Metoder för hårtransplantation – FUE eller STRIP?

Det har genom åren funnits ett antal olika metoder för hårtransplantation. Dessa har med tiden utvecklats och förfinats till i princip två – FUE och STRIP/FUT-metoden. Idag är FUE den klart mest populära av dessa två metoder.

Fue transplantation med borrFUE-metoden innebär att enskilda hårsäckar plockas ut i s.k. grafts ur nackhåret och flyttas upp på hjässan.

STRIP-metoden innebär en tvåstegsbehandling där att man först skär ut en hudremsa (strip) ur nackhåret. Därefter plockar man ur transplantaten/graftsen från hudremsan och planterar dom på sina nya platser.

”De båda metoderna FUE och STRIP skiljer sig endast åt i fråga om hur implantaten utvinns. Insättningsprocessen av de utvunna implantaten är identisk oavsett metodval.”

Vilken metod skall man välja då – FUE eller STRIP?

STRIP metoden har tidigare haft två fördelar gentemot FUE; man har kunnat få ut fler transplantat och den har gått fortare. Därmed har den även varit billigare. I takt med att FUE metoden har utvecklats har dock dessa fördelar i princip förvunnit.

FUE & STRIP - metoder för hårtransplantationIdag kan normalpatienten i minst 9 fall av 10 få ett fullgott resultat med FUE metoden. Det finns därför ingen anledning att utföra STRIP med snitt, ärr och tillhörande besvär. Det finns dock undantagsfall där en STRIP kan vara motiverad.

Bortsett från att man ibland kan begränsa behovet av att raka av håret finns det i normalfallet få fördelar med STRIP gentemot FUE!
– Dr. Mats Ingers, plastikoperationer.net´s specialist på håravfall

Hårtransplantation med FUE

En FUE-transplantation gör att man slipper ärr och får en snabbare snabbare återhämtning. Därmed är fördelarna med FUE-metoden gentemot STRIP uppenbara:

 • Ingreppet är enklare eftersom man slipper att först skära ut en hudremsa ur nackhåret
 • Metoden innebär färre risker och mindre besvär än STRIP
 • Obehaget efter ingreppet är relativt litet och den inledande läkningsprocessen kort (2-3 dagar)
 • FUE´s enkelhet gör den praktiskt för mindre transplantationer som att fylla igen vikar, täcka över ärr etc.
 • Vid FUE kan man plocka hårtransplantat från större ytor i bakhuvud, nacke, tinningar och sidor. Vid behov kan man ofta skörda mer än 3000 grafts vid samma session.
 • Överlevnadsgraden i de hämtade transplantaten skiljer sig, i rätt händer, inte från den i STRIP.
 • Kostnaden för FUE är numera densamma som vid STRIP

Oavsett vilken metod en hårtransplantation utförs med är rätt teknik och utrustning avgörande för resultatet. Det är därför viktigt de som utför FUE är rutinerade och använder rätt instrument.

Hårtransplantaten kan plockas eller borras ut

I det första steget i en FUE-transplantation hämtar man transplantaten från givarytan i nacken eller sidorna. Detta kan man göra på två sätt:

 1. Man borrar ut hårsäckarna med hjälp av en liten ihålig borr. Denna teknik kallas för maskindriven FUE.
 2. Man plockar ur hårsäckarna med en ihålig nål (punsch). Detta kallas för manuell FUE.

Manuella punschnålar med 0,75 – 0,8 mm dimeter ger knappast ärrfläckar, men redan vid 0,9 mm blir den risken påtaglig.

Metoder för hårtransplantation – FUE eller STRIP?Maskindriven FUE ger sämre kontroll i hämtningen av hårtransplantaten, eftersom den som arbetar inte får samma känsla och kontakt med hårsäckarna under huden. Detta kan vara problematiskt ifall hårsäckarna har en annan riktning under huden än den förmodade.

Många missar i skördningen av transplantaten är inte bra, bl.a. för att det kan leda till en lång period när finnar uppträder i tagområdena.

Ett problem vid mycket omfattande FUE kan vara att man kan få ont i tag-områdena under en relativt lång period. Det händer då och då vid ”extrema” uttag, men nästan aldrig vid mer normala operationer kring 2000 grafts.

Hårsäckarna sätts in i ett eller två steg

Man kan återplantera de hårsäckar man plockat eller borrat ur på två sätt:

 1. I den ena tekniken gör man först ett millimeterstort hål/snitt med en skalpell. Därefter stoppar man in transplantaten i hålen. Man skulle kunna se detta som en tvåstegsmetod.
 2. I den andra metoden göra man hålen och stoppar in transplantaten i ett och samma moment. Till sin hjälp har man en s.k. ”implanter” eller implantator på svenska. Denna metod kan ses som en enstegsteknik.

Vilken av ovanstående metoder som är ”bäst” är svårt att säga. Båda har sina förespråkare. Bladet som används i tvåstagsmetoden är oerhört tunt för att vävnadsskadan skall minimeras. Man gör större sår i huden med implantatorer.

I slutändan är metodvalet för implantation sannolikt frågan om en vanesak. Man kan sätta transplantat i önskad vinkel, riktning och täthet med båda teknikerna.

