Så går en hårtransplantation till

När du väl bestämt dig för att utföra en hårtransplantation är det dags att besöka en klinik för ett s.k. konsultationsbesök. Du hittar dessa kliniker i vårt klinikregister för håravfall ».

Syftet med ditt konsultationsbesök är att låta en specialist bedöma dina förutsättningar och därefter föra en dialog om dina förväntningar och önskemål.

Introduktion till hårtransplantationDitt konsultationsbesök tar ca en halvtimma och du kommer att bli informerad om vad kirurgen tror sig kunna åstadkomma för resultat, hur det kommer att gå till, vad det kommer att kosta och hur du skall förbereda dig.

Du kan välja att boka för din hårtransplantation i samband med ditt konsultationsbesök men det är inget krav. Ibland kan det vara bra med lite tid att fundera.

Väntetiden på ett konsultationstid är allt ifrån 1-4 veckor. Om du efter ditt besök väljer att gå vidare och utföra en hårtransplantation är väntetiden på operation ca 3-6 veckor beroende på klinikens belastning.

Patienten Niklas berättar om sin upplevelse inför en hårtransplantation på New Hair Clinic

Operationsförlopp vid hårtransplantation

Olika kliniker har utvecklat olika rutiner för sin verksamhet, varför beskrivningarna av operationsförloppet inte skall tas alltför bokstavligt. De ger dock en god bild av hur ingreppen går till ur principiell synvinkel.

Det finns två metoder för hårtransplantation. Den i särklass vanligaste är den s.k. FUE-metoden där man flyttar enskilda hårsäckar från nacken till hjässan.

Hårtransplantation med FUE-metoden

Hårtransplantation med FUE (FUT)-metodenFUE metoden skiljer sig ifrån STRIP metoden i hur det hår som skall flyttas utvinns från givarområdet. Själva transplantationsmomentet i vilket de avskilda hårsäcksgrupperna sätts på plats är identiskt i oavsett metodval.

Hårtransplantationen utförs i lokalbedövning och de allra flesta patienter förvånas över hur lite smärta/obehag de upplever under ingreppet. Många patienter sover, läser eller tittar på TV under tiden.

Stegvis beskrivning av en hårtransplantation med FUE

 1. Patienten anländer till kliniken och förbereds för ingreppet som innebär att hårsäckar och hårsäcksgrupper med hår från nacke och tinningar, som är genetiskt programmerat att växa en hel livstid, skall flyttas till de kala områdena på hjässan.
 2. Patienten lägger sig tillrätta på ett behandlingsbord och donationsområdet i nacken lokalbedövas. Vid detta moment väljer vissa kliniker att kraftigt sedera patienten genom att ge läkemedlet Dormicum direkt i blodet. Även om lokalbedövningen kan vara smärtsam, leder sederingen till att patienten som regel inte har något minne av detta.
 3. Hårsäcksgrupperna från givarområdetHårsäcksgrupperna från givarområdet plockas eller borras ut (beroende på vilken metod som används). Varje utplockad hårsäcksgrupp omgärdas av en cylinderformad vävnadstub med omkretsen 0.6-1 mm. I tiden mellan plockningen och implanteringen förvaras implantaten i en speciell lösning som skyddar dem från yttre påverkan.
 4. Mottagningsgområdet förbereds och lokalbedövas. Inget av det befintliga håret i mottagningsområdet behöver trimmas, men eftersom donationsområdet redan rakats väljer patienten ofta att raka hjässan samtidigt.
 5. Små hål som skall inrymma de nya hårsäckarna sticks i mottagningsområdetSmå hål som skall inrymma de nya hårsäckarna sticks i mottagningsområdet med hjälp av ett nålliknade specialverktyg. Hålen placeras oregelbundet och i anpassade vinklar i syfte att följa utseendet av helt naturlig hårväxt.
 6. Enskilda hårsäckar eller hårsäcksgrupper placeras var för sig i de förberedda hålen i mottagningsområdet. Hårsäckar/hårsäcksgrupper om 1-2 hår placeras längst fram på hjässan och utgör det nya framskjutna hårfästet. Hårsäcksgrupper om 2-4 hårstrån placeras längre upp på hjässan. Också detta för att följa utseendet av helt naturlig hårväxt.

Efter hårtransplantationen har patienten hundratals små stickhål (0,6-1 mm) innehållandes fungerande hårsäckar ur vilka det sticker upp korta små hår.

