Hängbröst – orsak och behandling

Hängbröst är vardagsspråk för den medicinska termen bröstptos. Brösthäng är en naturlig del av åldrandet men det finns sätt att förebygga och behandla hängbröst.

 • Graviditet och viktnedgång orsakar hängbröstHängbröst orsakas av gravitationen (tyngdlagen). Den gör att bröstens tyngd får dem att att ändra form och läge med tiden.
 • Stora bröst är tyngre och börjar därför hänga tidigare och mer än mindre och lättare bröst.
 • När vi åldras förslappas även kroppens vävnader. Detta bidrar till utvecklingen av hängbröst.
 • Det går inte att förebygga hängbröst helt och hållet men man kan bromsa utvecklingen genom att leva ett hälsosamt liv.
 • För den som inte kan eller vill acceptera bröstens utseende finns det möjligheter att lyfta hängande bröst med hjälp av kirurgi.

Hur mycket brösthäng har du?

Det finns ingen regel för om man har hängbröst eller inte. Det mesta handlar om den egna upplevelsen. Inom medicinen finns det dock vissa skalor som man använder för att mäta graden av brösthäng.

Bedömningsskala för brösthängDen mest kända skalan för att uppskatta hur stort brösthäng en person har är den s.k. Regnault-skalan.

Regnault-skalan graderar brösthäng i stående ställning med rak rygg på ungefär följande sätt:

 1. Visst brösthäng (grad 1) – Bröstvårtan befinner sig i höjd med bröstvecket men ovanför den större delen av vävnaden i bröstets nedre del.
 2. Måttligt brösthäng (grad 2) – Bröstvårtan befinner sig under bröstvecket men ovanför en del av den hängande bröstvävnaden.
 3. Betydande brösthäng (grad 3) – Bröstvårtan befinner sig under bröstvecket och så lågt att den utgör bröstets lägsta punkt.

Andra typer av brösthäng

Utöver de tre graderna som delar in ”vanligt” brösthäng finns det även två andra sitautioner i Regnault skalan: 

 1. Nedre brösthängPseudoptos – Bröstvårtan befinner sig ovanför eller under bröstvecket medan bröstets nedre halva hänger ned under bröstvecket. Detta är särskild vanligt i samband med att en kvinna slutar amma.
 2. Avvikande vävnadsdistribution – Avsaknad av volym i bröstets nedre del med ett högt placerat bröstveck samt bröstvårta och vårtgård nära bröstvecket. Detta beror normalt sett på en avvikande utveckling av bröstets form.

Orsak till hängbröst

Brösten består i första hand av fett och bröstkörtelvävnad. Dessa vävnader täcks av huden. Det är förändringarna i dessa vävnader som gör att brösten börjar hänga.

 1. Bröstens storlek och tyngd belastar vävnaderna både i bröstet och huden. Denna belastning töjer långsamt ut vävnaden som då sjunker.
 2. När vi åldras minskar nivåerna av bl.a elastin (kroppens resårband) och kollagen (kroppens byggstenar). Detta försvagar huden och vävnaderna i bröstet vilket ytterligare bidrar till det tilltagande brösthänget.
 3. Hängbröst efter graviditet – Vid graviditet blir brösten större. Detta ökar belastningen och töjer ut huden. När bröstens storlek minskar klarar huden oftast inte att dra ihop sig tillräckligt.
 4. Det finns en koppling mellan graviditet och hängbröst. Ju fler graviditeter desto större belastning och desto mer brösthäng.
 5. Hängbröst av amning – Det finns en missuppfattning om att amning orsakar hängbröst. Det gör den inte. Det är den ökade bröstvolymen i samband med graviditeten som är orsaken.
 6. Hängbröst efter viktnedgång – När vi går ner i vikt minskar brösten i storlek. Bröstens storlek har belastat vävnaderna och sträckt ut huden. Varje viktuppgång förvärrar ev. brösthäng. Kraftig viktpendling är en av de vanligaste orsakerna till hängbröst.

Kan man förebygga hängbröst?

Hur mycket eller lite brösthäng man får beror i första hand på bröstens storlek. Stora bröst innebär stor belastning. Stor belastning innebär med tiden mer brösthäng. 

Det som avgör hur stora bröst man utvecklar är i första hand de ärftliga anlagen. Detta är något som vi inte kan påverka. Det finns däremot vissa faktorer som vi kan styra över och som på så sätt kan begränsa eller bromsa utvecklingen av hängbröst.

 • BH mot hängbröstÖvervikt sätter sig normalt sätt även på brösten. Genom att hålla en normal och stabil vikt kan man minska belastningen på huden och bröstens vävnader.
 • Mycket av de förändringar som sker i kroppen när vi åldras beror på slitage. Detta slitage är till viss del oundvikligt men genom att leva en hälsosam livsstil kan vi minska slitaget på kroppen. Ett minskat slitage ger kroppen bättre förutsättningar att stå emot åldrandets effekter.
 • Rökning bryter ned kroppen och minskar på så sätt kroppens motståndskraft, styrka och volym i vävnaderna. Detta förslappar kroppens vävnader, inklusive de som bygger upp brösten.
 • Det finns en allmän uppfattning om att en BH kan förebygga hängbröst. I en studie utförd av professor Jean–Denis Rouillon vid universitetet i Besançon framkom att användning av BH i vardagen inte har någon effekt på brösthäng.
 • Vid träning där brösten ”guppar” som löpning, ridning och liknade aktiviteter kan en BH minska belastningen på bröstens vävnader. En sport-BH med kupor är den modell som ger bäst stöd.
 • Styrketräning, olika typer av bröstövningar och armhävningar kan ge en vackrare byst. Dessa övningar kan dock inte reducera hängbröst. Detta beror på att brösten består av fett och körtelvävnad, inte muskler.
 • Det marknadsförs ett stort antal piller och krämer mot hängbröst. Det finns hittills inga som helst vetenskapliga bevis för att den här typen av ”mirakelprodukter” har någon effekt.

Behandling av hängbröst

Brösthäng beror på att huden och bröstens vävnader har töjts ut och sjunkit ned. Ofta har man även ett överskott av hud. Detta ger slapphet och hängbröst. 

Operation av hängbröstDet enda sättet att behandla hängbröst är att återställa kroppens vävnader med hjälp av kirurgi. Den vanligaste metoden för behandling av hängbröst är ett bröstlyft.

 • Ett bröstlyft är ett kirurgiskt ingrepp där man flyttar upp bröstvävnad och vårtgård samt avlägsnar slapp överskottshud.
 • Operationen utförs på privata plastikkirurgiska kliniker.
 • Ett bröstlyft ger bysten ett ungdomligare utseende, minkar slapphet och återställer vårtgården och bröstvårtans placering högt upp på bröstet.
 • För personer med mycket stor byst är en bröstförminskning i många fall ett bättre alternativ än ett bröstlyft.
 • Ett mindre brösthäng kan i vissa fall åtgärdas genom att man fyller ut bröstet med ett bröstimplantat.
NÄSTA STEG!
Läs mer om bröstlyft | Hitta kliniker för bröstlyft 
Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning