Diatermi för enstaka blodkärl i ansiktet

Diatermi är en gammal beprövad metod för att försluta små enskilda ytliga blodkärl, kärlbristningar och kärlspindlar.

Diatermi av blodkärl

Diatermi av blodkärl vid näsan

Tekniken diatermi är idag även känd under andra namn som t.ex. elektrolys, elektrokoagulation, veinwave och thermokoagulation. I stort sett rör det sig dock om samma behandlingsprincip..

Diatermi innebär att man använder en nål som man sticker ned i blodkärlet. Där hettas den upp med hjälp av ström. Värmen försluter kärlet så att blodflödet upphör och kärlbristningen förtvinar bort.

En underskattat men effektiv metod för kärl i ansiktet

Med diatermi kan man endast behandla ett litet blodkärl i taget. Detta gör metoden tidsödande och därmed olämplig för större områden. Den kan dock många gånger vara en mycket effektiv metod för behandling av enstaka mindre men distinkta kärl i ansiktet.

Diatermi av en kärlbristning

Diatermi av en liten kärlspindel

Resultatet av en behandling med diatermi beror till stor del på behandlarens skicklighet och tålamod. Förutsatt att diatermi används på rätt kärlproblem (små trådliknande kärl) är det en enkel, kostnadseffektiv och relativt smärtfri metod. Ofta uppnår man önskat resultat med ett enda behandlingstillfälle.

Efter behandlingen får man räkna med rodnad, svullnad och sveda som sedan kan övergå i läkning med små sårskorpor där nålen gått in. Inom någon vecka brukar man dock vara helt återställd. Det kan därefter ta någon månad innan man ser det slutgiltiga resultatet.

Priset för en behandling med diatermi är ca 1 000 kr per tillfälle.

« Laserbehandling av synliga blodkärl | IPL-ljusbehandling av blodkärl »

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!