Direkttransplantation – möjligen en framtidsmetod

Utöver ovanstående metoder finns det även en sorts ”specialvariant” där man hämtar och implanterar hårsäckarna i samma moment. Man kan se på tekniken som en sorts direkttransplantation.

Teoretiskt låter det som att direkttransplantation skulle vara både smidig och främja god uppväxt. I praktiken går det dock inte att visa att det blir någon skillnad. Även ”direktinplanterade” hårsäckar går in i vilofas efter 2-3 veckor precis som grafts planterade med mer traditionella tekniker.

Hårsäckar klarar hantering bra så länge de förvaras i sin näringslösning och inte utsätts för torka.

STRIP – en mer omfattande operation

Även om STRIP metoden är en mer komplicerad metod för hårtransplantation så finns det tillfällen där den ändå kan vara ett alternativ. Till dessa hör:

 • Hårtransplantation med STRIP-metodenPatienter som absolut inte kan tänka sig att raka så stora ytor, som uttaget med FUE skulle kräva.
 • Patienter med hår, som är tekniskt mycket svårt att skörda med FUE, främst afro-hår.

I dessa fall kan det vara bra att känna till följande:

 • Uttaget av hudremsan som görs i STRIP-metoden orsakar ett ärr i bakhuvudet. Så länge ingreppet utförs av en kompetent kirurg behöver detta inte bli särskilt störande. Detta gäller speciellt om slutningen av såret sker på ett sådant sätt att hårsäckarna i kanten skickar hårstrån genom det blivande ärret – s k trichofytic closure.
 • I de flesta fall kan man med STRIP hämta hår vid minst två tillfällen från samma nacke utan att få problem med ärr och läkning. Vid det andra tillfället avlägsnas ärret efter den första operationen.
 • Efter STRIP har man ont i bakhuvudet i 2-3 dagar. Därefter övertar ömhet i ytterligare en vecka för att sedan avlösas av tighthet/spänningskänsla i skalpen i ytterligare i 6-10 veckor.
 • STRIP kan i undantagsfall ge en långvarig och i vissa fall permanent känselförändring kring ärret i bakhuvudet.

Slutsats – FUE eller STRIP?

I de allra flesta fall är en hårtransplantation med FUE-metoden det enklaste, bekvämaste och säkraste sättet att permanent återställa ett håravfall. Kostnaden är dessutom densamma som vid STRIP.

Om FUE nu är standarmetoden finns det dock tillfällen där STRIP kan vara ett bättre alternativ varför metoden fortfarande inte kan avskrivas helt i alla sammanhang.

« Introduktion till hårtransplantation | Så går en hårtransplantation till »
Specialisternas tips & råd om “Metoder för hårtransplantation – FUE eller STRIP?”
 • Mats Ingers New Hair Clinic
  Dr. Mats Ingers  |  Specialist i invärtesmedicin  |  newhairclinic.se

  Det finns många som undrar över skillnaden mellan maskinell och manuell FUE så jag tänkte dela med mig lite av mina erfarenheter kring detta här.

  Till att börja med är det väl inte nödvändigtvis så att allt som görs maskinellt är sämre. Det beror förstås på skicklighet och erfarenhet hos operatören. Numera finns ju ombyggda industrirobotar som gör FUE riktigt bra om förutsättningarna är de rätta.

  Problemen som man kan se med maskinell FUE är att det alltid blir lite sämre känsla men en maskin än med ett lätt manuellt instrument. Själva tekniken går ju ut på att man lösgör hårsäcksgruppen från läderhud och kanske ytterligare någon mm ner i underhuden. Borrar man djupare är det stor risk att man kommer i konflikt med de divergerande/spretande, djupare liggande delarna av en eller flera hårsäckar.

  En hårsäcksgrupp kan liknas vid ett upp och nedvänt knippe tulpaner. Ett tangentiellt snitt genom läderhud visar grupper av hår med rejäla luckor emellan. Samma snitt 3-5 mm djupare visar hårsäckar som till synes är nästan jämnt distribuerade.

  Varje gång man borrar i fel riktning, och inte får med sig intakta hårsäckar, har man tillfogat patienten en liten hudskada. De djupare avskurna bitarna av hårsäckar kan så småningom komma att ställa till problem. Återuppbyggande stamceller i tillräcklig mängd finns kring den kvarlämnade delen, men det kan ta månader innan hårsäcken är reparerad igen och producerar nya hår som söker sig mot ytan. Då är dock hudskadan för länge sedan läkt och då kan det bli så att hårsäcken inte lyckas bryta igenom, utan börjar producera ett hårstrå under ytan. Då blir det finnar, hårstråt kommer att bana sig väg mot ljuset. Någon gång måste det släppas ut med en nål eller ett litet snitt.

  Jag har sett skräckexempel på ovanstående problem, företrädelsevis från turkiska kliniker eller aktörer i mellanöstern, där oerfarna kirurger använt grova punschar och dåligt konstruerade ”drillmaskiner”. Resultatet har blivit att en stor andel av graftsen skurits av och lämnats nedtryckta under ytan. Detta har sedan resulterat i omfattande hudreaktioner.

  Ett annat problem kan vara att många ”drillmaskiner” automatiskt suger upp de utborrade graftsen i en behållare. Då får man inte lika tydlig feedback på sina missar så att man kan korrigera teknik och riktning.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2018 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!