Lämpliga kandidater och områden för fettsugning

Vilket resultat du kan förvänta dig av en fettsugning beror till stor del på hur mycket fett som finns, samt var det sitter på din kropp. Under rätt förutsättningar är en fettsugning en mycket effektiv behandling.

Fettsugning av lår, knän, armar.Det är dock viktigt att förstå att en fettsugning INTE kan ersätta eventuellt behov av allmän viktnedgång genom diet och traditionell bantning.

En fettsugning kan endast finputsa det som blir kvar efter träning och viktminskning.

Stram hud ger bättre resultat

Vid en fettsugning avlägsnas fettdepåer mellan huden och muskulaturen. När en sådan fettdepå försvinner minskar fylligheten under huden vilket minskar hudåtstramningen. Hud som är stram och har hög elasticitet ger därför ett bättre resultat efter en fettsugning.

Hud med nedsatt elasticitet p.g.a. viktminskning, celluliter, eller naturligt åldrande har inte samma förmåga att anpassa sig till den nya kroppsformen. Ytterligare kirurgi eller kompletterande behandlingar kan då behövas för att strama upp eller avlägsna överskottshud.

Den kirurgiska utmaning som hudslapphet efter fettsugning innebär har gjort att flera företag utvecklat särskilda tekniker för fettsugning med hudåtstramande effekt. Vi återkommer till dessa i informationen om metoder för fettsugning.

Vissa fettdepåer kan inte behandlas

Vid en fettsugning avlägsnar man fettceller belägna mellan huden och muskulaturen. Om fettet har en lös konsistens är det ofta lättare att behandla än hårdare fettvävnad som består av en större del bindväv.

Män är ofta svårare att behandla än kvinnor. Detta beror på att män har ett hårdare fettlager samt att mycket av männens fett kan ligga inne i buken. Där kan man inte stoppa in en fettsug.

Djupt liggande fettdepåer hos män yttrar sig ofta som en hård och spänd ”ölmage” utan lös fettvävnad under huden. Denna går inte att fettsuga.

Fettsugning eller bukplastik? – en informationsvideo från Citadellkliniken

De bäst lämpade kandidaterna

De bäst lämpande kandidaterna för en fettsugning är personer av normal vikt, med elastisk hud som har lokala fettdepåer lokaliserade mellan huden och muskulaturen.

Det är viktigt att den som överväger att genomgå en fettsugning har en realistisk bild av vad proceduren kan åstadkomma och är vid god fysisk och mental hälsa. Patientens ålder är av mindre betydelse och fettsugningar utförs på både kvinnor och män.

Vilka områden lämpar sig för fettsugning?

Kroppens vävnader, även fettvävnad, skiljer sig åt beroende på var den är belägen på kroppen. Detta gör att vissa områden är bättre lämpande för fettsugning andra än andra:

Områden för fettsugning

Vissa områden lämpar sig bättre för fettsugning än andra.

  • Mage (i synnerhet nedanför navlen), höfter (bilringar/lovehandles), utsida lår (ridbyxlår), knäts insida, ryggen, halsen och hakan hör till de områden som har förutsättningar för att ge särskilt fina resultat av en fettsugning.
  • Lårens insida och överarmarna kan fettsugas men återhållsamhet i mängden fett som avlägsnas bör tillämpas då risken för slapp hud är något högre i dessa områden.
  • Även vaderna, rumpan och anklarna/fotlederna kan behandlas med fettsugning men resultaten tenderar att inte bli lika tillfredsställande som vid fettsugning av andra områden på kroppen.

Fettsugning utförs även för att minska bröstvolymen hos män (ibland i kombination med OP för avlägsnade av bröstkörtelvävnad) och för att avlägsna fettsvulster s.k. lipomer.

« Introduktion till fettsugning | De olika metoderna för fettsugning »
Specialisternas tips & råd om “Lämpliga kandidater och områden för fettsugning”
  • riikka-veltheim
    Dr. Riikka Veltheim  |  Plastikkirurg  |  ak.se

    Det slutgiltiga resultatet av en fettsugning beror på många saker. Hit hör ålder, hudens kvalitet, utgångsläge och vilka förväntningar man satt upp.

    Två områden där vi ofta får särskilt bra resultat och där huden normalt sätt stramar upp fint är på utsidan av låren (ridbyxlår) samt vid fettsugning av ”love handles” runt midjan.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2018 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!