Radiofrekvens- och laserbehandling av åderbråck

Radiofrekvens- och laserbehandling är detsamma som en värmebehandling av åderbråck. Det är den senaste tekniken på marknaden.

Laserbehandling av åderbråckVid både laser och radiofrekvensbehandling av åderbråck använder man sig av värme. Därför kallas behandlingen ofta för just värmebehandling av åderbråck.

Vid behandlingen stoppar man in en smal kateter i kärlet. Denna alstrar värme med hjälp av radiofrekvenser eller laserljus.

 • Tekniken används i venstammar och andra förhållandevis raka ytliga vener på åderbråck av klass C2-C6 på CEAP-skalan.
 • Man värmer upp venen inifrån med hjälp av radiofrekvens eller laserljus.
 • Värmen som uppstår försluter venens väggar och trycket i kärlet försvinner.
 • Metoden kallas även för termoablation.

Så går en värmebehandling av åderbråck till

Det första man gör vid en radiofrekvens- eller laserbehandling av åderbråck är att lokalisera venen som skall behandlas. Detta gör man med hjälp av ultraljud.

 1. När man kartlagt venens sträckning för man in en tunn nål i kärlet vid knät eller foten.
 2. Radiofrekvensbehandling av åderbråckGenom nålen förs en laserfiber eller radiofrekvenskateter in och vidare upp i kärlet.
 3. Med hjälp av värme från instrumentets spets försluts venen från insidan – vid behov ända från ljumsken och ner på benet.

Laser- och radiofrekvenskirurgi kombineras ofta med virknålsbehandling för att samtidigt avlägsna det större kärlets mindre sidogrenar.

Har många fördelar jämfört med andra tekniker

Laser och radiofrekvensbehandling kan i många fall ersätta den traditionella kirurgiska ”stripping”-metoden för avlägsnande av stora vener. Detta innebär flera vinster vinster:

 • Minskade risker för biverkningar och komplikationer
 • Ett enklare behandlingsförlopp. Operationen utförs normalt sett i lokalbedövning och patienten kan oftast gå hem redan en halvtimma efter ingreppet.
 • Kortare sjukskrivning. Ofta rör det sig om 1-2 dagar istället för över en vecka.

Nackdelar med värmebehandling

Alla metoder har sina för- och nackdelar. De nackdelar man kan se med värmebehandling av åderbråck jämfört med andra behandlingsmetoder är:

 • Priset för en värmebehandling av åderbråck är förhållandevis högt. Behandlingen kostar  cirka 15 000 för ett ben och 25 000 om båda benen behandlas vid samma tillfälle.
 • Metoden är inte lämplig för behandling av allt för slingriga vener eftersom värmeproben inte är tillräckligt flexibel.
NÄSTA STEG
Läs även: Orsak till åderbråck | Behandling av av åderbråck
Hitta klinik: Kliniker för behandling av åderbråck

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!