Läppkirurgi & kirurgisk läppförstoring

Estetisk läppkirurgi är en metod att förändra läpparnas form och storlek. Tekniken är mer avancerad än en vanlig injektionsbehandling. Samtidigt är utrymmet för förändring större med kirurgi än med andra metoder.

Den vanligaste estetiska läppbehandlingen är förstoring av läpparna. Men det finns även många andra problem som har mer med form än volym att göra. Ofta är det dessa man låter kirurgin justera. Därmed inte sagt att man inte förstorar läppar med kirurgiska metoder. Det gör man också.

Den vanligaste orsaken till läppkirurgi är att man upplever att åldern förändrat läppregionen på ett sätt som man nu inte känner sig nöjd med. Sådana förändringar uppkommer i första hand av att huden och ansiktsmuskulaturen förslappats samtidigt som fylligheten i huden förtvinat.

Ovanstående förändringar påverkar utseendet i olika grad och på bl.a. följande sätt:

  • Vertikala smårynkor (s.k. rökrynkor) uppkommer i överläppens överkant
  • Bindväven ovanför överläppen sjunker vilket leder till att överläppen roteras inåt och mindre ”läppröda” blir synligt
  • Överläppens distinktion och ”amourbåge” suddas ut
  • Underläppen sjunker tillsammans med omgivande vävnader ner vilket kan leda till att mungiporna (munvinklarna) börjar peka nedåt och ger oss ett surt utseende.

De vertikala smårynkor (rökrynkorna) som uppkommer i överläppen kan normalt sett behandlas effektivt genom att rynkorna fylls ut genom en injektionsbehandling alternativt att ytterkanterna slipas med en kemisk-/laserpeeling eller vanlig hudlipning (dermabrasio).

Läppkirurgiska behandlingsmetoder

Kirurgisk läppförstoringÅldersbetingande form och storleksförändringar i läpparna kan med relativt enkla kirurgiska ingreppstekniker förbättras avsevärt. Det är dock som alltid viktigt att patienten är väl införstådd med vad han eller hon bör förvänta sig i fråga om genomförande, efterförlopp och slutgiltigt operationsresultat. Nedan följer en kortfattad redogörelse för de olika operationsmetoderna som används:

Läpplyft (måsvingeplastik)

Ett läpplyft eller s.k. måsvingeplastik innebär att en liten måsvingeformad hudremsa alldeles under näsan skärs bort varpå överläppen lyfts och huden sys fast precis under näsan.

Genom att huden ovanför överläppen förkortas och lyfts upp mot näsan rullas- och lyfts såväl mer läppröda som amourbåge och distinktion i överläppen fram. Kvar blir endast ett litet ärr vid näsbasen. Denna metod är mest effektiv för- och bör därför i första han användas på äldre patienter.

V till Y-förstoringsplastik

En läppförstoring med V till Y teknik används i syfte att öka läppens storlek genom att skjuta/rulla fram vävnad från insidan av läppen. Resultatet uppnås genom att V formade snitt läggs på läppens insida så att läppslemhinnan lossas. Därefter sys snitten ihop till formen av ett Y. på detta sätt skuts/rullas mer läppröda fram från insidan till förmån för läppens utsida. Operationen ger dock ingen ökad fyllighet/volym i läppen.

En munvinkelplastik (mungipelyftning)

En munvinkelplastik eller mungipelyftning som den också kallas används för att lyfta mungipor som till följd av förslappning i ovanliggande vävnader sjunkit nedåt. Genom att skära bort en liten kilformad hudremsa ovanför mungipans ytterkant och sedan lyfta och sy ihop mungipans ytterkant med den ovanliggande vävnaden uppnås en ny uppåtsträvande mungipevinkel.

Alternativ metod

Alternativ metodEn annan metod som används för att öka mängden synlig läppröda och därmed åstadkomma en storleksökning i överläppen innebär följande; En smal hudremsa som följer överläppens konturer mycket noggrant skärs bort varefter sårkanterna sys ihop. Den övre sårkantens dragningskraft uppåt gör då att mer läppröda rullas fram och blir synlig.

Många kirurger har frångått ovanstående metod då det visat sig mycket svårt att på ett naturligt sett återkapa övergången i överläppens kontur och undvika missprydande ärr. Vid användning av metoden måste patienten vara beredd på att alltid använda läppstift. Metoden används dock med framgång i underläppen vars övergångskontur mot omgivande vävnad inte är lika komplex.

« Läppförstoring genom fillerinjektioner | Risker och komplikationer vid läppkirurgi »

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!