Orsak och behandlingsalternativ vid håravfall

När man talar om håravfall så syftar man normalt sett på oönskat håravfall från huvudet. Den vanligaste formen av håravfall är s.k. ärftligt håravfall vilket i vardagstal även kallas ”för tidigt håravfall”.

  • Kvinnligt och manligt hårafallÄrftligt håravfall drabbar i första hand män men förekommer även hos kvinnor.
  • Utöver ärftliga faktorer kan håravfall även orsakas av andra orsaker som stress, medicinering, näringsbrist och sjukdom m.m.
  • Man kan vi konstatera att väldigt många människor besväras av att tappa sitt hår medan andra väljer att bagatellisera problemantiken med håravfall. Inte minst de som själva inte drabbats.
  • Den grupp som uttrycker störst besvär av att tappa håret är män som tappar så mycket hår att det leder till tunnhårighet i de yngre vuxenåren. Här uppger så många som 50% att de upplever håravfallet som ett problem som de gärna skulle vilja ha hjälp för.

För många människor förutsätter själsligt välbefinnande att man är tillfreds med sitt yttre och det är därför inte så konstigt att allt fler väljer att göra något åt sitt håravfall.


Hur påverkas man av att tappa håret?

Även om det ofta förnekas så är håravfall mer än enbart en fråga om den enskildes egen upplevelse. Det behövs inte mer än en titt på någon reklamkanal på teve eller bläddring i en veckotidning för att konstatera att samhället i stort föredrar ett huvud som täcks av en tät hårmatta framför ett tunnhårigt eller skalligt huvud.

I en tysk undersökning visade det sig till och med att hår kan ha betydelse för chansen att få jobb. Personalchefer som fick granska datorframställda bilder på personer med och utan hår på huvudet föredrog betydligt oftare att kalla dem med hår än dem utan hår till anställningsintervjuer.

Hur mycket besväras du av ditt håravfall?

För att uppskatta de negativa effekterna som i vissa fall följer på tunnhårighet har kliniken New Hair Clinic tagit fram ett verktyg som kallas BCS (Balding Concequence Scale). En högre poäng indikerar enligt BCS en större negativ påverkan och därmed starkare skäl för vidtagande av åtgärder.

De goda nyheterna för den som lider av sitt håravfall är att det under det senaste årtiondet framkommit både medicinska och kirurgiska behandlingar som effektivt kan stoppa håravfallet och återställa tidigare förlorat hår – eller rättare sagt, skapa förutsättningar för att man skall kunna ge en illusion av att allt är som förut. Det har även utvecklats ett stort antal olika tekniker och produkter som på ett effektivt sätt kan dölja håravfall.


Orsaker till håravfall hos kvinnor och män

Varje människa har mellan 100 000-150 000 hårsäckar fördelade i grupper om 1-5 stycken över huvudet. Ur varje hårsäck växer ett individuellt hårstrå.

Orsaker till håravfallVarje hårsäck har en egen livscykel bestående av växtfas, övergångsfas och vilofas. 30 000-50 000 av våra hårsäckar är genetiskt programmerade att producera hår livet ut och är placerade i nacken och på sidorna av hjässan.

Det finns flera olika förklaringar till att man tappar sitt hår, vissa vanliga andra mer ovanliga. På den här sidan får du lära dig mer om de olika orsakerna till håravfall.

Androgen Alopeci (manligt ärftligt håravfall) vanligaste orsaken

Hårsäckarna på hjässan kan vara mer eller mindre känsliga för dihydrotestosteron (förkortat DHT). Detta hormon uppkommer ur det manliga könshormonet testosteron. DHT påverkar hårsäckarna och gör att håret inte växer lika länge, hårstråna blir tunnare och så småningom färre. Men detta gäller alltså inte håret i nacken och på sidorna som är immunt mot påverkan av DHT och genetiskt programmerat att producera hår livet ut.

