Allt om hårtransplantation

En hårtransplantation är ett kirurgiskt ingrepp som utförs för att behandla håravfall. Resultaten av operationen är permanent och ingreppet utförs på både kvinnor och män.

Guide till hårtransplantation

 • Hårtransplantationer har utförts under lång tid. Fram till 2000-talet användes ganska primitiva tekniker på många håll. Detta ledde ofta till otillfredsställande resultat med en tydlig ”fake-look”.
 • Dagens metoder för hårtransplantationer är väl beprövade och ger normalt sett resultat som är i princip omöjliga att skilja från helt naturlig hårväxt.

Så fungerar en hårtransplantation

I princip innebär en hårtransplantation ett mindre kirurgiskt ingrepp där man flyttar hår från nacke och tinningar till de kala partierna högre upp på hjässan.

 • De hårsäckar man flyttar från nacken och sidorna är genetiskt programmerade att producera hår livet ut.
 • Förutsatt att ingreppet utförs på rätt patient och med rätt teknik kan man räkna med att de transplanterade hårsäckarna växer fast och börjar producera helt naturligt hår för i stort sett all framtid.

Är du en lämplig kandidat för en hårtransplantation?

De flesta män som lider av ärftligt håravfall med skallighet eller djupa vikar ovanför tinningarna kan förvänta sig goda resultat av en hårtransplantation.

Även kvinnor som lider av symptom liknade manligt håravfall kan behandlas. Vissa personer kan dock förvänta sig bättre resultat än andra.

Den faktor som i första hand påverkar resultatet av en hårtransplantation grundar sig i hur mycket hår som går att transplantera i förhållande till hur mycket hår som behövs för att uppnå önskade resultat.

 • Hur mycket hår som går att transplantera beror på hur mycket sido- och nackhår patienten har tillgängligt samt hur tjockt detta hår är.
 • Hur mycket hår som behövs beror på hur stor yta som skall täckas samt vilka önskemål om tjocklek på håret som patienten har.

Viktigt att informera sig väl

Som du förstår är det i slutändan dina fysiska förutsättningar i kombination med dina personliga önskemål som avgör vilket resultat du kan förvänta dig av en hårtransplantation.

Eftersom hårtransplantationer utförs privat är beslutet helt och hållet är ditt eget. Det är därför mycket viktigt att du informerar dig väl innan du bestämmer dig för OM, och i sådant fall VAR, du väljer att genomgå din operation.

Genom att ta dig tid att läsa igenom denna sida noggrant får du en god förståelse för vilka möjligheter och begränsningar en hårtransplantation innebär för just dig. Detta hjälper dig att ta ett bra beslut.

Metoder för hårtransplantation

Det har genom åren funnits ett antal olika metoder för hårtransplantation. Dessa har med tiden utvecklats och förfinats till i princip två – FUE och STRIP/FUT-metoden. FUE är den klart mest populära av dessa två metoder.

Fue transplantation med borrFUE-metoden innebär att enskilda hårsäckar plockas ut ur nackhåret var för sig och flyttas upp på hjässan.

STRIP-metoden innebär en tvåstegsbehandling där att man först skär ut en hudremsa (strip) ur nackhåret. Därefter plockar man ur transplantaten från hudremsan och planterar dom på sina nya platser.

”De båda metoderna FUE och STRIP skiljer sig endast åt i fråga om hur implantaten utvinns. Insättningsprocessen av de utvunna implantaten är identisk oavsett metodval.”

Vilken metod skall man välja då – FUE eller STRIP?

STRIP metoden har tidigare haft två fördelar gentemot FUE:

 1. Man har kunnat få ut fler transplantat och den har gått fortare.
 2. Den har varit billigare.

I takt med att FUE metoden har utvecklats har dock STRIP-metodens fördelar i princip förvunnit helt.

9 av 10 kan välja FUE

FUE & STRIP - metoder för hårtransplantationIdag kan normalpatienten i minst 9 fall av 10 få ett fullgott resultat med FUE metoden. Det finns därför ingen anledning att utföra STRIP med snitt, ärr och tillhörande besvär. Det finns dock undantagsfall där en STRIP kan vara motiverad.

Bortsett från att man ibland kan begränsa behovet av att raka av håret finns det i normalfallet få fördelar med STRIP gentemot FUE!
– Dr. Mats Ingers, plastikoperationer.net´s specialist på håravfall

Hårtransplantation med FUE

En FUE-transplantation gör att man slipper ärr och får en snabbare snabbare återhämtning. Därmed är fördelarna med FUE-metoden gentemot STRIP uppenbara:

 • Ingreppet är enklare eftersom man slipper att först skära ut en hudremsa ur nackhåret
 • Metoden innebär färre risker och mindre besvär än STRIP
 • Obehaget efter ingreppet är relativt litet och den inledande läkningsprocessen kort (2-3 dagar)
 • FUE´s enkelhet gör den praktiskt för mindre transplantationer som att fylla igen vikar, täcka över ärr etc.
 • Vid FUE kan man plocka hårtransplantat från större ytor i bakhuvud, nacke, tinningar och sidor. Vid behov kan man ofta skörda mer än 3000 grafts vid samma session.
 • Överlevnadsgraden i de hämtade transplantaten skiljer sig, i rätt händer, inte från den i STRIP.
 • Kostnaden för FUE är numera densamma som vid STRIP

Oavsett vilken metod en hårtransplantation utförs med är rätt teknik och utrustning avgörande för resultatet. Det är därför viktigt de som utför FUE är rutinerade och använder rätt instrument.

Hårtransplantaten kan plockas eller borras ut

I det första steget i en FUE-transplantation hämtar man transplantaten från givarytan i nacken eller sidorna. Detta kan man göra på två sätt:

 1. Man borrar ut hårsäckarna med hjälp av en liten ihålig borr. Denna teknik kallas för maskindriven FUE.
 2. Man plockar ur hårsäckarna med en ihålig nål (punsch). Detta kallas för manuell FUE.

Manuella punschnålar med 0,75 – 0,8 mm dimeter ger knappast ärrfläckar, men redan vid 0,9 mm blir den risken påtaglig.

Metoder för hårtransplantation – FUE eller STRIP?Maskindriven FUE ger sämre kontroll i hämtningen av hårtransplantaten, eftersom den som arbetar inte får samma känsla och kontakt med hårsäckarna under huden. Detta kan vara problematiskt ifall hårsäckarna har en annan riktning under huden än den förmodade.

Många missar i skördningen av transplantaten är inte bra, bl.a. för att det kan leda till en lång period när finnar uppträder i tagområdena.

Ett problem vid mycket omfattande FUE kan vara att man kan få ont i tag-områdena under en relativt lång period. Det händer då och då vid ”extrema” uttag, men nästan aldrig vid mer normala operationer kring 2000 grafts.

Hårsäckarna sätts in i ett eller två steg

Man kan återplantera de hårsäckar man plockat eller borrat ur på två sätt:

 1. I den ena tekniken gör man först ett millimeterstort hål/snitt med en skalpell. Därefter stoppar man in transplantaten i hålen. Man skulle kunna se detta som en tvåstegsmetod.
 2. I den andra metoden göra man hålen och stoppar in transplantaten i ett och samma moment. Till sin hjälp har man en s.k. ”implanter” eller implantator på svenska. Denna metod kan ses som en enstegsteknik.

Vilken av ovanstående metoder som är ”bäst” är svårt att säga. Båda har sina förespråkare. Bladet som används i tvåstagsmetoden är oerhört tunt för att vävnadsskadan skall minimeras. Man gör större sår i huden med implantatorer.

I slutändan är metodvalet för implantation sannolikt frågan om en vanesak. Man kan sätta transplantat i önskad vinkel, riktning och täthet med båda teknikerna.

Direkttransplantation – möjligen en framtidsmetod

Utöver ovanstående metoder finns det även en sorts ”specialvariant” där man hämtar och implanterar hårsäckarna i samma moment. Man kan se på tekniken som en sorts direkttransplantation.

Teoretiskt låter det som att direkttransplantation skulle vara både smidig och främja god uppväxt. I praktiken går det dock inte att visa att det blir någon skillnad. Även ”direktinplanterade” hårsäckar går in i vilofas efter 2-3 veckor precis som grafts planterade med mer traditionella tekniker.

Hårsäckar klarar hantering bra så länge de förvaras i sin näringslösning och inte utsätts för torka.

STRIP – en mer omfattande operation

Även om STRIP metoden är en mer komplicerad metod för hårtransplantation så finns det tillfällen där den ändå kan vara ett alternativ. Till dessa hör:

 • Hårtransplantation med STRIP-metodenPatienter som absolut inte kan tänka sig att raka så stora ytor, som uttaget med FUE skulle kräva.
 • Patienter med hår, som är tekniskt mycket svårt att skörda med FUE, främst afro-hår.

I dessa fall kan det vara bra att känna till följande:

 • Uttaget av hudremsan som görs i STRIP-metoden orsakar ett ärr i bakhuvudet. Så länge ingreppet utförs av en kompetent kirurg behöver detta inte bli särskilt störande. Detta gäller speciellt om slutningen av såret sker på ett sådant sätt att hårsäckarna i kanten skickar hårstrån genom det blivande ärret – s k trichofytic closure.
 • I de flesta fall kan man med STRIP hämta hår vid minst två tillfällen från samma nacke utan att få problem med ärr och läkning. Vid det andra tillfället avlägsnas ärret efter den första operationen.
 • Efter STRIP har man ont i bakhuvudet i 2-3 dagar. Därefter övertar ömhet i ytterligare en vecka för att sedan avlösas av tighthet/spänningskänsla i skalpen i ytterligare i 6-10 veckor.
 • STRIP kan i undantagsfall ge en långvarig och i vissa fall permanent känselförändring kring ärret i bakhuvudet.

Slutsats – FUE eller STRIP?

I de allra flesta fall är en hårtransplantation med FUE-metoden det enklaste, bekvämaste och säkraste sättet att permanent återställa ett håravfall. Kostnaden är dessutom densamma som vid STRIP.

Om FUE nu är standarmetoden finns det dock tillfällen där STRIP kan vara ett bättre alternativ varför metoden fortfarande inte kan avskrivas helt i alla sammanhang.

Planering och förberedelser

När du väl bestämt dig för att utföra en hårtransplantation är det dags att besöka en klinik för ett s.k. konsultationsbesök. Du hittar dessa kliniker i vårt klinikregister för håravfall ».

Syftet med ditt konsultationsbesök är att låta en specialist bedöma dina förutsättningar och därefter föra en dialog om dina förväntningar och önskemål.

Introduktion till hårtransplantationDitt konsultationsbesök tar ca en halvtimma och du kommer att bli informerad om vad kirurgen tror sig kunna åstadkomma för resultat, hur det kommer att gå till, vad det kommer att kosta och hur du skall förbereda dig.

Du kan välja att boka för din hårtransplantation i samband med ditt konsultationsbesök men det är inget krav. Ibland kan det vara bra med lite tid att fundera.

Väntetiden på ett konsultationstid är allt ifrån 1-4 veckor. Om du efter ditt besök väljer att gå vidare och utföra en hårtransplantation är väntetiden på operation ca 3-6 veckor beroende på klinikens belastning.

Patienten Niklas berättar om sin upplevelse inför en hårtransplantation på New Hair Clinic

Operationen

Olika kliniker har utvecklat olika rutiner för sin verksamhet, varför beskrivningarna av operationsförloppet inte skall tas alltför bokstavligt. De ger dock en god bild av hur ingreppen går till ur principiell synvinkel.

Det finns två metoder för hårtransplantation. Den i särklass vanligaste är den s.k. FUE-metoden där man flyttar enskilda hårsäckar från nacken till hjässan.

Hårtransplantation med FUE-metoden

Hårtransplantation med FUE (FUT)-metodenFUE metoden skiljer sig ifrån STRIP metoden i hur det hår som skall flyttas utvinns från givarområdet. Själva transplantationsmomentet i vilket de avskilda hårsäcksgrupperna sätts på plats är identiskt i oavsett metodval.

Hårtransplantationen utförs i lokalbedövning och de allra flesta patienter förvånas över hur lite smärta/obehag de upplever under ingreppet. Många patienter sover, läser eller tittar på TV under tiden.

Stegvis beskrivning av en hårtransplantation med FUE

 1. Patienten anländer till kliniken och förbereds för ingreppet som innebär att hårsäckar och hårsäcksgrupper med hår från nacke och tinningar, som är genetiskt programmerat att växa en hel livstid, skall flyttas till de kala områdena på hjässan.
 2. Patienten lägger sig tillrätta på ett behandlingsbord och donationsområdet i nacken lokalbedövas. Vid detta moment väljer vissa kliniker att kraftigt sedera patienten genom att ge läkemedlet Dormicum direkt i blodet. Även om lokalbedövningen kan vara smärtsam, leder sederingen till att patienten som regel inte har något minne av detta.
 3. Hårsäcksgrupperna från givarområdetHårsäcksgrupperna från givarområdet plockas eller borras ut (beroende på vilken metod som används). Varje utplockad hårsäcksgrupp omgärdas av en cylinderformad vävnadstub med omkretsen 0.6-1 mm. I tiden mellan plockningen och implanteringen förvaras implantaten i en speciell lösning som skyddar dem från yttre påverkan.
 4. Mottagningsgområdet förbereds och lokalbedövas. Inget av det befintliga håret i mottagningsområdet behöver trimmas, men eftersom donationsområdet redan rakats väljer patienten ofta att raka hjässan samtidigt.
 5. Små hål som skall inrymma de nya hårsäckarna sticks i mottagningsområdetSmå hål som skall inrymma de nya hårsäckarna sticks i mottagningsområdet med hjälp av ett nålliknade specialverktyg. Hålen placeras oregelbundet och i anpassade vinklar i syfte att följa utseendet av helt naturlig hårväxt.
 6. Enskilda hårsäckar eller hårsäcksgrupper placeras var för sig i de förberedda hålen i mottagningsområdet. Hårsäckar/hårsäcksgrupper om 1-2 hår placeras längst fram på hjässan och utgör det nya framskjutna hårfästet. Hårsäcksgrupper om 2-4 hårstrån placeras längre upp på hjässan. Också detta för att följa utseendet av helt naturlig hårväxt.

Efter hårtransplantationen har patienten hundratals små stickhål (0,6-1 mm) innehållandes fungerande hårsäckar ur vilka det sticker upp korta små hår.

1. Givarytan efter utvinning av implataten med FUE 2. Givarytan en vecka postoperativt 3. Transplantaten 4. Mottagarområdet en vecka postoperativt

1. Givarytan efter utvinning av implataten med FUE 2. Givarytan en vecka postoperativt 3. Transplantaten 4. Mottagarområdet en vecka postoperativt

De små stickhålen läker snabbt och efter en till två veckor kvarstår normalt sett varken de små läkningsskorporna eller någon nämnvärd rodnad i hårbotten. De små hålen i donationsområdet försvinner lika fort.

Hårtransplantation med STRIP-metoden

Nedan beskrivs hur en hårtransplantation med STRIP metoden normalt sett går till. Dagens moderna metoder för hårtransplantation gör att ingreppet slutförs under 6-12 timmar och patienten kan lämna kliniken samma dag.

