att du kan återkomma när du har den tid du behöver.

Frågor & svar

I Frågas Experten kan du ställa frågor direkt till våra specialister i plastikkirurgi. Du hittar även svar på andra användares frågor.

Klicka här för att komma till fråga expertens avdelning för rumplyft och implantat!
(öppnas i nytt fönster)

.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning