Allt om skalfasader

Faktagranskad av: Dr. Elisabeth Björkman - legitimerad tandläkare. Senast uppdaterad: 2023-11-08

Skalfasader är tunna skal av porslin (porslinsfasader) eller plast (plastfasader) som fästs på tändernas framsida. De kallas även tandfasader.

 • Skalfasader används när man vill göra en total ”tand-makeover” med höga krav på färg och form.
 • De används i första hand vid svåra missfärgningar, ojämn tandplacering eller tandform, glipor, sprickor och slitna framtänder.
 • Det vanligaste är att man sätter 2-6 tandfasader på framtänderna i överkäken. Där fungerar de bäst och där syns de mest.

”Lite förenklat kan man säga att skalfasader är för tänderna vad lösnaglar är för händerna”

Behandlingsmöjligheter och alternativ

Allt om skalfasader

Skalfasader döljer de underliggande tänderna helt och hållet. De kan därför användas för ett stort antal estetiska önskemål. Några exempel är:

 • Missfärgad emalj – svårt missfärgade framtänder som inte svarar på traditionell tandblekning åtgärdas med skalfasader som döljer den underliggande tandens yta helt.
 • Skadade eller slitna tänder – slitna eller skadade framtänder får ett nytt utseende med hjälp av tandfasader. I vissa fall kan dessa skador åtgärdas med kompositplast vilket är ett betydligt enklare alternativ.
 • Ojämna tänder eller avstånd – ojämnheter i fråga om form och i vissa fall avstånd kan ofta korrigeras med kompositplast. Porslinsfasader är dock ett mer kraftfullt och hållbart alternativ för de fall plastning inte räcker till.
 • Sneda tänder – sneda framtänder bör i första hand åtgärdas genom tandreglering. I vissa enklare fall kan dock skalfasader erbjuda en snabbare och enklare lösning.
 • Glipor mellan tänder – glipor och ojämna avstånd mellan framtänder kan slutas med hjälp av skalfasader.

Alternativ till tandfasader

Tandfasader är fasader för tänder

Tandfasader används för att täcka över tänderna. De ser därför ut som helt ”nya tänder”. Detta kan vara nödvändigt i vissa fall:

 • Skalfasader är i första hand en lösning när; 1) tänderna är i så dåligt skick att andra estetiska behandlingar inte är tillräckliga eller 2) patientens krav på resultatet är så höga att andra behandlingar inte är tillräckliga.
 • Man bör tänka på att sätta skalfasader är en förhållandevis avancerad och dyr behandling. Den bör därför ses som en ”sista utväg” och inte som en ”quick-fix”.
 • Ojämnheter och glipor mellan tänder kan ofta jämnas till med plast. Resultatet kanske inte blir helt perfekt men det är en enkel lösning med låg risk och kostnad jämfört med porslinsfasader.
 • Missfärgade tänder kan i många fall blekas med professionell tandblekning.

Plast eller porslinsfasader?

Plastfasader eller porslinsfasader?

Bild före och efter behandling med porslinsfasader

Tandfasader kan göras av plast eller porslin. Plast är det billigare alternativet medan porslinet håller bäst.

 • Porslinsfasader är tunna skal av porslin som limmas fast på tänderna. De ser helt naturliga ut och har samma glans som emalj.
 • Porslinsfasaderna tillverkas av en tandtekniker i ett laboratorium. Utmaningen för patienten är att inte begära allt för perfekt form och färg för att undvika ett onaturligt resultat.
 • Tandfasader av plast är det enklaste alternativet. De byggs upp av tandläkaren direkt på tanden och kan därför göras i ett vanligt tandläkarbesök.
 • Porslinsfasader är de mest hållbara. De håller ca 7-15 år och står emot missfärgningar betydligt bättre än plastfasader. De ger också det mest naturliga utseendet.
 • Priset för kompositfasader (plast) är betydligt lägre än för keramikfasader men den kortare hållbarheten (2-5 år) kan därför resultera i en högre kostnad i slutändan.

Vid mindre skador på en tand (flis etc.) är oftast en vanlig kompositlagning det bästa alternativet då det påverkar den naturliga tandstrukturen i minimal omfattning.

Förberedelser inför behandlingen

Så går en behandling med tandfasader till

För att göra skalfasader för man besöka tandläkaren vid 2-5 tillfällen. Porslinsfasader kräver fler besök än plastfasader.

 • Det första steget för den som är intresserad av att göra skalfasader är att boka tid för undersökning och bedömning hos en tandläkare. Du hittar flera alternativ i klinikregistret för skalfasader.
 • Vid ditt första besök på kliniken görs en undersökning av dina tänder samt en bedömning av om skalfasader är den bästa lösningen för dig.
 • När undersökningen är klar skall du diskutera dina alternativ med din tandläkare. Vilken behandling är den bästa för dig? Om det är skalfasader vilken typ rekommenderar tandläkaren; plastfasader eller porslinsfasader?
 • Om beslutet blir en behandling med skalfasader fråga hur mycket den totala kostnaden blir och hur tandläkaren vill lägga upp behandlingen.

