Allt om botox mot rynkor

Botox är en mycket effektiv behandling mot rynkor i ansiktet. Därför är botoxbehandlingar en av världens mest kända och utförda skönhetsingrepp.

Vad är botox?

Botoxbehandling mot rynkor

Botox är ett muskelavslappnande läkemedel som sprutas in under huden. Där verkar den genom att begränsa aktiviteten i muskulaturen.

 • När man hör ordet ”botox” tänker de allra flesta på en behandling av rynkor. Men det är egentligen ett produktnamn.
 • Andra produkter med exakt samma funktion som botox är Azzalure, Vistabel och Dysport.
 • Botox används i många olika sammanhang. Bl.a. för behandling av migrän, svettning och tandgnissling.
 • Trots sitt breda användningsområde förknippas ändå en ”botoxbehandling” i första hand med behandling  av rynkor. Och det är en effektiv behandling.
 • Behandligen lämpar sig särskilt väl för behandling av rynkor mellan ögonen, rynkor i pannan och rynkor i ögonens utkanter. Klicka på länkarna för att läsa mer.

”Botox får musklerna att slappna av och hindrar på så sätt rynkorna från att visa sig i ca 3 månader”

Vad innehåller botox egentligen?

Botox är ett muskelavslappnande ämne framställt av Botulinum A, ett förädlat protein bestående av Botulism bakterier.

 • Botox har använts i medicinskt syfte sedan 50-talet. Det utvecklades för behandling av överaktivitet i muskulaturen runt ögat t.ex. vid okontrollerad blinkning.
 • När botox visade sig kunna blockera nervimpulserna som skickas till de muskler som styr ansiktsuttrycken blev det snabbt en mycket populär produkt för behandling av rynkor i ansiktet.
 • Idag är injektionsbehandling med botox den vanligaste läkaradministrerade skönhetsbehandlingen i världen.

Bilder före och efter botoxbehandlingar

I detta bildgalleri för Botox/Azzalure/Dysport kan du ta del av före och efter bilder från olika patienters behandlingar och resultat. Till vissa bilder finns även kortfattad behandlingsinfo.

Notera att resultatet av estetiska injektionsbehandlingar kan skilja sig mellan varje patient eftersom vi alla har olika förutsättningar. Före och efter bilderna ger dock en god bild av vad som är möjligt att åstadkomma med en botoxbehandling.

Hur fungerar botox?

Botox begränsar aktiviteten i de muskler som orsakar rynkor. När aktiviteten avtar minskar rynkorna. 

 1. Varje gång vi ler, ilsknar till eller kisar spänns ansiktsmusklerna. Detta framkallar s.k. dynamiska rynkor (syns vid rörelse) och linjer i ansiktet.
 2. Med stigande ålder eller ärftliga anlag börjar dessa rynkor så småningom att förbli synliga även efter att ansiktsuttrycket övergått. Vi får statiska rynkor (syns i vila).

Statiska ansiktsrynkor kan få oss att se äldre ut än vi känner oss. I vissa fall kan de ge oss ett oroligt, trött eller bedrövat uttryck. Botox motverkar detta.

Vad händer efter en behandling med botox?

All muskelaktivitet styrs av en nervsignal från hjärnan. Begränsas nervsignalen till muskeln begränsas aktiviteten.

 • Botox begränsar nervsignaler till de muskler som behandlas.
 • Genom att begränsa aktiviteten i en muskel som orsakar rynkor minskar rynkorna.
 • Efter en botoxbehandling blir huden snabbt betydligt slätare och rynkorna minskar. De muskler som inte behandlas fortsätter att fungera som vanligt.
 • En vanlig missuppfattning är att botox totalt förlamar muskulaturen i ansiktet på ett onaturligt sätt. Detta stämmer inte.
 • Behandlaren strävar efter att begränsa de omedvetna anspänningsuttrycken i ansiktet utan att påverka din förmåga att uttrycka dig.

En rätt utförd botoxbehandling skall inte märkas på annat sätt än att du ser mer utvilad och vital ut.

Botoxens förmåga att blockera nervsignaler gör också att ämnet med kan användas för att behandla migrän, tandgnissling och svettningar m.m.

Är du en lämplig kandidat för en botoxbehandling?

Om man har en relativt spänstig hud men rynkor mellan ögonen, i pannan eller i ögonens utkanter fungerar normalt sett botox väldigt bra.

 • Det finns ingen åldersgräns för behandlingen men de symptom man behandlar börjar normalt sett visa sig i 30-årsåldern.
 • Botox är lika effektivt på kvinnor som på män.
 • När man sätter botox i pannmusklerna är det vanligt att ögonbrynen sjunker en aning. Därför är det sällan en bra behandling för den som är äldre än 40 år eftersom man då kan se tröttare ut kring ögonen.
 • Botox skall inte användas vid graviditet eller amning. Det finns i dagsläget inga bevis för att botulinumtoxin utgör en risk i samband med graviditet men det finns heller inga bevis för motsatsen. Därför avråds den som är gravid från att använda botox som en försiktighetsåtgärd.
 • Behandlingen bör inte användas på personer som lider av vissa muskelsjukdomar, använder antibiotika av aminoglykosidtyp, spektinomycin eller andra läkemedel som påverkar nervsignaler i musklerna.

”Idag är det ganska vanligt att yngre patienter väljer att behandla sig i ett preventivt syfte, när man ser att en rynka är lite på gång.”
– Marika Erlandsson, Leg. Sjuksköterska Akademikliniken

Tre klassiska användningsområden för botox

Arga rynkan, rynkor i pannan och skrattrynkor behandlas med botox.

Botox används i många estetiska behandlingar. Bl.a för sura mungipor, stram hals, läpplyft och t.o.m. ögonbrynslyft. I vissa fall med begränsade resultat.

