Läppförstoring med injektioner

Det enklaste sättet att förstora läpparna är att spruta in en konstgjord vävnadsfiller som t.ex. Restylane, Juvederm eller Stylage. Detta är samtidigt den i särklass vanligaste metoden för läppförstoring.

Kostnaderna för läppförstoring med injektioner är, i förhållande till andra metoder, låga, riskerna är få, ingreppet går snabbt och patienten kan återgå till sina vanliga aktiviteter omedelbart efter ingreppet.

Så går det till

Förstoringen av läpparna åstadkoms genom en konstgjord så kallad vävnadsfiller typ Restylane, Juvederm, Evolence etc. injiceras på strategiska platser i läpparna med hjälp av en tunn nål.

Läppförstoring med filersVolymen av den injicerade vätskan/gelen utgör förstoringen av läpparna. Det slutgiltiga resultatet av behandlingen påverkas i stor utsträckning av skickligheten hos behandlaren.

Läppinjektioner utförs i lokalbedövning (tandläkarbedövning eller bedövningskräm) och tar mindre än en timma att genomföra.

Efter ingreppet uppstår viss svullnad och rodnad i det behandlade området till följd av injektionssticken i läpparna. Symptomen är dock milda och övergår helt inom tre dagar.

Förberedande möte är inte nödvändigt

Det behövs inget konsulterande möte med behandlande läkare en tid före ingreppet utan den konsultativa diskussionen kan äga rum i omedelbar anslutning till ingreppet. Ingreppet är enkelt, smärtfritt och resultaten är omedelbara men varar dessvärre sällan längre än i ett år.

De olika injektionsprodukterna

Det finns ett stort antal olika injektionsprodukter avsedda för att uppnå en läppförstoring. Till de mest populära hör Juvederm, Restylane och Evolence.

Den idealiska produkten vore säker, relativt permanent, lätt att använda och lätt att ta bort ifall patienten skulle ångra sig. Dessvärre har det perfekta läppfyllnadsmaterialet inte uppfunnits ännu men till dess att så sker finns ett stort antal olika produkter som kan erbjuda förbättringar.

Du kan läsa mer om de olika injektionsprodukterna, deras unika egenskaper, hur de används och vilka resultat du kan förvänta dig på informationssidan om injektionsbehandlingar ».

« Läppförstoring med läppimplantat | Läppkirurgi och kirurgisk läppförstoring »

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!