Fettinjektioner – injektioner av kroppseget fett

Fettinjektioner är den mest naturliga metoden för att fylla ut ett visst område på kroppen eller i ansiktet. Behandlingen går ut på att ta fettceller från en plats för injicera dem på en annan – där man vill fylla ut vävnaden.

Injektioner av kroppseget fett kan ses som ett naturligt, men mer omständligt, alternativ till injektionsbehandling med konstgjorda s.k. fillers.

Fettinjektioner lämpar sig, baserat på sina naturliga egenskaper, särskilt väl för patienter som känner motstånd till att främmande material injiceras i kroppen.

Injektioner av kroppseget fett används för att:

  • Förbättra konturen kring tinningar och ögonbryn
  • Minska rynkor och ärr
  • Fylla ut läppar eller ojämnheter
  • Behandla insjunkna kinder eller ”hålögdhet”
  • Förstärka hakans, kindbenens och käkens konturer

En relativt enkel behandling

Fettinjektioner är en relativt enkel behandling

En fettinjektion innebär att fettceller sugs ut från patientens mage, knä eller lår varpå de förbereds och därefter injiceras där vävnadsutfyllnaden önskas.

Att utvinna och injicera kroppseget fett är i sig ingen komplicerad procedur men innebär ett extra moment och mer besvär än andra injektionsbehandlingar.

Upprepade fettinjektioner kan behövas

Hur många av de transplanterade fettcellerna som överlever och läker in är svårt att förutse. För att uppnå tillfredställande resultat behövs normalt sett mellan 1-3 behandlingar.

Endast en mindre mängd fett kan injiceras per behandling. Injicering av för stora mängder resulterar oftast i att fettcellerna inte överlever och resorberas av kroppen.

Fettinjektioner fungerar dåligt för rökare

Rökning försämrar dramatiskt möjligheterna för de transplanterade fettcellerna att överleva i sin nya omgivning. Detta beror på den försämrade blodcirkulationen. Rökare som inte bedömer sig klara en längre tids uppehåll ges därför ofta rådet att välja en annan behandlingsmetod.

Så går behandlingen med fettinjektioner till

Så går behandlingen med fettinjektioner till

En behandling med fettinjektioner föregås av ett konsultationsbesök hos den behandlande läkaren eller kirurgen.

Vid konsultationen undersöker han/hon ditt ansikte och din hud. Ni diskuterar dina förväntningar och du får information om operationen, risker och kostnader.

1. Först får man bedövning

Behandlingen inleds med att du får din bedövning. Fettinjektioner utförs normalt sett i lokalbedövning eller i lätt/kort narkos. När din bedövning tagit och området steriltvättats påbörjas själva transplantationen.

2. Därefter hämtas fettcellerna

Vid en behandling med fettinjektioner hämtas och förbereds först de fettceller som skall injiceras från ett annat område på patientens kropp. Normalt sett tas dessa från patientens mage, rumpa eller lår där de sugs ut med en stor spruta.

3. Sedan injiceras fettcellerna på sin nya plats

När fettcellerna sugits ut rengörs och förbereds de för att få bästa möjliga förutsättningar att överleva på sin nya plats. Därefter injiceras de med en spruta där man vill fylla ut vävnaden.

Tiden efter en fettinjektion

Tiden efter en fettinjektion

Omedelbart efter din fettinjektion får du vila på kliniken ett par timmar medan bedövningen går ur kroppen. Därefter kan du återvända hem. Det är bra om du har en vän eller anhörig som kan följa med.

Området som injicerats med fettceller kan kännas lite spänt under ett par dagar efter ingreppet. Detta beror på att kirurgen ofta väljer att överfylla lite eftersom delar av det transplanterade fettet försvinner.

Skillnaden efter en fettinjektion är ofta påtaglig. Hur mycket av fettet och därmed den nya ”fylligheten” som kommer att bli kvar i mottagarområdet är mycket svårt att förutse men man räknar med att ca 50% brukar ha försvunnit efter 6 månader. Därför finns ofta behov av att upprepa behandlingen en till ett par gånger innan man uppnått ett ”permanent” resultat.

Massage och solning av det injicerade området bör undvikas i minst två veckor efter en fettransplantation.

Till följd av behandlingen uppkommer ofta en viss svullnad och blåmärken. Detta brukar dock gå tillbaka så pass att du kan återvända till arbete och vanliga aktiviteter efter 3-4 dagars sjukskrivning eller ledighet.

Priser för fettinjektioner

Priser för fettinjektioner

Priset för en fettinjektion beror på vilket område som skall behandlas och vilken volym man önskar uppnå. Kostnaden uppgår till ungefär 10 000 – 15 000 kr per område.

Finansiering av din fettinjektion

Lån till en fettransplantation

Vår sponsor MEDICAL FINANCE erbjuder lån på upp till 60 000 kr med räntefri delbetalning under 24 månader. KLICKA PÅ BILDEN för att läsa mer!

Om du behöver hjälp med finansiering av din operation finns flera olika alternativ för att låna pengar. Ofta samarbetar de olika klinikerna med företag som specialiserat sig på lån till och finansiering av plastikkirurgi och skönhetsbehandlingar.

Innan du lånar pengar bör du dock noggrant sätta din in i de olika villkoren, räntorna och avgiften för lånet.

Du hittar mer information om lån till och finansiering för ditt ingrepp på informationssida om lån och finansiering av kosmetiska behandlingar.

Relaterat