Radiofrekvens- och laserbehandling av åderbråck

En radiofrekvensbehandling eller laserbehandling av åderbråck innebär att man värmer upp venen som skall förlutas inifrån med hjälp av radiofrekvens eller laserljus. Hettan som uppstår försluter venens väggar och trycket i kärlet försvinner.

Laserbehandling av åderbråckLaser- och radiofrekvensbehandling används på åderbråck av klass C2-C6 på CEAP-skalan.

Denna typ av venförslutning med laser och radiofrekvenskirurgi kallas även för termoablation och tillhör den allra senaste tekniken för behandling av åderbråck. Den används i första hand i venstammar och andra förhållandevis raka ytliga vener.

Så går en radiofrekvens och laserbehandling av åderbråck till

Det första man gör vid en radiofrekvens- eller laserbehandling av åderbråck är att lokalisera venen som skall behandlas. Detta gör man med hjälp av ultraljud.

Radiofrekvensbehandling av åderbråckNär man kartlagt venens sträckning för man in en tunn nål i kärlet vid knät eller foten. Genom nålen förs en laserfiber eller radiofrekvenskateter in och vidare upp i kärlet. Med hjälp av värme från instrumentets spets försluts venen från insidan – vid behov ända från ljumsken och ner på benet.

Laser- och radiofrekvenskirurgi kombineras ofta med virknålsbehandling för att samtidigt avlägsna det större kärlets mindre sidogrenar.

Har många fördelar jämfört med andra tekniker

Laser och radiofrekvensbehandling kan i många fall ersätta den traditionella kirurgiska ”stripping”-metoden för avlägsnande av stora vener. Detta med vinster både i fråga om reducerade risker, ett enklare förlopp och kortare sjukskrivning. Ofta rör det sig om 1-2 dagar istället för över en vecka.

Operationen utförs normalt sett i lokalbedövning och patienten kan oftast gå hem redan en haltvimma efter ingreppet.

De nackdelar man kan se med metoden är att den är förhållandevis kostsam. Priset är cirka 15 000 för ett ben och 25 000 om båda benen behandlas vid samma tillfälle. Den lämpar sig inte heller för behandling av allt för slingriga vener.

« Åderbråcksbehandling med virknålsteknik | Åderbråcksoperation med stripping »

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2018 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!