Allt om kirurgisk läppförstoring

En läppförstoring kan utföras kirurgiskt eller genom att man sprutar in en filler i läpparna. De kirurgiska metoderna innebär en läppoperation. 

Att förstora läpparnaEn läppoperation är det enda sättet att uppnå en permanent förstoring av läpparna. Det finns flera kirugiska metoder. De mest kända är:

 • Läppförstoring med ett läppimplantat.
 • V-Y-plastik. En kirurgisk teknik för att lyfta fram överläppen.
 • Läpplyft eller s.k. måsvingeplastik.

De olika teknikerna för kirurgisk läppförstoring används utifrån patientens förutsättningar, behov och önskemål.

Ingen operationsteknik kan sägas vara bättre än den andra. Det är alltid situationen som avgör metodvalet.

Fillers ofta det enklaste alternativet

De allra flesta som vill göra en läppförstoring är personer med normala läppar som önskar lite mer volym i överläppen. Här är ofta en läppförstoring med en filler ett bra alternativ.

 • En injektionsbehandling med en filler är det klart enklaste sättet att förstora läpparna. Nackdelen med att använda fillers är att resultatet blir tillfälligt.
 • Läs mer på sidan om läppförstoring med fillers.
 • En kirurgisk läppoperation är i första hand en lösning för personer där läpparnas form eller läge behöver justeras.

Visa kliniker för läppförstoring med fillers
(öppnas i nytt fönster)

Målet – de perfekta läpparna


Skönheten ligger i betraktarens öga. Men det finns universella egenskaper som gör just läpparna estetiskt tilltalande:

 • Perfekta läpparFyllighet i läpparna där överläppen är något smalare än underläppen.
 • En markerad kontur ovanför överläppens mitt s.k. amorbåge.
 • Ett avstånd på mellan 12-15 mm från nässkilväggens underkant till överläppens högsta punkt.
 • En tydligt markerad övergång mellan läppens ytterkontur och den omgivande huden.
 • En placering där överläppens avstånd från näsan är precis så stort att överläppen inte fullt ut täcker framtänderna.

När man utför en läppoperation är det kirurgiska målet att uppnå, förstärka eller återställa dessa egenskaper i patientens läppar.


Är du en lämplig kandidat för kirurgisk läppförstoring?

En läppoperation innebär kirurgi och läkning. Det finns ingen garanti för exakt hur resultatet blir. 

 • Risked vid läppförstoringDet är viktigt att ha realistiska förväntningar. Man bör räkna med förbättring, inte perfektion.  
 • Kirurgiska läppförstoringar utförs på både kvinnor och män i alla åldrar. Dock har de flesta privata kliniker lägsta åldergräns på 18 år för alla kirurgi.
 • För patienter som är nöjda med formen på sina läppar och endast söker en volymökning är ofta en behandling med filler eller ett bättre alternativ än en läppoperation.
 • Efter en operation läker kroppen. Då innebär en god hälsa, att man är rökfri och för en sund livsstil stora fördelar.
 • Personer med medfödda tunna läppar eller kvinnor som till följd av stigande ålder har förlorat fyllighet i läpparna och utvecklat rynkor i läpparnas ytterområden kan förvänta sig särskilt goda resultat av ingreppet.

Läppförstoring med läppimplantat

Vid en läppförstoring med implantat placerar man implantat i läpparna. Implantaten kan antigen vara konstgjorda eller naturliga.

 • permalip-lappimplantatLäppimplantat används för att få en permanent förstoring av läpparna. De läppimplantat som finns tillgängliga kan delas upp i två huvudgrupper – syntetiska och naturliga läppimplantat.
 • Ett naturligt läppimplantat består av kroppsegna material eller av material utvunna ur naturlig vävnad.
 • Fördelen med naturliga implantat är att de har god förmåga att läka in i den befintliga vävnaden och på så sätt bli en del av kroppen.
 • Nackdelen med naturliga implantat är att de riskerar att resoberas (sugas upp av kroppen) över tiden. De kan även förtvina delvis vilket kan ge upphov till synliga ojämnheter.
 • Syntetiska läppimplantat görs av silikon eller Gore-Tex. De har dock visat sig medföra så pass mycket olika nackdelar att de i princip inte används på svenska kliniker.

Läppförstoring med fett enda alternativet


De egna fettcellerna är i dagsläget i princip det enda alternativet för den som vill göra en läppförstoring med implantat.

 • Fettinjektioner i läpparnaFördelen med att använda de egna fettcellerna som implantat är att man får en helt naturlig förstoring och att de resultat som uppnås kan bli permanenta.
 • Nackdelen med fettceller som implantat är att de riskerar att sugas upp av kroppen. Ofta försvinner 50% av den uppnådda förstoringen. Detta får man antigen acceptera alternativt upprepa behandlingen.

Ingreppet innebär att en mindre mängd fettceller sugs ut från ett ställe på kroppen (ex. magen eller låren) och sprutas därefter in i läpparna.

För mer utförlig information om hur en fettransplantation går till hänvisas till informationssidan om fettinjektioner.

Visa kliniker för läppförstoring med fett
(öppnas i nytt fönster)


Läppförstoring utan implantat

En kirurgisk läppförstoring innebär att man med hjälp av kirurgiska tekniker lyfter eller modifierar läpparnas utformning på ett sätt som ökar den synliga delen av läpparna.

