Introduktion till att förstora läpparna

En läppförstoring kan i princip utföras på två olika sätt. Antingen i ett kirurgiskt ingrepp, med eller utan implantat, eller också en injektionsbehandling. Båda metoderna är bra men används för lite olika ändamål och behov.

Att förstora läpparnaPå den här sidan får du som överväger att genomgå en läppförstoring lära dig mer om dina valmöjligheter och alternativ till att förstora läpparna. Informationen är tänkt att ge dig vägledning till behandlingen och på så sätt fungera som ett underlag för beslut.

Målet – de perfekta läpparna

Fylliga läppar där överläppen är något smalare än underläppen och med en tydligt markerad övergång mellan läppens ytterkontur och den omgivande huden uppfattas som sensuellt och estetsikt tilltalande. Är dessutom överläppens avstånd från näsan precis så stort att den inte fullt ut täcker framtänderna är läpparna nära det estetiska idealet.

Det är åldersbetingade eller medfödda avvikelser ifrån detta ideal som de flesta patienter vill åtgärda genom en läppförstoring.

Är du en lämplig kandidat för läppförstoring?

Lämpliga kandidater för en läppförstoring är kvinnor eller män i alla åldrar som är vid god fysisk och mental hälsa och med realistiska förväntningar på vad en läppförstoring kan åstadkomma.

Personer med medfödda tunna läppar eller kvinnor som till följd av stigande ålder har förlorat fyllighet i läpparna och utvecklat rynkor i läpparnas ytterområden kan förvänta sig särskilt goda resultat av ingreppet.

De olika metoderna att förstora läpparna

Beroende på patientens förutsättningar kan man förstora läpparna med i princip tre olika metoder. Varje metod har sina unika för- och nackdelar och valet av metod avgörs av varje enskild patients unika förutsättningar och förväntningar på behandlingen.

Nedan följer en mycket kortfattad sammanfattning av de tre olika behandlingsmetoderna.

  1. Läppförstoring med implantat (kroppsegna- och icke kroppsegna material) används i syfte att uppnå en bestående/permanent förstoring av läpparnas volym.
  2. Läppförstoring med injektioner är den enklaste metoden för förstoring av läpparna. Behandlingen används för att öka läpparnas volym och resultaten uppnås genom att en s.k. vävnadsfiller injiceras i läpparna med hjälp av en tunn nål. Metoden är okomplicerad, säker och kostnadseffektiv men resultaten är inte permanenta utan behandlingen måste återupprepas var sjätte till tolfte månad.
  3. Kirurgisk läppförstoring utförs oftast i syfte att behandla åldersrelaterade förändringar av läpparna som smårynkighet, avsmalnad (nedsjunken) överläpp eller utsuddad läppkontur/övergång. Ett annat tillstånd som även det behandlas med kirurgisk approach är nedsjunkna mungipor vilket behandlas med en s.k. munvinkelplastik.

Informera dig väl innan ditt beslut

Innehållet på den här sidan om att förstora läpparna är uppdelat i en serie artiklar som var och en behandlar olika delar av ämnesområdet.

Genom att ta dig tid att gå igenom hela sektionen om läppförstoring får du en god förståelse för ingreppets möjligheter och begränsningar och därigenom en god grund för ditt beslut.

« Startsidan för läppförstoring | Läppförstoring med läppimplantat »

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!