Håravfall – orsak och behandling

Tappar du hår? Då är du inte ensam. Över hälften oss kommer för eller senare drabbas av någon form av håravfall. Både kvinnor och män.  

 • Orsak och behandling av håravfallEtt visst håravfall är helt naturligt och kroppens sätt att förnya håret som vi har på huvudet.
 • Mer omfattande håravfall ger en synbar uttunning eller total förlust av hår på hjässan. Detta är den typ av håravfall som inom medicinen kallas för Alopeci.
 • Den vanligaste formen av håravfall är Androgen Alopeci. Detta är det typiska manliga håravfallet med höga vikar och gradvis uttunning av håret på hjässan.
 • Exakt vad som orsakar håravfall är inte helt klarlagt men det beror antigen på att vissa signalsubstanser (hormoner) säger till hårsäckarna att sluta producera hår, att hårsäckarna får för lite näring eller att de får en skada.
 • Håravfall är ofarligt men eftersom håret har en stor kosmetisk betydelse så kan det vara mycket besvärande för dig som drabbas.
 • Det finns flera sätt att behandla håravfall. Vilken behandling som är lämplig beror på vad som orsakar just ditt håravfall.
 • På den här sidan får du information som kan hjälpa dig att förstå vad som orsakar ditt håravfall och vilken behandlingsalternativ som finns för de olika situationerna.

Därför får vi håravfall

För att förstå vad som orsakar håravfall är det bra att känna till lite mer om hur och varför håret växer. 

 • Anagen, katagen och telogen fasVåra hårstrån består till största delen av ett protein som heter keratin. Det är samma protein som bygger upp våra naglar och vårt yttersta hudlager.
 • Varje hårstrå växer ur en rot alldeles under hudens yta. Denna rot kallas för en hårsäck.   
 • Vi har ca 100 000 hårsäckar på huvudet placerade i grupper om 1-5 st.
 • Varje hårsäck är genetiskt programmerad att producera hår på ett visst sätt. Detta påverkar mängd, färg, tjocklek, tid osv.
 • Hårsäckarna arbetar växelvis i tre faser; 1. tillväxtfas (anagen fas) 2. övergångsfas (katagen fas) och 3. vilofas (telogen fas).
 • Ungefär 85-90 %av hårsäckarna på huvudet befinner sig i alltid i tillväxtfas medan övriga 10-15 % befinner sig i övergång eller vila.
 • Hur mycket hår varje hårsäck producerar beror på vilka hormonella signaler den får och hur mycket näring den har tillgång till.
 • När nivåerna av olika hormoner (signalsubstanser) eller näringstillgången förändras kan hårsäckarna minska eller avbryta produktionen av hår. Detta visar sig som håravfall.
 • De vanligaste typerna av håravfall är ärftligt håravfall, diffust håravfall och fläckvis håravfall.

Ärftligt håravfall (androgen alopeci)

Ärftligt håravfall är den vanligaste orsaken till håravfall hos både kvinnor och män. Det heter i medicinska termer Androgen Alopeci.

 • Utveckling av håravfallAndrogen Alopeci kallas även ”ärftligt manligt håravfall” eftersom det är vanligast hos män.
 • Det ärftliga håravfallet beror på att man ärvt en gen som gör att hårsäckarna uppe på hjässan reagerar på könshormonet testosteron.
 • Testosteronet stör hårsäckars återgång från vilofas till aktiv fas, så att hårsäcken för varje cykel krymper ihop och förtvinar.
 • Hårsäckarna i sidorna och bakhuvudet reagerar dock inte på testosteron. Därför behåller personer som med androgen alopeci håret i dessa områden.
 • Symtomen på androgen alopeci är förhållandevis enkla att känna igen genom att titta på håravfallets uppkomst och utveckling.

Symtom på ärftligt håravfall hos män

Ärftligt håravfall hos män börjar efter puberteten. Normalt sett börjar det synas någon gång vid 20-25 års ålder.

Utvecklingen av ärftligt håravfall hos män sker gradvis och följer nästan alltid följande mönster:

 1. Androgen alopeci hos en manHårfästet börjar krypa uppåt ovanför tinningarna. Hårfästet i pannans mittersta del är kvar i sin normala nivå. Du får s.k. vikar.
 2. Även hårfästet i pannan börjar krypa uppåt. Vikarna blir djupare och håret högre upp på huvudet börjar tunnas ut.
 3. Håret tunnas ut i den s.k. ”kronan” (hjässans bakre del). Den främre hårlinjen blir tunnare och allt mer diffus.
 4. Den större delen av håret uppe på huvudet försvinner. Håret i sidorna och nacken är dock opåverkat.
 5. Hårväxten uppe på huvudet avstannar helt. Resultatet är en hårlös hjässa medan hårväxten i sidorna i nacken är tät. Här avstannar sedan håravfallet.

