Estetiska injektionsbehandlingar

En estetisk injektionsbehandling är en skönhetsbehandling där man sprutar in en substans i huden för att förbättra utseendet. De vanligaste är:

 • Botox – används i första hand för att minska rynkor i området runt ögonen och i pannan.
 • Fillers – används för att fylla ut, forma samt skapa volym och förstärka konturer.
 • Fettinjektioner – en naturlig metod där man använder kroppens eget fett som en ”filler” för att bygga upp och skapa volym.
 • Belkyra – ett ämne som man sprutar in för att behandla dubbelhaka.
 • Hudföryngrare – injektionsbehandlingar där man sprutar in olika ämnen för att föryngra huden inifrån.
 • Sclerosering – ett sätt att ta bort synliga blodkärl. Metoden är även känd som skleroterapi.
 • Klicka på länkarna för att läsa mer om de olika behandlingarna!

Mer om injektionsbehandligar

Skönhetsinjektioner

Släta ut, fylla på eller föryngra? Alternativen är många…

Estetiska injektionsbehandlingar har ett brett användningsområde och kan användas såväl för att behandla estetiska problem som för att förbättra och bygga vidare på det naturliga utseendet.

Inom skönhetsområdet kan man säga att ”skönhetsinjektioner” i huvudsak används för följande ändamål:

 1. För att ta bort rynkor samt minska hudveck runt ögonen och munnen.
 2. För att öka volym, skapa konturer och fylla ut läpparna, kindbenen, näsan eller hakan.
 3. För att återuppliva och föryngra huden i ansiktet, décolletage eller på händerna.
 4. För att ta bort fett under hakan i syfta att ta bort en dubbelhaka.

Botox, fillers eller andra injektioner?

Som nämns ovan är målet med en injektionsbehanling ofta att släta ut, fylla på eller föryngra.

Exakt vilken produkt som används för att uppnå önskade resultat kan skilja sig åt men generellt sett handlar det om ett eller flera av följande alternativ.

 • Botox avlägsnar rynkor i ögon- och pannregionen.
 • Fillers ger en tillfälligt volymökning samt slätar ut ojämnheter och hudveck.
 • Injektioner av fett ger en delvis permanent fyllnads- och volymökning.
 • Belkyra tar i första hand bort fettceller under hakan men stramar även upp huden i området.
 • Injektioner/mesoterapi med vitaminer eller hyalyronsyra föryngrar huden inifrån.

Injektionsbehandlingar är en av de snabbast växande områdena inom hela branschen för kosmetisk medicin.

Enkelhet + snabbhet = intresse

Anledningen till det stora intresset för botox och fillers beror i första hand på den kombination av egenskaper de erbjuder i form av:

 • Enkel och smärtfri behandling
 • Tydliga behandlingsresultat
 • Ingen eller mycket kort återhämtning
 • Rimlig kostnad i förhållande till resultat
 • Minimala biverkningar och få risker

En förutsättning för att en estetisk injektionsbehandling skall bli bra och vara säker är att den utförs med rätt injektionssubstans, bra behandlingsteknik och för rätt ändamål/behov.

Så kan en injektionsbehandling förbättra ditt utseende

Estetiska injektionsbehandlingar

Det finns ett stort antal olika ämnen som används för injektionsbehandlingar. Dessa ämnen har olika egenskaper och används för något av följande ändamål:

 • Begränsa aktiviteten i de ansiktsmuskler som orsakar rynkor.
 • Fylla ut och därigenom minska rynkor & linjer i ansiktet.
 • Jämna ut hudojämnheter (gropar, ärr, missbildningar).
 • Förstärka ansiktets konturer (haka, kindben, käklinje, läppar).
 • Öka volymen i valda kroppsdelar (bröst, vader, stuss etc.). Här används främst fettinjektioner.
 • Föryngra huden genom att tillföra ämnen som stimulerar kroppens läknings- och reparationsprocess.
 • Reducera fett på valda platser. Här används ämnet Belkyra (Kybella) som bryter ned fettceller.

Utöver de två ovanstående alternativen används även injektioner för att behandla andra kosmetiska besvär som t.ex. ytliga blodkärl, åderbråck och hudbristningar. Dessa behandlingar hör dock inte till de typiska injektionsbehandlingarna och finns därför i en annan sektion på portalen.

Viktigt att informera sig väl inför en behandling!

Eftersom estetiska injektionsbehandlingar utförs på privata kliniker kan du inte, på samma sätt som inom den vanliga vården, utgå ifrån att ”allt blir bra”. Istället måste du själv ta ditt ansvar och informera dig väl innan du fattar ditt beslut.

På de kommande sidorna finner du utförlig information som hjälper dig att förstå de estetiska injektionsbehandlingarnas möjligheter och risker.

Vi rekommenderar att du tar dig tid att läsa innan du beslutar dig för om och i sådant fall var du väljer att utföra din behandling. Den här sidans syfte är att på ett sakligt sätt beskriva de områden du som överväger en injektionsbehandling bör känna till.

Här får du reda på det du bör veta:

 • De olika injektionsprodukternas användningsområde och egenskaper
 • Hur en injektionsbehandling går till och det påföljande efterförloppet
 • Vilka risker en injektionsbehandling innebär och prisuppgifter
 • Möjlighet att fråga en expert
 • Register över klinikerna som utför injektionsbehandlingar


Innehållet på denna sida är granskat av medicinsk personal verksam på Art Clinic. Det är avsett att fungera som ett beslutsunderlag för dig som överväger att utföra en injektionsbehandling men skall inte ses som en ersättning för professionell medicinsk konsultation. Informationen är uppdelad i en serie artiklar som tar dig igenom injektionsbehandlingarnas möjligheter och begränsningar vilket ger dig en god grund inför ditt beslut. Trevlig läsning!

Visa mer