De vanligaste problemen som åtgärdas med hjälp att läppkirurgi är följande:

 • Kirurgisk läppförstoringTunna läppar är en medfödd eller åldersrelaterad egenskap. Här kan en V-Y plastik vara en bra lösning. I vissa fall i kombination med ett läpplyft eller en fettransplantation.
 • En nedsjunken överläpp – här görs ett s.k. läpplyft. Läs mer på sidan om läpplyft.
 • Sura mungipor orsaks av förslappning i vävnaderna ovanför och runt munnen. Här gör man en munvinkelplastik. Läs mer på sidan om munvinkelplastik.

V-Y plastik förstorar läpparna


I en läppförstoring med V-Y-plastik ökar man läppens storlek genom att lyfta fram vävnad från insidan av läppen.

 • V-Y plastikResultatet uppnås genom att V formade snitt läggs på läppens insida så att läppslemhinnan lossas.
 • Därefter sys snitten ihop till formen av ett Y.
 • På detta sätt rullas mer ”läppröda” fram från insidan till läppens utsida.
 • Operationen ger mer synlig läpp men ingen volymökning i själva läppen.

Visa kliniker för V-Y-plastik
(öppnas i nytt fönster)


Så går en läppoperation till

En läppoperation kan ses som en process indelad i olika steg. Här följer information om vad som sker före och under ingreppet.

 1. Planering inför läppoperationenNär du bestämt dig för att gå vidare med en läppförstoring skall du boka tid för en konsultation hos en plastikkiriurg. Du hittar dina klinikalternativ i klinikregistret för läppoperationer.
 2. Konsultationen är ett möte som tar ca 30 minuter och kostar 500 kr. Du träffar din kirurg som undersöker din hälsa, dina läppar och bedömer din lämplighet för en ev. operation. Var noggrann med att beskriva dina mål och fråga om kirurgen tror sig kunna uppnå dessa.
 3. Efter din konsultation kan du ta ditt operationsbeslut. Ta god tid på dig att överväga såväl möjligheter som risker och begränsningar. Om du känner dig osäker gå på ytterligare en konsultation hos en annan kirurg.
 4. Själva operationen utförs i lokalbedövning. Vid behov i kombination med lugnande medel men du är vaken under ingreppet.
 5. Hela proceduren tar allt ifrån en till ett par timmar. Operationstiden är normalt sett ca 30 minuter. Ofta lämnar man kliniken direkt efter ingreppet men ibland stannar man för ett par timmars vila.

Ett tips som många erfarna kirurger ger är patienter som vill göra en permanent läppförstoring är att först prova med en filler för att se hur man trivs med sin nya look.


Risker vid  kirurgisk läppförstoring

En kirurgisk läppförstoring är ett förhållandevis enkelt ingrepp. Därför är riskerna för komplikationer och biverkningar relativt små.

Risker och komplikationer vid hudslipningVid alla kirurgiska ingrepp finns risker. Man kan dela in dessa i hälsorisker och estetiska risker. Den estetiska risken är risken för att du blir missnöjd med ditt ingrepp.

 • Vid läppkirurgi är den estetiska risken den största risken.
 • De vanligaste problemet är att man inte får en så stor förändring som man förväntat sig.
 • Det förekommer också att man får mindre ojämnheter. Dessa ser man själv men det är sällan omgivningen lägger märke till dem.

Risker för komplikationer och biverkningar


Läppoperationer är förhållandevis små och ytliga ingrepp som utförs i lokalbedövning. Detta minskar risken för oönskade komplikationer och biverkningar.

Till de problem som kan uppkomma efter en läppoperation hör följande:

 • Infektioner kan alltid uppkomma där man har ett sår. Sår i munnen är mer infektionskänsliga än sår på utsidan kroppen. Kraftig svullnad, ömhet och feber är symptom som man skall vara vaksam på.
 • Sår läker med ärr. Normalt sett blir dessa är både små och diskreta. Det finns dock en risk att kroppen läker med kraftig ärrbildning vilket kan resultera i synliga ärr.
 • Vid en läppförstoring med V-Y plastik får man inget synligt ärr eftersom snitten läggs på insidan munnen. Sårläkningen kan dock resultera i en ärrbildning som kan ge ojämnheter vilka kan synas på läpparnas utsida.
 • I läpparna finns nerver. När man opererar finns det risk att dessa nerver påverkas. Detta kan leda till känselnedsättning. Känselförändringar är normalt sett övergående men kan i undantagsfall bli bestående.
 • Läpparna svullnar lätt. Kraftig svullnad är därför vanligt efter en läppoperation.
 • I läpparna finns många blodkärl. När man opererar skär man av några av dessa. Man tätar de blödningar man ser men i vissa fall kan man fortsätta att blöda efter operationen. I vissa fall behöver detta åtgärdas på kliniken.

Det bästa sättet att minska sina risker är att välja sin kirurg med omsorg samt att noggrant följa de instruktioner man fått både före och efter sin operation.

Nästa steg: Sök klinik för din läppoperation
Delta: Frågor och svar | Forum

På den här sidan får du som överväger att genomgå en kirurgisk läppförstoring lära dig mer om dina valmöjligheter och alternativ till att förstora läpparna. Informationen är tänkt att ge dig vägledning till behandlingen och på så sätt fungera som ett underlag för beslut.

Det medicinskt relaterade innehållet om läppoperationer är granskat av Dr. Pelle Sahlin, specialist i plastikkirurgi verksam vid Art Clinic med stor erfarenhet av läppförstoringar. Informationen på denna sida är endast tänkt att ge en allmän vägledning till läppförstoring och skall inte ses som en ersättning för en medicinsk konsultation inför en läppoperation.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning