Läppförstoring med läppimplantat

Läppimplantat

Läppimplantat används för att åstadkomma en permanent förstoring av läpparna

Läppimplantat används i syfte att uppnå en permanent förstoring av läpparna. De läppimplantat som finns tillgängliga kan delas upp i två huvudgrupper – syntetiska och naturliga läppimplantat.

I Europa är de syntetiska implantaten ovanliga och vi har därför valt att i huvudsak ägna denna sida åt de naturliga läppimplantaten.

Ett naturligt läppimplantat består per definition av antingen kroppsegna material eller av material utvunna ur naturlig vävnad.

Fördelen med användningen av dessa implantat är att de har god förmåga att läka in i den befintliga vävnaden och på så sätt bli en del av kroppen. Denna egenskap är samtidigt dessa materials huvudsakliga nackdel då de riskerar att resorberas (förtvina) över tiden (inom ett till tre år). De kan även förtvina delvis vilket kan ge upphov till synliga ojämnheter.

De olika implantatstyperna för läppförstoring

Det finns i huvudsak tre olika typer av naturliga implantationsmaterial för läpparna. Egen läderhudremsa, egna fettceller eller s.k. Allodermimplantat. Vart och ett används för samma syften men har lite olika egenskaper. En närmare presentation av dessa följer här nedan.

Kroppsegna fett-/läderhudsimplantat

Denna implantatstyp kallas även för derma-fettimplantat och består av en underhudsremsa som utvinns ur patientens djupare hudlager, i den s.k. läderhuden. Denna remsa beståendes av fett- och bindväv formas sedan efter önskemål och förs in i läppen. Detta förfarande har flera fördelar. Till dessa hör att de ger ett naturligt resultat utan risk för allergiska reaktioner eller bortstötning av implantatet.

Vid operationstillfället hämtar kirurgen en remsa läderhud med fettvävnad, vanligtvis från ljumskvecket eller skinkvecket (implantatet). Implantatet tillpassas och förs sedan in i läppen genom små snitt i munvinklarna.

Nackdelarna med den här metoden är att patienten får ett litet ärr där implantatet hämtas samt att det finns en relativt stor statiskt risk (ca 50%) för att implantatet helt eller delvis förtvinar över tiden. Förutsättningarna för att en större del av den implanterade volymen består i läppen är dock bättre än vid injektioner av egna fettceller.

Kroppsegna fettceller

Fettceller från den egna kroppen kan sugas ut och sedan injiceras i läpparna med hjälp av en spruta. Metoden är särkilt populär bland patienter som känner motstånd till att främmande material injiceras i kroppen.

Fettinjektioner i läpparnaFörutom att själva injektionsprodukten hämtas från den egna kroppen och därmed är helt naturlig är förhoppningen även att de fettceller som injiceras i läpparna skall läka in i vävnaden och på så sätt ge ett bestående resultat.

Ingreppet innebär rent praktisk att en mindre mängd fettceller sugs ut från ett ställe på kroppen (normalt sett från magen eller insidan på knät), behandlas och injiceras sedan i läpparna.

För mer omfattande information om utvinning och injektioner av kroppsegna fettceller hänvisas till informationssidan om fettinjektioner ».

Allodermimplantat

AlloDerm är en implantatprodukt från företaget LifeCell bestående av mänsklig vävnad tillverkad av donerad hud. Från början utvecklades och användes Alloderm för behandling av brännskador men dess användningsområden vidgades snabbt och används nu av plastikkirurger över hela världen. Användningen av Allodermimplantat på plastikkirurgiska kliniker i Europa är dock mycket begränsad idag.

Syntetiska läppimplantat

Syntetiska läppimplantat används i mycket begränsad utsträckning för läppförstoring på nordiska kliniker men förekommer på den internationella marknaden och ges därför visst utrymme i denna information.

GoreteximplantatDessa läppimplantat s.k. Goreteximplantat tillverkas av en medicinsk version av materialet ePTFE (Gore-tex) – i grunden samma material som används i regnjackor. Denna icke reaktiva polymer har använts inom kirurgisk medicin i 25 år. Det implantat som används för läppförstoring består av en 2-3 mm tjock Gore-tex slang av samma typ som används till blodkärlsproteser. Implantatet förs in på samma sätt som vid fett-/läderhudsimplantation.