Bortsett från andra användningsområden finns det tre klassiska typer av rynkor där man kan räkna med ett mycket bra resultat. Dessa är:

 1. Pannrynkor – de horisontella rynkor som uppkommer när man veckar pannan.
 2. Bekymmersrynkor – de vertikala rynkorna mellan ögonen. Kallas även för glabellarynkor eller ”argrynkan”.
 3. Kråksparkar – små rynkor i ögonens utkanter som förstärks när vi ler. Kallas även för skrattrynkor.

När fungerar inte botox?

Botox eller filler?

Det finns många missuppfattningar om vad botulinumtoxiner kan användas till. Ofta ställs frågan ”botox eller filler”? Här följer några förtydliganden:

 • Botox fyller inte ut huden på något sätt. Den fungerar inte för läppförstoring eller för att bygga upp kinder. Produkter som ger volym heter fillers.
 • Botox kan inte släta ut djupa rynkor exempelvis mellan näsan och munnen s.k. nasolabialveck. Även här behövs en filler.
 • Botox kan inte förbättra slapp eller sliten hy. Här behövs andra behandlingar. Läs mer på sidan om huden och rynkor.

Hur går en botoxbehandling till?

En botoxbehandling är en snabb, enkel, smärtfri och säker procedur. Ingreppet tar inte mer än 10-20 minuter.

 • Med hjälp av en tunn nål injiceras små mängder av det aktiva ämnet i de områden som skall behandlas.
 • Eftersom nålen är tunn och endast mycket små mängder vätska injiceras är det upplevda obehaget litet. Många patienter likställer obehaget med ett myggbett.
 • Bedövning är inte nödvändigt och du kan återgå till dina normala aktiviteter omedelbart efter ingreppet.

Viktigt att välja rätt behandlare!

Den underliggande ansiktsmuskulaturen är en komplicerad anatomisk karta. Detta ställer stora krav på den behandlarens kompetens och erfarenhet.

 • Resultatet av en botoxbehandling är beroende av att exakt rätt mängd av det aktiva ämnet injiceras på exakt rätt plats.
 • Kontrollera att att den som utför behandlingen är legitimerad läkare eller sjuksköterska med dokumenterad erfarenhet av att ge Botoxinjektioner.

Vilka resultat kan jag förvänta?

Resultaten av en rynkbehandling med botox är oftast både pålitliga och tydligt synbara. Nackdelen är att effekten är tillfällig:

 • De bästa och mest pålitliga resultaten får patienter som behandlar rynkor i pannan, mellan ögonen eller i ögonens utkanter.
 • Nästan alla patienter får en påtaglig minskning av rynkorna. Pannan blir slät, den arga rynkar försvinner och skrattrynkorna slätas ut. Man ser yngre och piggare ut.
 • Resultaten börjar synas efter 3-10 dagar. I vissa fall kan det ta upp till 14 dagar innan man ser effekten.
 • I normalfallet kvarstår det uppnådda resultatet av en enskild behandling i 3-4 månader.
 • När rynkorna kommer tillbaka får man göra en ny behandling. För varje gång man upprepar behandlingen brukar resultaten hålla i sig något längre.

Risker med botox

Potentiella risker och komplikationer vid behandling med Botox

Risken av drabbas av biverkningar eller komplikationer av botox är liten. I de fall biverkningar förekommer är de oftast av relativt enkel karaktär.

 • Den vanligaste biverkningen är att blåmärken eller svullnad uppkommer vid injektionsplatsen. Därför avråds du från att ta läkemedel innehållandes acetylsalicylsyra (Magnecyl etc.) eller andra antikoagulanter dagarna före ingreppet.
 • Många undrar om alkohol och botox. Det är det generellt sätt inte farligt att dricka alkohol i samband med behandlingen men alkohol är blodförtunnande och kan öka risken att få blåmärken på insticksplatsen.
 • I vissa väldigt ovanliga fall kan ämnet sprida sig och bedöva andra muskler än de som avsågs med behandlingen. Detta kan leda till slokande ögonlock eller asymmetri i dina ansiktsdrag.
 • När man gör ögonbrynslyft med botox får vissa personer motsatt effekt. Tunga ögonbryn och/eller hängande ögonlock. Orsaken är ofta att behandlaren missbedömt patientens muskulatur, använt för mycket botox eller att patientens reagerat på ett oförutsägbart sätt på behandlingen.
 • Allergiska reaktioner på ämnet förekommer i sällsynta fall.
 • Vissa patienter upplever en tillfällig huvudvärk efter ingreppet.

Hur stor risken för komplikation är beror på vilka muskler som behandlas. Eftersom effekten endast är tillfällig är eventuella biverkningar det också. I normalfallet kvarstår de endast ett par veckor.

Botox och graviditet

Man skall inte använda botox om man planerar att skaffa barn eller är gravid. Man bör heller inte använda det om man har sex utan att använda preventivmedel.

Anledningen till försiktighet med botox vid graviditet är att det inte finns tillräcklig forskning för att kunna utesluta att botulinumtoxiner kan påverka fostret.

Priser för behandling med botox

Priser för en behandling med Botox

Kostnaden för en behandling med botox är ungefär 3000-3500 kr per område.

De vanligaste områdena för behandling med botox är:

 • Bekymmersrynkor mellan ögonen (glabellaveck).
 • Rynkor i pannan (pannrynkor).
 • Rynkor i ögonens utkanter (kråksparkar/skrattrynkor).

Om fler än ett område behandlas vid samma tillfälle är priset ca 3 000-3 500 kr för det första området och därefter normalt ca 1 500 kr per ytterligare område.

NÄSTA STEG!
Hitta klinik: Visa kliniker för botox »
Läs mer: Om rynkor | Fillers | Frågor och svar