Din guide till estetisk tandvård

Allmänt om kosmetisk tandvård

Välkommen till faktaguiden för kosmetisk tandvård! Här finner du enkel och saklig information om de olika behandlingarnas möjligheter och begränsningar. Trevlig läsning!

Kosmetisk tandvård – mer än en utseendefråga

Kosmetisk tandvård eller estetisk tandvård som den också kallas inriktar sig på att förbättra våra tänders utseende och estiska intryck. På så sätt skiljer sig estetisk tandvård från traditionell tandvård som i första hand tillvaratar rent medicinska behov.

I en tid där vårt yttre blir allt viktigare för vårt inre välbefinnande spelar dock båda dessa specialiteter en viktig roll. Tillsammans får de oss att bli friskare, se bättre ut och därigenom må bättre.

Saklig information om kosmetisk tandvård

All medicinsk information i denna sektion om kosmetisk tandvård är granskad av legitimerade tandläkare. Den skall dock endast ses som en allmän vägledning till kosmetisk tandvård och kan därför inte ses som en ersättning för ett besök hos tandläkare eller annan vårdinformation.

Den här sektionen handlar om estetisk tandvård och hur den kan förbättra ditt utseende. Här finner du saklig information och upplysning om dina möjligheter förmedlad på ett enkelt sätt.

Eftersom estetisk tandvård handlar om ett val snarare än ett behov är det viktigt att du som konsument informerar dig väl om de olika behandlingsalternativens möjligheter och begränsningar.

Här finns allt du bör känna till om estetisk tandvård:

  • Information om vad estetisk tandvård kan åstadkomma och åtgärda
  • Vilka de olika behandlingarna är och hur de går till
  • Var de olika estetiska tandvårdsbehandlingarna utförs och hur mycket de kostar
  • Forum för utbyte av erfarenheter och kunskaper om kosmetisk tandvård
  • Möjlighet att fråga en expert på kosmetisk tandvård

Om sektionen för estetisk tandvård

Genom att ta del av innehållet i den här sektionen om estetisk tandvård får du en god uppfattning om de olika behandlingarnas möjligheter och begränsningar. Detta gör det lättare för dig att besluta om och i sådan fall vilken behandling som är den rätta för dig.

Allt material i sektionen om estetisk tandvård är faktagranskat av legitimerade tandläkkare men kan och skall dock inte ersätta en medicinsk konsultatation ex. ett läkarbesök. Det är endast avseet att fungera som ett komplement till den gängse vårdinformationen.

Medicinskt faktagranskad information om de vanligaste behandlingarna inom estetisk tandvård.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2018 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!