1. Givarytan efter utvinning av implataten med FUE 2. Givarytan en vecka postoperativt 3. Transplantaten 4. Mottagarområdet en vecka postoperativt

1. Givarytan efter utvinning av implataten med FUE 2. Givarytan en vecka postoperativt 3. Transplantaten 4. Mottagarområdet en vecka postoperativt

De små stickhålen läker snabbt och efter en till två veckor kvarstår normalt sett varken de små läkningsskorporna eller någon nämnvärd rodnad i hårbotten. De små hålen i donationsområdet försvinner lika fort.

Hårtransplantation med STRIP-metoden

Nedan beskrivs hur en hårtransplantation med STRIP metoden normalt sett går till. Dagens moderna metoder för hårtransplantation gör att ingreppet slutförs under 6-12 timmar och patienten kan lämna kliniken samma dag.

Det finns kliniker som har som rutin att behålla patienterna till dagen efter, detta för att inte riskera att någon exempelvis kör bil under påverkan av de läkemedel som givits under dagen.

Hårtransplantationen utförs i lokalbedövning och de allra flesta patienter förvånas över hur lite smärta/obehag de upplever under ingreppet. Många patienter sover, läser eller tittar på TV under tiden.

Stegvis beskrivning av operationsförloppet med STRIP-metoden

 1. Patienten anländer till kliniken och förbereds för ingreppet som innebär att hårsäckar och hårsäcksgrupper med hår från nacken som är genetiskt programmerat att växa en hel livstid skall flyttas till de kala områdena på hjässan.
 2. Stegvis beskrivning av operationsförloppet med STRIP-metodenPatienten får sätta sig tillrätta i en bekväm stol varpå donationsområdet i nacken förbereds genom att håret på donatorhudstrimman trimmas och övrigt hår förbinds för att inte vara i vägen för kirurgen. När donationsområdet är färdigberett ges lokalbedövning som verkar efter ca 15 minuter. Vissa kliniker tillämpar kraftig sedering (ett tillstånd nära sömn, ej narkos) med ett valiumliknade ämne direkt i blodet för att minimera patientens obehag i denna situation.
 3. Donatorsvävnaden i form av en ca 10 – 20 mm bred och 10- 25 cm lång hudstrimma innehållandes ca 1000-2500 hårsäcksgrupper med avlägsnas med skalpell varpå såret dras ihop och försluts med stygn. Det undanbundna håret ovanför donationsområdet släpps ut och kammas över stygnen som döljs fullständigt.
 4. HårtransplantatUr den avlägsnade hudstrimman utvinns med hjälp av precisionsverktyg och mikroskop de enskilda hårsäckarna/hårsäcksgrupperna och förbereds för transplantation till mottagningsområdet på hjässan. I tiden mellan utvinningen och implanteringen förvaras implantaten i en speciell lösning som skyddar dem från yttre påverkan.
 5. Mottagningsgområdet förbereds och lokalbedövas. Inget av det befintliga håret i mottagningsområdet behöver trimmas, men det är alltid en fördel om patienten kan gå med på att raka dessa områden.
 6. Små hål som skall inrymma de nya hårsäckarna sticks i mottagningsområdet med hjälp av ett nålliknade specialverktyg. Hålen placeras oregelbundet och i anpassade vinklar i syfte att följa utseendet av helt naturlig hårväxt.En del kliniker tillämpar ”stick-and-place”, vilket innebär att insnitt och inplantering sker fortlöpande. Andra kliniker försticker insnitten över hela eller delar av det område, som skall inplanteras.
 7. Enskilda hårsäckar eller hårsäcksgrupper placeras var för sig i de förberedda hålen i mottagningsområdet. Hårsäckar/hårsäcksgrupper om 1-2 hår placeras längst fram på hjässan och skapar det nya framskjutna hårfästet. Hårsäcksgrupper om 2-4 hårstrån placeras längre upp på hjässan. Också detta för att följa utseendet av helt naturlig hårväxt.

Efter hårtransplantationenEfter hårtransplantationen har patienten hundratals små stickhål i mottagningsområdet som vart och ett innehåller fungerande hårsäckar ur vilka det sticker upp korta små hår.

De små stickhålen läker snabbt och efter ungefär två veckor kvarstår normalt sett varken de små läkningsskorporna eller någon större rodnad i hårbotten. Det finns dock en stor variation i läkningsprocessen, och personer med känslig hud kan vara rodnade länge.

« Metoder för hårtransplantation | Tiden efter en hårtransplantation »

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2018 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!