Din guide till rumplyft

Rumpans utseende får stort utrymme i uppfattningen om skönhet. Detta gör att intresset för ingrepp med namn som rumplyft, stusslyft, ”Brazilian buttlift”, rumpförstoring eller stussförstoring är stort.

Först och främst kan det vara bra att reda ut begreppen lite. När man talar om ett ”rumplyft” eller Brazilian buttlift så handlar det, inom kirurgin, oftast om att förändra rumpans form och proportion snarare än att bara förstora eller lyfta upp rumpan.

Fettinjektioner i rumpanI princip kan man säga att det finns tre kirgiska alternativ att förändra rumpans utseende:

 1. Förstora rumpan med rumpimplantat placerade bakom skinkorna. Detta blir närmast en ren rumpförstoring i likhet med ex. en bröstförstoring.
 2. Skulptera rumpan och närliggande områden som midja, och lår. Här talar man om  rumplyft eller Brazilian buttlift.
 3. Lyfta rumpan och annan lös vävnad under midjan. Här handlar det om kroppslyft vilket även kallas för lower body lift eller ibland stusslyft. Dessa ingrepp utförs hos personer med/efter övervikt och hudöverskott.

Den här sidan handlar om de två ingrepp som utförs på normalviktiga personer som vill förbättra rumpans former. Det rör sig då om rumpförstoring med implantat eller rumplyft/Brazilian buttlift.

Kliniker för rumplyft


Den perfekta rumpan

När man, i den västerländska kulturen, talar om den perfekta rumpan så handlar det mer om form och proportion än storlek. Hur rumpan uppfattas beror på balansen mellan midja, rumpa och lår. Denna beror i sin tur på fördelningen av fett och muskulatur i hela området.

Alla rumpor ser olika ut men ofta kan man dela in dem i fyra olika kategorier – fyrkantig, rund, v-formad, eller hjärtformad:

Rumplyft

Exempel på rumpform – fyrkantig, rund, v-formad och hjärtformad. Genom att lägga till eller flytta volym förändrar man formen.

Eftersom den hjärtformade rumpan ofta anses vara idealet är det ditåt man strävar när man utför ett estetiskt ingrepp på rumpan. Exakt hur man går tillväga beror i första hand på vilka förutsättningar och önskemål man har. I princip finns tre alternativ:

 1. Att omfördela fettvolymen i regionen midja, rumpa, lår i ett Brazilian buttlift/rumplyft.
 2. Att förstora rumpan med implantat bakom skinkorna.
 3. En kombination av rumplyft och rumpförstoring med implantat.

Brazilian buttlift – rumplyft med fettinjektioner

Ett brazilian butt lift är en sorts tredimensionell operation som går ut på att optimera rumpans former. Detta gör man genom att ta bort och flytta fettceller. Vid operationen använder man sig av två välkända plastikkirurgiska tekniker – fettsugning och fettransplantation.

Fettinjektioner i rumpanBåde fettsugningen och injektionerna görs genom små hål i huden. Inga implantat eller andra främmande material används. Detta ger ett så nära naturligt resultat man kan komma.

Så går ett rumplyft till:

 1. Först formar man området midja, rygg, rumpa och lår genom att fettsuga.
 2. Därefter prepareras det utsugna fettet och förbereds för transplantation.
 3. Avslutningsvis injiceras fettcellerna på olika platser i rumpan för att uppnå den idealiska formen.

Vilka resultat kan man förvänta sig av ett Brazilian buttock lift?

Resultaten efter ett rymplyft är nästan alltid betydande förbättringar. Man kan dock inte räkna med den perfekta rumpan om man inte på förhand ligger väldigt nära sitt ideal.

Hur stor förändring man kan uppnå med ett brazilian buttlift beror till stor del på hur mycket fett man har att flytta och hur det ligger fördelat på kroppen.

En annan faktor som spelar in är hur mycket fett som överlever flytten. När man flyttar fettceller är det viktigt att de utvinns och prepareras på rätt sätt. Då överlever ca 2/3 av det flyttade fettet. Generellt anses utvinning av fett med vattenassisterad fettsugning ge den högsta överlevnadsprocenten.

Bilder från Brazilian buttlift

Risker och komplikationer vid rymplyft

Ett brazilian buttlift innehåller två moment. En mindre fettsugning samt injektioner av det utvunna fettet. Båda dessa ingrepp innebär små risker för några allvarliga komplikationer eller biverkningar.

Den största risken vid ett rumplyft är att man inte blir helt nöjd med resultatet. Detta beror oftast på att en större del av det transplanterade fettet inte fäster utan resorberas av kroppen.

För ytterligare information om risker vid brazilian buttock lift rekommenderar vi att du läser sidorna om risker vid plastikkirurgi samt sidan om risker vid fettsugning.

Sjukskrivning och restriktioner

För att få ett bra resultat är det viktigt att följa de förhållningsregler man får inför och efter operationen. Eftersom ett rumplyft innefattar en fettsugning kan du läsa mer om detta på sidan om tiden efter en fettsugning. Regler för rökning, alkohol, mediciner vid rumplyft.

I korthet ser instruktionerna vid ett brazilian buttlift ut ungefär såhär:

 • Man bör ha nått och vara stabil i sin målvikt inför och efter operationen.
 • Rökning är förbjuden 3 månader före och efter ett rumplyft.
 • Sjukskrivningen efter ett brazilian buttlift är ca två veckor.
 • Under de två första veckorna efter ett rumplyft få man inte sitta eller ligga på ett sätt som utsätter rumpan för stor belastning.
 • Träning och andra tunga aktiviteter skall begränsas under den första månaden efter operationen.

Priser för Brazilian buttlift

Ett rumplyft kostar ca 60 000 kr. Då ingår fettsugningen och transplantationen av fettet till rumpan.

Om man är väldigt smal kan det innebära att det inte finns tillräckligt med fett att hämta får att få ett tillfredsställande resultat. I dessa fal kan rumpimplantat i kombination med fettinjektioner i rumpan vara ett alternativ. Priset för en sådan kombinationsoperation är ca 80 000 kr.

För mer information rekommenderar vi att du besöker sidan om priser för plastikkirurgi.


Rumpförstoring med implantat

En rumpförstoring med implantat innebär att man placerar ett silikonimplantat i eller ovanpå rumpmuskeln. Jämfört med en fettransplantation är det ett mer komplicerat ingrepp och risken för besvär i efterhand är betydligt större.

Buttock liftTrots den större risken för besvär finns det situationer där en rumpimplantat kan vara det enda alternativet till fettransplantation:

 • Hos väldigt smala patienter är ofta volymökning av hög prioritet. Eftersom det sällan finns tillräckligt med fett att flytta hos dessa personer är implantat i många fall det enda alternativet.
 • Även om det finns tillgång på tillräckligt med fett att flytta finns det begräsningar i hur stor volym som kan transplanteras med framgång. För personer som vill ha stor volymökning kan rumpimplantat därför vara det enda alternativet för att uppnå målen.

Så går en stussförstoring med implantat till

Rumpförstoringar utförs i narkos. Kirurgen lägger ett snitt i vecket mellan skinkorna. Därefter skapas en ficka i vävnaden där man sedan för in implantatet. Exakt var stussimplantatet placeras beror på vilka förutsättningar man har och målet man vill uppnå.

Rumpimplantat i stussenP.g.a. risken för komplikationer och biverkningar efter operationen är det många kirurger som inte utför ingreppet. För den som väljer att göra det är det mycket viktigt att vända sig till en kirurg med stor erfarenhet av rumpimplantat.

Risker med rumpimplantat

En stussförstoring är att anse som en högriskoperation. Inte för att själva operationen är farligare än annan plastikkirurgi utan p.g.a. risken för komplikationer och biverkningar i efterhand.

 • Rumpmuskeln, eller gluteus maximimus, är kroppens största muskel. Den utvecklar stor kraft vid arbete, utsätts för ständig belastning när vi sitter och ligger samt ofta för trauma när vi faller.
 • När man placerar ett implantat i en så utsatt position som rumpmuskeln innebär det att implantatet utsätts för stora påfrestningar. Du klämmer implantatet vid träning, sitter på det och faller på det.
 • Påfrestningarna på implantaten gör att risken är stor att de hamnar fel (dislokerar), roterar, får skador samt känns eller ser onaturliga ut. Detta sker antingen direkt efter ingreppet eller efter en tids påverkan.

Tiden efter operationen är smärtsam. Räkna med sjukskrivning i 1 månad och stora begräsningar i ditt vardagsliv under denna period.

Priser för stussförstoring

Priset för en rumpförstoring med implantat är ca 60 000 kr. I vissa fall utförs stussförstoring med implantat i kombination med fett transplantation. Priset blir då ca 90 000 kr.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2018 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!