Så går behandlingen till

Så går en behandling med tandfasader till

Plastfasader byggs upp av plast direkt på tanden

Beroende på om man skall göra plastfasader eller porslinsfasader så ser behandlingen lite olika ut.

 1. Tandfasader ersätter en del av tandens yttre lager (emaljen). För att fasaderna skall passa slipar man ned emaljen ca 0,5 mm.
 2. När man slipat ned de tänder som skall få fasader är den förberedande behandlingen klar. Nu skall de nya fasaderna sättas på plats.
 3. Om man gör kompositfasader (plast) så börjar detta arbete direkt efter slipningen. Tandläkaren lägger nu på kompositplasten i lager och bygger på så sätt upp själva fasaderna. Det kräver ett noggrant arbete med påläggning, slipning, härdning och målning i omgångar för att resultatet skall bli perfekt.
 4. Om man gör porslinsfasader måste de beställas från en tandteknisk laboratorium. Efter slipningen tas därför ett avtryck av de slipade tändernas form. Detta avtryck skickas därefter till labbet där en tandtekniker bygger fasaderna.
 5. För att skydda tänderna under den tid man väntar på att porslinsfasaderna skall bli klara lägger tandläkaren på en skyddande plast. En sorts tillfälliga skyddsfasader. De ser inte perfekta ut men ger ett godtagbart yttre under tiden man väntar.
 6. Normalt sett tar det mellan 1-3 veckor innan porslinsfasaderna är klara. När tandläkaren får dem levererade kallas du till det sista steget i behandlingen – monteringen.
 7. Det första som sker vid monteringen är att tandläkaren provar dina fasader genom att lägga dem mot tänderna. Vid behov slipas de till för att få perfekt form.
 8. Därefter rengörs dina tänder grundligt och framsidan av mottagartänderna prepareras med en särskild syragel för att ge ett så bra fäste som möjligt för fasaderna.
 9. Avslutningsvis limmas skalfasaderna på plats med en särskild cement som aktiveras genom att en lampa får lysa på tänderna en stund. Cementen är mycket stark. I undantagsfall kan dock en fasad lossna efter en tid. Den skall då sparas så att den kan limmas fast på nytt.
 10. När fasaderna satts på plats poleras överflödig cement bort och du är sedan klar att njuta av ditt nya leende.

Montering av porslinsfasader på framtänder

Vissa tandläkare erbjuder en s.k. kallad mockup, dvs ett förslag till hur din nya tandrad skall se ut. Fördelen med detta är att du har möjlighet att prova dessa i munnen och tycka till om utseendet på dina nya tänder innan man börjar slipa.

Priser för skalfasader

Priser för skalfasader

Skalfasader kostar mellan 1000-10 000 kr st. Porslinsfasader är betydligt dyrare än kompositfasader.

 • Priset för porslinsfasader är 6 000-10 000 kr/st.
 • Priset för plastfasader är 2 000-3 000 kr st.
 • Porslinsfasader är betydligt dyrare än plastfasader men de håller mycket längre (ca 10-15 år mot 2-3 år för plastfasader). Totalkostnaden blir därmed densamma eller lägre.
 • Tandfasader görs i princip alltid av estetiska skäl. Man har därför INTE rätt till tandvårdbidrag eller ersättning genom högkostnadsskyddet i den allmänna tandvårdsförsäkringen. Detta betyder att man får stå för hela kostnaden själv.
 • Om man gör flera tandfasader vid samma tillfälle blir normalt sett priset per fasad något lägre.    

Lån till skalfasader

Att få ett nytt leende med hjälp av porslinsfasader kan bli en relativt kostsam historia. Man kan därför vara i behov av att låna pengar.

 • Det är normalt sett inga problem att låna pengar till kosmetisk tandvård men det är viktigt att informera sig väl om villkoren för lånet.
 • Du kan läsa mer om lån till skalfasader på sidan om lån till estetiska behandlingar.

Lån till plastikkirurgi

Frågor och svar

I Fråga Experten svarar vår tandläkare på frågor om porslinsfasader.

Klicka här för att komma till Fråga Experten »
(öppnas i nytt fönster)


All behandlingsrelaterad information om skalfasader som du finner på den här sidan är faktagranskad av Dr. Elisabeth Björkman, leg. tandläkare och expert på kosmetisk tandvård. Innehållet är tänkt att ge den som funderar över porslinsfasader en allmän vägledning till behandlingens möjligheter och begränsningar. Den är kan dock inte ersätta ett besök eller konsultation hos tandläkare.

Faktagranskad av: Dr. Elisabeth Björkman - legitimerad tandläkare. Senast uppdaterad: 2023-11-08