Det finns kliniker som har som rutin att behålla patienterna till dagen efter, detta för att inte riskera att någon exempelvis kör bil under påverkan av de läkemedel som givits under dagen.

Hårtransplantationen utförs i lokalbedövning och de allra flesta patienter förvånas över hur lite smärta/obehag de upplever under ingreppet. Många patienter sover, läser eller tittar på TV under tiden.

Stegvis beskrivning av operationsförloppet med STRIP-metoden

 1. Patienten anländer till kliniken och förbereds för ingreppet som innebär att hårsäckar och hårsäcksgrupper med hår från nacken som är genetiskt programmerat att växa en hel livstid skall flyttas till de kala områdena på hjässan.
 2. Stegvis beskrivning av operationsförloppet med STRIP-metodenPatienten får sätta sig tillrätta i en bekväm stol varpå donationsområdet i nacken förbereds genom att håret på donatorhudstrimman trimmas och övrigt hår förbinds för att inte vara i vägen för kirurgen. När donationsområdet är färdigberett ges lokalbedövning som verkar efter ca 15 minuter. Vissa kliniker tillämpar kraftig sedering (ett tillstånd nära sömn, ej narkos) med ett valiumliknade ämne direkt i blodet för att minimera patientens obehag i denna situation.
 3. Donatorsvävnaden i form av en ca 10 – 20 mm bred och 10- 25 cm lång hudstrimma innehållandes ca 1000-2500 hårsäcksgrupper med avlägsnas med skalpell varpå såret dras ihop och försluts med stygn. Det undanbundna håret ovanför donationsområdet släpps ut och kammas över stygnen som döljs fullständigt.
 4. HårtransplantatUr den avlägsnade hudstrimman utvinns med hjälp av precisionsverktyg och mikroskop de enskilda hårsäckarna/hårsäcksgrupperna och förbereds för transplantation till mottagningsområdet på hjässan. I tiden mellan utvinningen och implanteringen förvaras implantaten i en speciell lösning som skyddar dem från yttre påverkan.
 5. Mottagningsgområdet förbereds och lokalbedövas. Inget av det befintliga håret i mottagningsområdet behöver trimmas, men det är alltid en fördel om patienten kan gå med på att raka dessa områden.
 6. Små hål som skall inrymma de nya hårsäckarna sticks i mottagningsområdet med hjälp av ett nålliknade specialverktyg. Hålen placeras oregelbundet och i anpassade vinklar i syfte att följa utseendet av helt naturlig hårväxt.En del kliniker tillämpar ”stick-and-place”, vilket innebär att insnitt och inplantering sker fortlöpande. Andra kliniker försticker insnitten över hela eller delar av det område, som skall inplanteras.
 7. Enskilda hårsäckar eller hårsäcksgrupper placeras var för sig i de förberedda hålen i mottagningsområdet. Hårsäckar/hårsäcksgrupper om 1-2 hår placeras längst fram på hjässan och skapar det nya framskjutna hårfästet. Hårsäcksgrupper om 2-4 hårstrån placeras längre upp på hjässan. Också detta för att följa utseendet av helt naturlig hårväxt.

Efter hårtransplantationenEfter hårtransplantationen har patienten hundratals små stickhål i mottagningsområdet som vart och ett innehåller fungerande hårsäckar ur vilka det sticker upp korta små hår.

De små stickhålen läker snabbt och efter ungefär två veckor kvarstår normalt sett varken de små läkningsskorporna eller någon större rodnad i hårbotten. Det finns dock en stor variation i läkningsprocessen, och personer med känslig hud kan vara rodnade länge.

Bilder före och efter

Välkommen till bildgalleriet för hårtransplantation. Här kan du titta på bilder före och efter hårtransplantationer utförda med FUE och STRIP-metoden samt ta del av grundläggande uppgifter kring respektive operation.