Anledningen till användningen av ett Gore-tex implantat för läppförstoring är att de ger ett permanent resultat. Nackdelen är att Gore-tex implantat i vissa fall kan kännas/upplevas som lite stela och onaturliga vilket gör att många plastikkirurger väljer att endast använda dessa i underläppen. En annan nackdel med dessa implantat är att de börjar ”vandra” som ett resultat av kroppens försök att stöta bort onaturliga föremål. De är också svåra att avlägsna i efterhand om patienten skulle ändra sig eller om en komplikation skulle tillstöta.

Det finns även injicerbara produkter som inte resorberas (bryts ned) av kroppen utan förblir permanenta på injektionsplatsen. Dessa kallas därför ibland för injicerbara implantat. Du kan läsa mer om dessa produkter på informationssidan om Injektionsbehandlingar ».

Så går en läppförstoring med läppimplantat till

Nedan följer en beskrivning av hur en läppförstoring med naturliga vävnadsimplantat (egen fett-/läderhud, Alloderm eller motsv.) går till. För mer utförlig information om hur en läppförstoring genom utvinning och injektioner av egna fettceller går till hänvisas till informationssidan om Injektionsbehandlingar.

Planering inför läppoperationen

Planering inför läppoperationenVid din inledande konsultation kommer din kirurg att bedöma ditt allmänna hälsotillstånd, undersöka dina läppar, diskutera dina förväntningar, visa bilder och förklara vilka metoder som kan användas för att på bästa sätt åstadkomma önskade förändringar. Var uppriktig och ärlig i ditt samtal med din kirurg och kräv samma uppriktighet och ärlighet från honom/henne i sina förklaringar och svar.

Ett tips från många erfarna plastikkirurger till patienter som vill genomföra en permanent läppförstoring är att först låta utföra en mer tillfällig form av läppförstoring genom att använda injektioner.

Förberedelser inför operationen

Du kommer att få instruktioner om hur du skall förbereda dig inför din läppimplantation. Dessa inkluderar information om hur du skall äta och dricka, regler för rökning, användning av vitaminer, mediciner och andra preparat. Dessa instruktioner skall efterföljas noggrant.

Operationsförlopp vid läppförstoring

En läppimplantation är ett relativt enkelt ingrepp som utförs i lokalbedövning (samma bedövning som hos tandläkaren) och tar mindre än en timma att genomföra. Operationen är helt smärtfri sånär som på det stick som används för att bedöva läppen.

Vid den vanligaste implantationstypen s.k. derma-fett transplantation (kroppseget fett-/läderhudsimplantat) är det första steget att hämta (skörda) implantatet. Detta görs genom att kirurgen efter bedövning skär ut en smal hudremsa från patientens ljumsk- eller skinkveck. Därefter sys det lilla snittet igen och blir efter en tid ett litet (5 cm långt) diskret ärr. När läppimplantatet utvunnits behandlas och friseras det till önskad tjocklek och längd.

I nästa steg läggs två små snitt i munvinklarna genom vilka kirurgen skapar en liten ficka/tunnel i läppvävnaden där implantatet skall placeras. Det är för att säkerställa att implantatet hamnar på rätt plats och därigenom ger ett jämnt och naturligt resultat av största vikt att denna tunnel utformas på rätt sätt. När vävnadsfickan i läppen är färdigställd träs implantatet in genom läppen från den ena sidan till den andra och justeras till exakt rätt längd. Därefter försluts snitten och läppoperationen avslutas.

Kryssen visar snittytan och bilden därefter hur implantaten placeras i läpparna

Kryssen visar snittytan och bilden därefter hur implantaten placeras i läpparna

Tiden efter läppförstoringen

Patienten lämnar kliniken efter en stunds vila. När bedövningen släpper upplever normalt sett patienten en viss smärta i läppen. Denna begränsas relativt enkelt med vanliga värktabletter.

Läppen svullnar kraftigt ett par timmar efter ingreppet. Svullnaden och blåmärken varar i 1-2 veckor efter ingreppet och minimeras med hjälp av ispåsar som används under ett par tillfällen per dag. Viss svullnad i läppen kan dock kvarstå i upp till ett par månader.

Patienten bör sova med förhöjd huvudända och begränsa tuggande och rörelser av läpparna under de första tre dagarna efter operation. De flesta patienter är tillbaks på arbetet inom en vecka.

Först efter 3-4 månader är läkningsprocessen så långt gången att det slutgiltiga resultatet kan utläsas. Efter den här tiden känns också implantatet mjukare och följsammare – en utveckling som fortgår i upp till ett år.

« Introduktion till läppförstoring | Läppförstoring genom fillerinjektioner »

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!