Diagnosen på ärftligt håravfall hos män ser ut ungefär på följande sätt: Patienten har först noterat håravfall/uttunning i yngre vuxenåldern. Därefter gradvis håravfall som följer det typiska mönstret (punkt 1-5 i listan). En eller flera nära släktingar med håravfall.


Symtom på ärftligt håravfall hos kvinnor

Ärftlig håravfall hos kvinnor visar sig oftast i övergångsåldern men kan börja synas redan före 30-års ålder.

 • Kvinnor visar gradvis tunnare hår inom ett ovalt område på främre delen av hjässan. Det uppstår sällan någon kal fläck hos kvinnor. Liksom hos män bevaras håret i en krans runt nacke och tinningar.

Andra orsaker till håravfall hos kvinnor

Vanliga orsaker till håravfall hos kvinnorVid sidan av ärftligt håravfall finns en annan mera diffus typ av håravfall hos kvinnor, där i princip allt hår på huvudet blir uttunnat. Orsaken är inte sällan järnbrist, även måttlig sådan kan drabba håret. Vissa p-piller kan också förorsaka hårtapp.

Att kvinnor tappar hår efter förlossning beror på att det sker en hormonell omställning. Det brukar vara övergående.

Vid ätstörningar lider all vävnad med hög ämnesomsättning mest, vilket märks på håret.

Andra orsaker till håravfall hos kvinnor och män

Vissa sjukdomar i hårbotten kan drabba hårväxten. Dit hör alopecia areata (helt kala, rundade partier av varierande storlek och antal uppkommer som led i att kroppens eget immunförsvar går till attack mot hårsäcksceller) och alopecia totalis (då den immunologiska processen drabbar allt hår på huvudet). Denna sjukdom kan läka ut spontant, men också återkomma.

Vidare finns inflammatoriska tillstånd av olika slag, som specifikt drabbar hårsäckar (folliculiter). Vid mjälleksem och psoriasis kan omfattande hårtapp äga rum, men utläkning av hårbotten leder oftast till att håret återkommer.

Andra orsaker till håravfall hos kvinnor och mänÄven sjukdomar i helt andra organ kan ge en påverkan på hårkvaliteten, exempelvis för låg ämnesomsättning vid sköldkörtelsjukdomar. Läkemedel kan också orsaka problem med håret. Cellgiftsbehandlingar gör det ofta, en del p-piller kan ge betydande hårtapp hos vissa kvinnor.

Olämplig livsstil (rökning, dåliga matvanor, fysisk eller psykisk stress), olämpliga hårvårdsprodukter och hårförlängningar identifieras slutligen ibland som huvudorsak till att man tappar hår. Så kallade dagsvaxer bör man helt undvika. Det finns en del vattenbaserade vaxer av god kvalitet, som i regel inte skadar hår och hårbotten.


Behandlingsalternativ vid av håravfall

För den som lider av håravfall finns ett antal olika behandlingsalternativ tillgängliga. I principiell synvinkel kan man dela upp dessa i fyra olika huvudinriktningar för behandling av håravfall. Vilken av dessa inriktningar som passar dig bäst beror på vad som orsakar håravfallet, dina ekonomiska förutsättningar, anatomiska förutsättningar och dina personliga önskemål.

Orsaker till håravfall hos kvinnor och mänOm ditt håravfall är ett symptom på sjukdom, ätstörning, näringsbrist, fysisk/mental stress eller annan medicinskt betingad orsak skall i första hand det underliggande tillståndet behandlas.

Om håravfallet inte orsakas av någon av ovanstående orsaker eller behandling mot sådan inte lett till tillfredsställande resultat har du i stort följande alternativ att förhålla dig till.

Du kan i princip välja mellan följande alternativ för behandling av håravfall:

 • Att dölja håravfallet med hjälp av särskilda hårprodukter eller hårersättning
 • Att motverka håravfallet med hjälp av medicinering
 • Att motverka eller till viss del återställa håravfallet genom laserbehandling av hårbotten
 • Att kompensera för och därigenom återställa håravfallet genom en hårtransplantation

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2021 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning