Tiden efter en penisförstoring

En penisförstoring är en ur kirurgisk synvinkel relativt enkel operation oavsett om det rör sig om en penisförlängning eller penisförtjockning och efterförloppet är ur patientens synvinkel relativt odramatiskt.

  • Efter en penisförstoringOmedelbart efter operation förses området med ett skyddande förband. Du kommer att uppleva en viss smärta under de första dagarna vilken kuperas med smärtstillande läkemedel.
  • Stygnen plockas bort efter ungefär 10 dagar
  • Viss tillfällig efterblödning från operationssåret kan förekomma. Om blödningen inte upphör inom 30 minuter bör du kontakta din klinik.
  • För att minska risken för infektion ges antibiotika under fem dagar
  • Du kan och skall duscha dagligen redan dagen efter din penisförstoring
  • Svullnad och blåmärken är relativt vanligt förekommande. Dessa kvarstår normalt sett i upp till tre veckor. För att minimera dessa bör patienten under den första veckan vila i sängläge så mycket som möjligt.

De flesta patienter är tillbaka på jobbet efter ca en vecka. Sexuella aktiviteter kan återupptas efter 4-6 veckor i likhet med andra mer krävande fysiska aktiviteter.


Dragbehandling efter penisförlängning

Efter en penisförlängning får patienten ofta instruktioner om att påbörja en dragbehandling. Syftet med denna är att förhindra att den del av penisen som lyfts fram dras tillbaka i sitt ursprungliga läge i kroppen och att motverka uppkomst av bindvävnad.

Dragbehandlingen utförs antingen manuellt genom en form av massageövning eller med hjälp av en specialapparat. Behandlingen pågår i 3-6 månader. En långtidsbehandling kan förlänga penisen ytterligare.

Det slutgiltiga resultatet av penisförlängningen syns först efter 6-12 månader.

LÄS MER!
Penisförstoring | Metoder | Operation | Risker | Priser | Bilder
Nästa steg: Visa kliniker för penisförstoring »

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!