Manligt håravfall (androgen alopeci) kan öven drabba kvinnor

Manligt håravfall (androgen alopeci) kan öven drabba kvinnor

Håravfall hos män beror i den absoluta majoriteten av fallen på ärftliga orsaker, och kallas då manligt ärftligt håravfall (androgen alopeci). Håravfallet kan börja redan före 20 års ålder och märks genom att hårfästet kryper uppåt ovanför tinningarna och ger karaktäristiska flikar. På hjässan uppstår efterhand en kal fläck som blir större och större.

Även kvinnor kan ha ärftligt håravfall även om det inte är lika vanligt som hos män. De får gradvis tunnare hår inom ett ovalt område på främre delen av hjässan. Det uppstår sällan någon kal fläck hos kvinnor. Liksom hos män bevaras då håret i en krans runt nacke och tinningar.

Ärftligt håravfall drabbar främst kvinnor i övergångsåldern, men även relativt unga kvinnor kan få det, med start redan före 30-årsåldern.

Vanliga orsaker till håravfall hos kvinnor

Vanliga orsaker till håravfall hos kvinnorVid sidan av ärftligt håravfall finns en annan mera diffus typ av håravfall hos kvinnor, där i princip allt hår på huvudet blir uttunnat. Orsaken är inte sällan järnbrist, även måttlig sådan kan drabba håret. Vissa p-piller kan också förorsaka hårtapp.

Att kvinnor tappar hår efter förlossning beror på att det sker en hormonell omställning. Det brukar vara övergående.

Vid ätstörningar lider all vävnad med hög ämnesomsättning mest, vilket märks på håret.

Andra orsaker till håravfall hos kvinnor och män

Vissa sjukdomar i hårbotten kan drabba hårväxten. Dit hör alopecia areata (helt kala, rundade partier av varierande storlek och antal uppkommer som led i att kroppens eget immunförsvar går till attack mot hårsäcksceller) och alopecia totalis (då den immunologiska processen drabbar allt hår på huvudet). Denna sjukdom kan läka ut spontant, men också återkomma.

Vidare finns inflammatoriska tillstånd av olika slag, som specifikt drabbar hårsäckar (folliculiter). Vid mjälleksem och psoriasis kan omfattande hårtapp äga rum, men utläkning av hårbotten leder oftast till att håret återkommer.

Andra orsaker till håravfall hos kvinnor och mänÄven sjukdomar i helt andra organ kan ge en påverkan på hårkvaliteten, exempelvis för låg ämnesomsättning vid sköldkörtelsjukdomar. Läkemedel kan också orsaka problem med håret. Cellgiftsbehandlingar gör det ofta, en del p-piller kan ge betydande hårtapp hos vissa kvinnor.

Olämplig livsstil (rökning, dåliga matvanor, fysisk eller psykisk stress), olämpliga hårvårdsprodukter och hårförlängningar identifieras slutligen ibland som huvudorsak till att man tappar hår. Så kallade dagsvaxer bör man helt undvika. Det finns en del vattenbaserade vaxer av god kvalitet, som i regel inte skadar hår och hårbotten.


Behandlingsalternativ vid av håravfall

För den som lider av håravfall finns ett antal olika behandlingsalternativ tillgängliga. I principiell synvinkel kan man dela upp dessa i fyra olika huvudinriktningar för behandling av håravfall. Vilken av dessa inriktningar som passar dig bäst beror på vad som orsakar håravfallet, dina ekonomiska förutsättningar, anatomiska förutsättningar och dina personliga önskemål.

Orsaker till håravfall hos kvinnor och mänOm ditt håravfall är ett symptom på sjukdom, ätstörning, näringsbrist, fysisk/mental stress eller annan medicinskt betingad orsak skall i första hand det underliggande tillståndet behandlas.

Om håravfallet inte orsakas av någon av ovanstående orsaker eller behandling mot sådan inte lett till tillfredsställande resultat har du i stort följande alternativ att förhålla dig till.

Du kan i princip välja mellan följande alternativ för behandling av håravfall:

  • Att dölja håravfallet med hjälp av särskilda hårprodukter eller hårersättning
  • Att motverka håravfallet med hjälp av medicinering
  • Att motverka eller till viss del återställa håravfallet genom laserbehandling av hårbotten
  • Att kompensera för och därigenom återställa håravfallet genom en hårtransplantation

Nästa steg – läs mer


Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!