Allt om orsak och behandling av hudbristningar

Hudbristningar, bristningar eller strechmarks som de också kallas är alla olika benämningar på samma symptom; rödaktiga och vita bristningar i huden.

Ta bort hudbristningarBristningar är ofarliga men kan kännas oerhört besvärande för utseendet och ha en stor påverkan på självkänslan. Därför är det många som vill göra något åt dem.

Man kan dela in hudbristningar i två stadier. Färska rödaktiga bristningar kallas för striae rubra (röd striae). När det efter en tid bildats ärrvävnad i bristningarna bleknar de och kallas istället striae alba (vit striae).

Orsaker till bristningar

Hudbristningar uppkommer när huden tänjs ut inifrån samtidigt som den påverkas av ökade mängder  s.k. kortikosteroider vilka orsakas av hormonförändringar eller läkemedelsbruk.

Den exakta orsaken till varför vissa får mer hudbristningar än andra andra inte är inte vetenskapligt fastställd. Man vet dock att det har att göra med två faktorer; tillväxt och hormoner. Vanligen vid graviditet, viktuppgång och pubertet.

Läkemedel kan vara en orsak

Bristningar kan uppkomma vid vissa sjukdomstillstånd eller som en bieffekt till vissa läkemedel.

När det gäller läkemedelsbruk förekommer bristningar både efter användning av starka kortisonpreparat på huden, vid till exempel eksem, men även efter användning av kortisontabletter.

Sträckmärken förekommer även i kroppsbyggarmiljöer och har då ofta en koppling till användande av anabola steroider.

Bristningar orsakas i första hand av hormoner och viktuppgångHudbristningar och graviditet

En av de grupper som uttrycker störst besvär av hudbristningar är kvinnor som efter graviditet fått mycket bristningar.

Vanligen uppkommer hudbristningar vid graviditet i områdena brösten, magen, höfterna, ryggen, rumpan och låren. Just de områden som oftast växer mest.


Att förebygga hudbristningar

Det finns många teorier om vad man kan göra för att förebygga hudbristningar. Tyvärr finns det dock inga metoder med 100% vetenskapligt bevisad effekt.

Att förebygga hudbristningar

Det bästa sättet att förebygga hudbristningar är att begränsa viktuppgång.

Eftersom det finns ett tydligt samband mellan volymökning och bristningar bör man dock först och främst försöka begränsa hastig viktuppgång. Till detta hör en hälsosam livsstil i fråga om kost, vätska och motion.

Att bibehålla en bra fuktbalans i huden kan också vara en god idé för att förebygga bristningar. Till gravida kvinnor rekommenderas ofta insmörjning av bröst, mage, höfter och lår med krämer innehållande kakao eller shea smör 3-4 gånger dagligen.

Den metod som har bäst dokumenterad effekt i att förebygga bristningar är bruk av vitamin A-kräm. Tyvärr är förbättringarna även efter denna behandling mycket begränsade.


Behandling av hudbristningar

Tyvärr kan man inte helt ta bort hudbristningar. Det finns dock ett antal olika behandlingar som kan reducera dem i fråga om storlek och hur synliga de är. Resultaten kan innebära betydande förbättringar av störande bristningar.

Ju tidigare behandling påbörjas, desto bättre resultat kan man förvänta sig

Bristningar börjar som rödvioletta streck med jämn yta (röd striae) för att sedan vitna och få en fördjupning i huden där bristningen sträcker sig (vit striae). Den tidiga, röda striaen svarar bäst på behandling vilken därför bör sättas in så tidigt som möjligt.

Behandlingsalternativ

Hur mycket en hudbristning syns beror på dess färg, bredd, djup och ytstruktur. Genom att reducera en eller flera av dessa faktorer uppnås förbättringar. Det är detta som de olika behandlingsalternativen syftar till. Till de mest kända hör:

  • Kärllaser – 3-6 behandlingar kan ge betydande förbättringar av röd striae men har dålig effekt på den vita.
  • Fraktionerad laser – förbättrar vit striae genom att stimulera elastin- och kollagenproduktionen i mellanhuden och nybildning av ytterhuden
  • Koldioxidbehandling av hudbristningarCarboxy therapy – koldioxidinjektioner drar igång kollagenreparationen och kan förbättra både röd och vit striae. Behandlingen är lovande men relativt ny och obeprövad.
  • Microneedling – tusentals nålstick stimulerar reparations- processen vid både röd och vit striae.
  • Bukplastik – avlägsnar den översträckta huden på buken men ger ärr

Behandlingarna ovan kan alla ha en positiv effekt på hudbristningar. Som patient är det dock viktigt att ha realistiska förväntningar på resultatet.

Informera dig väl annars blir du besviken!Ingen behandling förutom bukplastik kan helt ta bort bristningar. Många gånger är det kombinationer av olika behandlingar som ger bäst resultat.

Ingen behandling kan helt ta bort hudbristningar

Vilken behandling som är bäst i det enskilda fallet är svårt att svara på. Det beror på hur mycket bristningar man har, hur de ser ut samt vad man har för förutsättningar och mål. Det första steget mot en lyckad behandling är därför att informera sig väl.

Informationen du finner här är faktagranskad av hudläkare Tore Nilsen, verksam vid Växjö Medical Center AB. Den beskriver olika alternativ för att få bort bristningar men skall endast se som allmän vägledning och kan inte ersätta en konsultation hos specialist.

Nästa steg – läs mer om dina behandlingsalternativ


Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!