Så går en fettsugning till

En fettsugning kan utföras med fyra olika metoder; traditionell metod, laser, radiovågsteknik och vattenassisterad fettsugning.

 • OperationenBeroende på vilken metod som används går själva behandlingen till på lite olika sätt.
 • Förberedelserna inför en fettsugning är dock i stort sett desamma oavsett metod.

På den här sidan får du veta vad som sker före och under en fettsugning med de olika metoderna.

Planering inför en fettsugning

När du väl bestämt dig för att utföra en fettsugning är första steget att boka tid hos en klinik. Du hittar dessa i vårt klinikregister för fettsugning.

Viktigt att välja rätt klinik

 • Vilken klinik du väljer är avgörande för ditt resultat och din trygghet.
 • Vi rekommenderar dig därför att läsa vår information om hur du väljer rätt klinik och kirurg innan du bestämmer dig.
 • Tänk på att alla kliniker inte arbetar med de fyra olika metoderna för fettsugning. Detta kan påverka vilken metod de rekommenderar.
 • På en klinik som arbetar med flera olika metoder kan du rimligen förvänta dig att de rekommenderar den metod det tror blir bäst utifrån dina förutsättningar.

Det börjar med en konsultation

Före en fettsugning går man alltid på en konsultation som tar ungefär en halvtimma. Du träffar antingen en plastikkirurg eller en sköterska. Om du träffar en sköterska är besöket normalt sett kostnadsfritt. Om du träffar en kirurg kostar det cirka 500 kr.

Konsultation före en fettsugningVid ditt besök gör man en liten undersökning av ditt allmänna hälsotillstånd, var dina fettdepåer är lokaliserade och din hudkvalité. Därefter diskuterar ni:

 • Dina behandlingsalternativ
 • Vilka mål och förväntningar du själv har på ingreppet och hur kirurgen tror sig kunna infria dessa.
 • Vilka risker behandlingen innebär
 • Hur du måste förbereda dig innan ingreppet och sköta dig efteråt.
 • Hur mycket ingreppet kommer att kosta

Det är viktigt att du är tydlig och uppriktig med din kirurg om dina förväntningar.

Vi rekommenderar dig att du förbereder dig inför din konsultation genom att läsa informationen om konsultationen inför plastikkirurgi.

Informationsvideo om fettsugning från Estetikcentrum i MalmöFörberedelser inför fettsugningen

Efter din konsultation hos kirurgen får du möjlighet att boka operation. Det är bra att ta lite tid på sig att fundera innan man fattar sitt beslut. 

 • Regler för rökning, alkohol, mediciner etc. före fettsugningDu skall inte känna dig pressad att fattat ditt operatiinsbeslut. Seriösa kirurger och kliniker arbetar inte så.
 • När du väl bestämt dig och bokat din operation får du information om hur du skall förbereda dig. Hur du skall äta och dricka, regler för rökning, hygien samt användning av vitaminer, mediciner och andra preparat.

Du skall ha stabil vikt inför en fettsugning

En fettsugning med traditionell metod är ofta ett ganska stort ingrepp. Det är viktigt att man ligger ”rätt till” i vikt.

 • Att ligga rätt i vikt betyder i praktiken att man långsamt går ner i vikt eller åtminstone håller vikten i anslutning till sin operation.
 • Om man går upp i vikt inför, eller direkt efter, en fettsugning riskerar man ett sämre resultat och att det blir ojämnheter i de behandlade områdena.
 • Vid laserfettsugning, radiovågsfettsugning eller vattenassisterad fettsugning är viktstabiliteten inte fullt lika viktigt som vid större fettsugningar utförda med den traditionella metoden.

Resultatet av en fettsugning är till stor en kombination av kirurgens insatser och patientens disciplin i fråga om sin vikt inför och efter behandlingen.

Om du skall genomgå en fettsugning med traditionell metod är det bra om någon kommer och hämtar dig efter operationen och kan hjälpa dig under några dagar efteråt.

Om du fettsugs med laser-, radiofrekvens- eller vattenassisterad teknik klarar du dig själv efter ditt ingrepp då dessa metoder ger betydligt lindrigare besvär.


Operationsförlopp vid fettsugning

Beroende på vilken metod som används vid en fettsugning ser operationsförloppet lite annorlunda ut. Vi har därför valt att redovisa förloppet för varje metod var för sig.

Fettsugning utförs i narkos eller lokalbedövningOavsett vilken metod som används så börjar din operationsresa med att du anländer till kliniken där du skrivs du in och får byta om till operationskläder.

Operationsförlopp vid fettsugning med traditionell metod

En fettsugning med traditionell metod utförs på fullutrustade plastikkirurgiska kliniker i en traditionell operationssal med tillhörande medicinsk disciplin.

 1. Innan operationen får du träffa din kirurg. Han eller hon gör operationsritningar på kroppen och en genomgång av operationen. Ibland tar man bilder av operationsområdet ur olika vinklar. Du får lite lugnande medicinering och en stunds vila. Därefter hämtas du av en sköterska till operationssalen.
 2. I operationssalen kopplar man in lite övervakningsutrustning och du får därefter din bedövning. Lite större fettsugningar utförs normalt sett i narkos medan mindre kan utföras i lokalbedövning.
 3. Operationen inleds med att kirurgen lägger ett par små snitt i operationsområdet. Därefter sprutar man in en särskild vätskelösning som förberer vävnaden. Sedan påbörjas själva fettsugningen.
 4. Kirurgen använder en liten ihålig sugsond som förs fram och tillbaka i fettlagret. Under arbetet känner han/hon hela tiden med sin fria hand mot huden för att försäkra sig om att resultatet blir jämt och fint.
 5. När fettlagret är färdigbehandlat dras sonden ur och ingångssnitten sluts med stygn eller tejp. Hela operationen tar mellan 1-3 timmar.