Bilder från hårtransplantationer

Genom att bläddra ibland bilderna kan du tal del av före & efter bilder på patienter som genomgått en hårtransplantation med de så kallade FUE- eller STRIP-metoderna. Det är dock viktigt att tänka på att varje hårtransplantation är unik och att varje patients förutsättningar skiljer sig åt inför varje transplantation av hår.

Notera att bilderna på denna sida endast ger en indikation om vad som är möjligt att åstadkomma genom en hårtransplantation och skall inte ses som ett förväntat resultat.

Tiden efter en hårtransplantation

Tiden efter en hårtransplantation ser ungefär lika dan ut oavsett om man använt STRIP- eller FUE-metoden.

Svullnad

Svullnad efter hårtransplantationVid mer omfattande hårtransplantationer till främre delar av hjässan är det snarare regel än undantag att du drabbas av ”pluffsighet” i ansiktet. Detta är ofarligt, och svullnaden lägger sig alltid inom en vecka.

Tvätt och dusch

Håret kan tvättas med Schampo redan inom ett par dagar, om man undviker att mekaniskt påverka den transplanterade ytan samt ett eventuellt sår i nacken.

Kompletterade läkemedelsbehandling

I syfte att skapa bästa tänkbara tillväxtsförutsättningar för det transplanterade håret rekommenderas i vissa fall tilläggsbehandling med laser eller läkemedlen Rogaine, Recrea eller Propecia. Man måste komma ihåg att en hårtransplantation inte ”botar” manligt håravfall.

Återgång till arbete och fysiska aktiviteter

Vid STRIP måste patienten avhålla sig från krävande fysisk ansträngning som träning i ungefär tre veckor medan snittet i nacken där donatorshudstrimman hämtats läker.

Efter mindre omfattande hårtransplantationer kan du återgå till jobbet inom en vecka. Du bär inget förband och om STRIP använts så döljs stygnen i nacken av överkammat hår.

Om du har ett fysiskt krävande arbete får du räkna med minst en och ofta två veckors sjukskrivning efter en stripoperation. Med FUE finns sällan behov av mer än en veckas sjukskrivning.

När börjar resultaten synas?

När börjar resultaten synas?Efter ingreppet går det transplanterade håret in i en vilofas och de hårstrån som växer ur de transplanterade hårsäckarna kan lossna. Detta håravfall är helt naturligt och sker normalt sett inom de två första månaderna.

Efter ungefär två månader påbörjar de transplanterade hårsäckarna sin växtfas på sin nya plats och återväxten av hår blir synlig.

Efter 6-8 månader har håret normalt sett växt så pass att man kan se det slutgiltiga resultatet vilket för de allra flesta är en mycket positiv upplevelse. En upplevelse som normalt sett varar livet ut eftersom det transplanterade håret aldrig slutar växa.

Risker vid hårtransplantation

Riskerna vid en hårtransplantation är oavsettRiskerna vid en hårtransplantation är oavsett om man använder FUE eller STRIP metoden att anse som mycket små.

Vid alla operationer är det dock viktigt att du som patient är införstådd med vilka de är samt hur stor sannolikhet det är att du drabbas av en komplikation vid behandlingen av ditt håravfall.

Ärr

Vid användande av STRIP-metoden finns en viss risk för missprydande ärrbildning i tagningsområdet vilket kan komma att behöva åtgärdas. Detta görs i förekommande fall med en ärrplastik eller genom att med hjälp av FUE-metoden implantera hår i ärret och därigenom dölja det.

Risken för uppkomst av missprydande ärr minimeras genom användande av korrekt och omdömesgill kirurgisk teknik.

Ärr efter hårtransplantationI de flesta fall är det olämpligt att ta ut bredare hudremsor än 20 mm. Att öka bredden för att utvinna ytterligare några hundra transplantat innebär ett oproportionellt risktagande, och är dessutom inte ändamålsenligt.

