Introduktion till hakplastik

En hakplastik är ett plastikkirurgiskt ingrepp som utförs i syfte att förändra hakans storlek, form och konturer. Den vanligaste formen av hakplastik är hakförstoring vilken normalt sett innebär att man placerar ett hakimplantat av silikon under huden utanpå hakbenet.

Guide till hakplastikEftersom hakförstoring är den vanligaste hakkirurgin kommer informationen i denna sektion om hakplastik att handla om detta ingrepp i första hand.

Så kan hakkirurgi förändra ditt utseende

En kraftig och framträdande haka uppfattas ofta reflektera en stark personlighet. Dessutom utgör hakan en av ansiktets mest karaktärsgivande delar. Både näsan och käklinjen reflekteras mot hakans proportioner.

En svag eller s.k. flyende haka kan få en näsa att framstå som större än vad den egentligen är och ge ansiktet ett oproportionerligt utseende i profil. En hakförstoring kan därför dramatiskt förändra och förbättra ditt utseende.

Trots den stora förändring en hakplastik kan innebära är det inte ovanligt att de som ser en person efter en hakförstoring inte ser att han eller hon har genomgått en operation. Ofta uppfattar omgivningen endast att patientens utseende har förändrats till det bättre.

Är du en lämplig kandidat för en hakplastik?

En hakplastik kan som nämnts tidigare förändra formen, förminska eller förstora hakan. De patienter som lämpar sig bäst för en hakplastik är således personer med ojämnheter i hakpartiet, allt för framträdande haka eller en svag, i vissa fall underutvecklad haka.

Det vanligaste patientönskemålet är att förstärka hakan vilket man gör genom en hakförstoring. En sådant ingrepp har en direkt effekt genom att hakan blir mer framträdande vilket ger ansiktet mer distinktion. En annan effekt är att näsan ofta uppfattas som mindre då dess proportion i förhållande till hakan förändras.

Personer med en näsa som är något stor i förhållande till ansiktets övriga proportioner blir därför ofta väldigt nöjda efter en hakförstoring. Det är därför inte ovanligt att patienter som söker för en näsplastik istället rekommenderas en hakförstoring.

I övrigt är det vid hakplastik som vid plastikkirurgi patienter i god fysisk och mental hälsa med realistiska förväntningar på sitt operationsresultat som är att anse som lämpliga kandidater.

Då hakförstoring är den hakkirurgi som är mest efterfrågad inriktas, som sagt, de kommande artiklarna i denna serie främst på detta ingrepp. Trevlig läsning!

« Startsidan för hakplastik | De olika metoderna för hakförstoring »

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!