Fettsugning med traditionell metod

Efter operationen förs du till ett övervakat uppvakningsrum och därefter till ditt patientrum för lite ytterligare vila.

När du vilat en stund kommer kirurgen och kontrollerar hur du mår. Om allt känns bra skrivs du därefter ut och får m.a.o. lämna kliniken under eftermiddagen samma dag som du kom in.


Operationsförlopp vid laserfettsugning

En laserfettsugning är en mindre påfrestande behandling än en fettsugning med traditionell metod. Operationen utförs i lokalbedövning och innebär mindre blödning och vätskeförlust än fettsugning med traditionell metod.

Den enklare behandlingen och minskade påfrestningen reducerar avsevärt risken för akuta hälsotillstånd. Därför utförs laserfettsugningar även i behandlingsrum på enklare dagkirurgiska mottagningar och kliniker.

 1. Operationsförlopp vid laserfettsugningInnan behandlingen påbörjas får du lite lugnande medicin. Det första som sker är att kirurgen ritar upp operationsområdet. Därefter läggs lokalbedövningen. Du är vaken under hela ingreppet men känner inget obehag.
 2. När operationsområdet är uppritat och bedövat läggs ett eller ett par 2-3 mm långa snitt. Därefter sprutas en förberedande vätskelösning in i fettlagret.
 3. När fettvävnaden är förberedd förs en lång smal kanyl med en laserfiber in under huden. Där ”avfyras” varma laserpulser som smälter fettcellerna och stimulerar huden att dra ihop sig. Behandlaren ser hela tiden var lasern befinner sig då dess rödaktiga ljus syns tydligt genom huden.
 4. Behandlingen tar 1-3 timmar beroende på områdets omfattning.

Tillverkarens rekommendation är att max 250 cc (2,5 dl) fett avlägsnas per behandlingsområde och tillfälleTillverkarens rekommendation är att max 250 cc (2,5 dl) fett avlägsnas per behandlingsområde och tillfälle. Om större mängder fett skall avlägsnas finns alternativen att upprepa behandlingen eller använda en annan metod.

 • När fettlagret smälts börjar fettet som förvandlas till en oljig vätska att rinna ut genom ingångssnitten.
 • Man kan nu välja på att direkt suga ut fettet med en smal fettsug eller lämna kvar det och låta kroppen bryta ned det över tid.
 • Om fettet sugs ut direkt, vilket är den vanligaste metoden, syns behandlingsresultaten omedelbart efter operationen. Om det lämnas kvar får patienten vänta i 3-6 månader på att se sitt resultat.

Efter ingreppet förses patienten med ett s.k. kompressionsplagg, en sorts kroppsstrumpa som lägger tryck över det behandlade område.t Därefter går man hem och vilar. Ofta kan man återgå till sina normala aktiviteter redan nästa dag.


Operationsförlopp vid radiofrekvensfettsugning

En fettsugning med radiovågor utsätter kroppen för betydligt mindre påfrestning än en fettsugning med traditionell metod.

Radiofrekvenstekniken är dock mer påfrestande än laserfettsugning. Detta beror i första hand på att man normalt sett avlägsnar större mängder fett med denna metod än vid laserfettsugning.

Den kraftigare behandlingen innebär att den skall utföras på fullutrustade plastikkirurgiska kliniker. Förloppet är i princip detsamma som vid en fettsugning med traditionell metod. Den utförs dock normalt sett i lugnande medicinering och lokalbedövning istället för narkos.

Operationsförlopp vid radiofrekvensfettsugning

 1. Först läggs ett antal små snitt (ca 3 mm) i operationsområdet. Därefter sprutar man in en vätskelösning som förbereder vävnaden. På huden läggs en steril gelé.
 2. När vävnaden förberetts förs en smal sond (3 mm) in i fettlagret. Där alstrar radiovågorna värme som smälter fettet. Samtidigt försluter värmen påverkade blodkärl och stimulerar huden att dra ihop sig.

I den senaste utrustningen för radiofrekvensfettsugning finns en ihålig sond som både smälter och suger ut fettet i samma moment. På vissa kliniker görs ändå behandlingen i två steg:

 1. Först bearbetar man vävnaden med värmen som smälter fettet och stramar åt huden.
 2. Därefter sugs fettet ut med en traditionell fettsug.

Hela ingreppet tar 30 minuter till en timma. Efter behandlingen förses patienten med ett kompressionsförband och kan normalt sett återgå till sina ordinarie aktiviteter efter 1-2 dagar.

LÄS MER OM FETTSUGNING
Metoder | Operationen | Tiden efter | Risker | Priser | Bilder | Kliniker | Frågor & svar
Specialisternas tips & råd
 • riikka-veltheim
  Dr. Riikka Veltheim  |  Plastikkirurg  |  ak.se

  För att få ett bra resultat är det viktigt att vara i rätt lager när man fettsuger eller transplanterar in fett i ett nytt område.

  Allt för ytlig fettsugning kan lätt resultera i permanenta ojämnheter. För ytlig transplantation kan minska mängden fett som överlever på den nya platsen.

  Vid fettsugning måste man, som inom all i estetisk plastikkirurgi, både ha rätt utbildning och erfarenhet men också ett bra estetisk öga. Då får man oftast fina resultat.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!