Allt om tandköttskorrektion

Faktagranskad av: Elisabeth Björkman - leg. tandläkare. Senast uppdaterad: 2023-11-08

En tandköttskorrektion är en behandling som förkortar, förlänger eller jämnar till tandköttet. Målet att skapa ett finare leende och i vissa fall även en bättre munhälsa.

Korrigering av tandkött utförs av tandläkare. De vanligaste problemen som behandlas är:

 • Tillbakadraget tandkött – här är målet att skydda blottade tandhalsar från de tandproblem ett uppkrupet tandkött kan ge.
 • Neddraget tandkött – här tar man bort överskott av tandkött för att skapa ett finare leende och minska ett s.k  ”gummy smile”.
 • Ojämnt tandkött – här jämnar man till tandköttet för att skapa en jämn och fin linje mellan tandkött och tänder.

Är du en lämplig kandidat?

Behandling av tillbakadraget tandkött och gummy smile

Tandköttets utformning påverkas av olika faktorer som arvsanlag, munhygien, livsstil och eventuella tandköttssjukdomar (vanligen infektion).

 • En tandköttskorrektion kan utföras av estetiska eller medicinska skäl.
 • När man gör en estetisk tandköttskorrigering handlar det oftast om att jämna till eller flytta upp tandköttskanten.
 • När man gör en medicinsk tandköttskorrektion så rör det sig ofta om att återskapa ett uppkrupet tandkött för att skydda blottade tandhalsar.
 • Den viktigaste förutsättningen för den som vill korrigera tandköttet är att man har en god tandhälsa och att tandköttet är fritt från infektion.

När är en estetisk tandköttskorrektion inte den rätta lösningen?

Behandling av tillbakadraget tandkött

Problem med tandköttet är ibland symptom på att man har en inflammation eller infektion i munnen. Det rör sig då om antingen Gingivit eller Parodontit.

 • Gingvit är en förhållandevis ofarlig inflammation i tandköttet.
 • Parodontit är en mer problematiskt infektion som inkluderar både tandkött, tänder och tandben. Om en Parodontit lämnas obehandlad kan den leda till tandlossning.
 • Om man har en sjukdom i tandköttet måste den behandlas innan man kan göra en tandköttskorrektion.

Munhygienen är viktig för tandköttet

Hur man sköter sin munhygien påverkar tandköttets utformning. Exempelvis beror ett tillbakadraget tandkött med synliga tandhalsar inte sällan på hård tandborstning eller plackbildning.

Eftersom tandköttet inte bara spelar en viktig roll för vårt leende utan också för vår hälsa är det viktigt att söka sig till en tandläkare om man upplever förändringar i tandköttets kondition.

Så går en tandköttskorrektion till

Tandköttskorrektioner är relativt enkla ingrepp som utförs i vanlig tandläkarbedövning. Läkningen tar sällan mer än en vecka och någon sjukskrivning behövs inte.

Efter behandlingarna får man normalt sett använda ett särskilt munskölj under ett par veckor för att minska risken för infektion.

Avlägsnande av tandkött

Avlägsnande av tandkött

Överskott av tandkött kan få tänderna att se små ut eller att man visar mycket tandkött när man ler. På engelska kallas detta för att man har ett ”gummy smile”.

 • Ett ”gummy smile” behandlas normalt sett genom att man med hjälp av en laser skär bort det överflödiga tandköttet.
 • Behandlingen liknar ett helt vanligt tandläkarbesök.
 • I vissa fall beror ett ”gummy smile” på att överläppen blir för kort när man ler. Detta kan man åtgärda genom att man syr ner läppens läge med ett par kirurgiska stygn.

Återskapande av tillbakadraget tandkött

Uppkrupet tandkött

Om tandköttet drar sig tillbaka kan det få tänderna att se längre ut än vad som är normalt. Samtidigt blottas den känsliga tandhalsen. Detta kan resultera i både obehag och medicinska besvär.

Ett uppkrupet tandkött kan behandlas på två olika sätt:

 1. I den vanligaste metoden transplanterar man vävnad från gommen till de blottlagda tandhalsarna där den sedan läker in och ersätter det saknade tandköttet.
 2. Den andra tekniken för att förlänga tandköttet innebär att man gör en s.k. ”coronalförskjuten lambå”. I denna teknik transplanteras ingen ny vävnad fram. Istället lossar man och sträcker ut det befintliga tandköttet så att det efter en tid täcker önskade delar.

Båda behandlingarna utförs under lokalbedövning. De ger lite svullnad och ibland lite smärta. Vissa patienter får ilningar och överkänslighet mot varma eller kalla drycker under ett par dagar efteråt. Ingen av behandlingarna kräver någon sjukskrivning.

Utjämning av ojämnt tandkött

Om man har en ojämn tandköttsfördelning där tandköttet kring vissa tänder är för långt och i andra fall för kort åtgärdas detta in princip genom en kombination av ovanstående metoder.

Priser för tandköttskorrigering

Kostnaden för en tandköttskorrektion beror på vilken behandling som utförs och i vilken omfattning.

 • Avlägsnande av överskottstandkött: pris 3 000-5 000 kr
 • Tillägg av tandkött: pris 4 000-5 000 kr per behandling (2-3 tänder)
 • Det är ovanligt att man lägger till tandkött vid mer än ett par tänder åt gången. Detta innebär att flera behandlingar kan behöva genomföras.
 • Inför varje behandling måste en individuell bedömning göras varefter patienten får ett förslag till behandlingsplan med tillhörande kostnadsförslag.
 • Det är inte ovanligt att även andra behandlingar som exempelvis skalfasader utförs i kombination med en tandköttskorrektion för att uppnå bästa resultat.

Lån till en tandköttskorrektion

För den som inte vill eller kan betala sin tandköttskorrektion kontant finns det flera olika alternativ till lån.

 • Ofta samarbetar de olika klinikerna med ett finansbolag och kan hjälpa till med det praktiska.
 • Man bör vara medveten om att räntor och avgifter vid denna typ av finansiering kan bli relativt kostsamma.

Du kan läsa mer om hur du kan finansiera din tandköttskorrektion på informationssidan om lån och finansiering för vård och behandlingar.


På den här sidan får du information om tandköttskorrektion granskad av Tandläkare Elisabeth Björkman, med stor erfarenhet av estetisk tandvård. Innehållet på denna sida skall betraktas som en allmän vägledning till tandköttskorrektioner och kan inte ersätta ett besök hos specialist för personlig konsultation.

Faktagranskad av: Elisabeth Björkman - leg. tandläkare. Senast uppdaterad: 2023-11-08