Behandling av håravfall

Om denna guide till behandling av håravfall

Välkommen till Plastikoperationer.net´s faktaguide om behandling av håravfall. Här finner du utförlig information om orsaker till håravfall, vilka effekter det kan ha och de behandlingsalternativ mot håravfall som finns.

Den absolut vanligaste formen av håravfall är s.k. Androgen Alopecia – ärftligt manligt håravfall. Detta drabbar ett mycket stort antal män och är den i särklass vanligaste orsaken till att man tappar hår och därmed söker en behandling för sitt håravfall.

Utöver Androgen Alopeci finns ett antal andra orsaker till håravfall. Dessa drabbar både kvinnor och män. På den här sidan finner du oberoende och saklig information om vad som orsakar håravfall och vad du kan göra åt det, vilket är en hel del.

Viktigt att informera sig väl innan en hårafallsbehandling

Att vissa personer tappar hela eller delar av sitt hår beror i 80% av fallen på ärftliga orsaker och anses av samhället helt naturligt. Därför finns i de allra flesta fall ingen hjälp att få inom den vanliga vården. Detta innebär att de allra flesta som drabbas av håravfall måste söka diagnos och behandling på privat väg.

Eftersom håravfall oftast inte anses vara ett medicinskt problem står inte den allmänna vården för några kostnader för håravfallsbehandling. Detta innebär att du som patient själv måste betala för en eventuell behandling. Dessa behandlingar erbjuds inom den privata vården. Den vanligaste är hårtransplantationen men det finns även andra behandlingar med effekt på håravfall.

Oavsett vilken behandling du i slutändan väljer är det viktigt att du informerar dig väl innan du bestämmer dig för om, på vilket sätt och var du väljer att utföra en eventuell behandling. Annars är risken stor att du kommer att bli missnöjd. Detta är särskilt viktigt vid hårtransplantationer eftersom de kostar mycket pengar och ofta utförs på kliniker utomlands. Exempelvis blir hårtransplantationer i Turkiet allt vanligare och där finns både mycket seriösa och kompetenta kliniker och kirurger men även en hel del lycksökare.

Genom god kunskap kommer du själv att kunna ta ansvar och fatta rätt beslut oavsett om och i sådant fall vad du väljer att göra åt ditt håravfall. Detta ger dig de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt beslut och därmed resultat.

Allt du behöver veta om behandling av håravfall

Vår målsättning med den här specialsektionen om håravfall är att samla all relevant information om ämnet på ett och samma ställe och på så sätt hjälpa dig som lider av håravfall att fatta beslut.

Sektionen om håravfall innehåller följande:

  • Information om orsakerna till att man tappar håret
  • Detaljerad information om de olika alternativen för behandling av håravfall med bilder och priser samt beskrivning av behandlings- och efterförlopp.
  • Forum för diskussion av håravfall
  • Möjlighet att fråga och ta del av svar från en expert på håravfall
  • Register över kliniker, salonger och produkter som behandlar eller döljer håravfall

För många människor förutsätter själsligt välbefinnande att man är tillfreds med sitt yttre och det är därför inte så konstigt att allt fler väljer att göra något åt sitt håravfall.

Om den här informationen om håravfallsbehandling

Innehållet på den här sidan är strukturerat i en serie artiklar. Informationen är granskat av Dr. Mats Ingers, specialist i invärtesmedicin verksam på New Hair Clinic. Det är avsett att fungera som ett kompletterande beslutsunderlag för dig som lider av håravfall men kan och skall inte ersätta en medicinsk konsultation.

Genom att ta dig tid och läsa igenom hela artikelserien om håravfall får du en övergripande förståelse om orsakerna till att man tappar håret och vad som går att göra åt håravfallet. Detta gör det enklare för dig att fatta rätt beslut, agera eller acceptera.

Medicinskt faktagranskad information om orsaker och alternativ för behandling av håravfall.

 

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2018 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!