Vid ett andra STRIP-uttag blir det dessutom ett lägre utbyte av hår, om nacken ”överutnyttjats” vid första tillfället.

Du kan läsa mer om ärr vid plastikkirurgi på … informationssida om ärr.

Infektion

I alla ingrepp där huden penetreras föreligger en viss risk för infektion vilket i förekommande fall enkelt behandlas med rengöring och antibiotika som förskrivs av kliniken eller annan läkare.

Svullnad och blessyrer

Vissa patienter som genomgått en hårtransplantation med STRIP-metoden får svullnad i pannan och ögonlocken. Detta kan ibland leda till blåmärken typ ”blåklockor”. Denna komplikation drabbar nästan uteslutande dem som sover på magen dagarna efter operation och övergår efter ca 5 dagar.

Känselförändringar

När en hudremsa tas ut kommer kirurgen samtidigt att kapa tusentals osynliga nervtrådar i underhudsfettet. Patienten kommer därför under ca ett halvår att ha ”frigolitkänsla” i bakhuvudet. Känseln återkommer gradvis, det är en naturlig del av läkningsprocessen.

Också de ytor som transplanteras drabbas ofta av någon grad av övergående känselbortfall. Detta är i praktiken ett mycket litet problem, men får naturligtvis inte komma som en överraskning direkt efter ingreppet.

Priser för hårtransplantation

Att på förhand säga hur mycket en hårtransplantation kostar är nästintill omöjligt. Detta beror på att det finns ett flertal, både praktiska och personliga, faktorer som avgör hur omfattande behandling man behöver och därmed hur stor kostnaden blir.

Priser för hårtransplantationI de fall kliniker lämnar pris utan närmare frågor eller undersökningar handlar det ofta om lockpriser.

Nedan följer en uppställning av några av de mest avgörande faktorerna för priset på en hårtransplantation:

Faktorer som påverkar priset för en hårtransplantation:

 • Patientens mål med ingreppet – hur mycket hår är tillräckligt?
 • Patientens kvalitet på donationshåret – täthet, färg, tjocklek
 • Storleken på det område som skall täckas
 • Kvalitén på eventuell befintlig hårväxt i det område som skall täckas
 • Patientens önskemål om hårtäthet i det område som skall täckas
 • Var och av vem hårtransplantationen utförs

Som köpare av en hårtransplantation är det viktigt att tänka på att man kan behöva göra fler än en transplantation. Det kan vara så att man inte kan skörda tillräckligt många transplantat i en och samma session eller också behöver man kompensera ytterligare ”naturligt” håravfall efter ett antal år.

Ca priser för en hårtransplantation med FUE eller STRIP

 • Så mycket kostar en hårtransplantation med FEU eller STRIPLiten hårtransplantation: pris 40 000 kr (ex. vikar, kal fläck)
 • Mellanstor hårtransplantation: pris 60 000 kr (begynnande håravfall i vikar och på hjässans krona)
 • Stor hårtransplantation: pris 80 000 kr (maximalt uttag och transplantation vid betydande tunnhårighet)

Det kan tyckas att klinikerna har väldigt hög timpeng. Man bör dock hålla i minnet att en hårtransplantation engagerar många personer, och att själva det kirurgiska ingreppet bara är en del av behandlingen.

Finansiering & lån till en hårtransplantation

Om du lider av håravfall men inte kan eller vill betala din hårtransplantation kontant finns ett stort antal olika alternativ för finansiering av plastikkirurgi. Bl.a. finns det ett antal företag som specialiserat sig på finansiering & lån till plastikoperationer och skönhetsbehandlingar.

Innan du väljer att låna pengar till en hårtransplantation vill vi dock påminna om vikten av att noggrant ta reda på villkoren för de olika lånen som skall finansiera din operation.

Du kan läsa mer om lån och finansiering av din behandling på informationssidan om lån till plastikkirurgi.

Kliniker för hårtransplantation

Använd vårt klinikregister för att hitta de kliniker som utför hårtransplantationer nära dig.

Klicka här för att komma till klinikregistret för hårtransplantation!
(öppnas i nytt fönster)

Var noggrann när du väljer din klinik. Spara denna sida så att du kan återkomma när du har den tid du behöver.

Frågor & svar om hårtransplantation

I Fråga Experten kan du ställa frågor direkt till våra specialister på hårtransplantation. Du hittar även massor av svar på andra användares frågor.

Klicka här för att komma till fråga expertens avdelning för hårtransplantation!
(öppnas i nytt fönster)


Den här sidan om hårtransplantation ger dig en heltäckande bild av vad du kan förvänta dig av ev en hårtransplantation och vilka möjligheter och begränsningar den innebär. Innehållet på sidan är granskat av Dr. Mats Ingers, specialist i invärtesmedicin med stor erfarenhet av hårtransplantationer och behandling av håravfall.

Informationen är tänkt att ge dig som överväger att utföra en hårtransplantation ett underlag för ditt beslut. Det skall dock ses som ett komplement och kan inte ersätta en medicinsk konsultation.

Specialisternas tips & råd
 • Mats Ingers New Hair Clinic
  Dr. Mats Ingers  |  Specialist i invärtesmedicin  |  newhairclinic.se

  Det finns många som undrar över skillnaden mellan maskinell och manuell FUE så jag tänkte dela med mig lite av mina erfarenheter kring detta här.

  Till att börja med är det väl inte nödvändigtvis så att allt som görs maskinellt är sämre. Det beror förstås på skicklighet och erfarenhet hos operatören. Numera finns ju ombyggda industrirobotar som gör FUE riktigt bra om förutsättningarna är de rätta.

  Problemen som man kan se med maskinell FUE är att det alltid blir lite sämre känsla men en maskin än med ett lätt manuellt instrument. Själva tekniken går ju ut på att man lösgör hårsäcksgruppen från läderhud och kanske ytterligare någon mm ner i underhuden. Borrar man djupare är det stor risk att man kommer i konflikt med de divergerande/spretande, djupare liggande delarna av en eller flera hårsäckar.

  En hårsäcksgrupp kan liknas vid ett upp och nedvänt knippe tulpaner. Ett tangentiellt snitt genom läderhud visar grupper av hår med rejäla luckor emellan. Samma snitt 3-5 mm djupare visar hårsäckar som till synes är nästan jämnt distribuerade.

  Varje gång man borrar i fel riktning, och inte får med sig intakta hårsäckar, har man tillfogat patienten en liten hudskada. De djupare avskurna bitarna av hårsäckar kan så småningom komma att ställa till problem. Återuppbyggande stamceller i tillräcklig mängd finns kring den kvarlämnade delen, men det kan ta månader innan hårsäcken är reparerad igen och producerar nya hår som söker sig mot ytan. Då är dock hudskadan för länge sedan läkt och då kan det bli så att hårsäcken inte lyckas bryta igenom, utan börjar producera ett hårstrå under ytan. Då blir det finnar, hårstråt kommer att bana sig väg mot ljuset. Någon gång måste det släppas ut med en nål eller ett litet snitt.

  Jag har sett skräckexempel på ovanstående problem, företrädelsevis från turkiska kliniker eller aktörer i mellanöstern, där oerfarna kirurger använt grova punschar och dåligt konstruerade ”drillmaskiner”. Resultatet har blivit att en stor andel av graftsen skurits av och lämnats nedtryckta under ytan. Detta har sedan resulterat i omfattande hudreaktioner.

  Ett annat problem kan vara att många ”drillmaskiner” automatiskt suger upp de utborrade graftsen i en behållare. Då får man inte lika tydlig feedback på sina missar så att man kan korrigera teknik och riktning.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!