Fettsugning med laser (laserfettsugning)

Laserfettsugning, laserlipolys eller fettsugning med laser som tekniken också kallas är en metod för fettsugning där man först smälter fettet med hjälp av laserljus innan det sugs ut.

Laserfettsugning med metoden SmartLipo

Laserfettsugning är en metod för skonsam fettsugning och hudåtstramning.

 • Laserfettsugningen togs fram av företaget Cynosure och gjordes känd under namnet SmartLipo.
 • Därefter har andra företag kommit ut med liknande produkter under namn som Cool Lipo och Slim Lipo m.fl.

Laserfettsugningen utvecklades av två skäl:

 • För att minska skadan/traumat i vävanden som uppstår vid traditionell fettsugning. Detta innebär mindre besvär och kortare ”nedtid” efter ingreppet.
 • För att minska problemen med hudslapphet genom att använda lasern för att strama upp huden från insidan i samband med ingreppet.

Så fungerar laserfettsugning

Vid laserfettsugning förbehandlar man vävanden med en tunn fiber som man för in i fettlagret. Fibern avger laserljus i ena änden vilket smälter fettcellerna och stramar åt huden.

Skonsam men begränsad fettreduktion

När laserljuset träffar fettcellerna alstras värme som smälter fettcellerna till en oljig vätska. Därefter kan de sugas ut på ett betydligt enklare sätt än vid traditionell fettsugning.

SmartLipo av utsida lårPå vissa kliniker väljer man att låta det smälta fettet bli kvar för att försvinna genom kroppens normala fettförbränningsprocess. Detta är dock inte lämpligt när lite större mängder fett avlägsnas eftersom restprodukterna orsakar svullnad och kan påverka slutresultatet.

 • Många kirurger menar att en laserfettsugning har både en direkt och mer långsiktig effekt. Detta beror på att många av de fettceller laserljuset skadar bryts ned först efter ett par månader.
 • En annan positiv effekt vid fettsugning med laser är att värmen sluter de blodkärl som skadas i vävnaden. Detta minskar svullnad och blåmärken som ju annars orsakas av blödning under huden.
 • Nackdelen med laserfettsugning att det är svårt att behandla fettdepåer på mer än 400 – 600 ml fett per gång med metoden.

Sammanfattningsvis kan man säga att en laserfettsugning kan avlägsna mindre fettdepåer på ett ”mjukare” vis än fettsugning med traditionella metoder. Detta innebär ett enklare behandlings- och efterförlopp utan behov av narkos och någon längre sjukskrivning från arbete etc.

Hudåtstramning vid laserfettsugning

En del av den värmeenergi som alstras i fettlagret vid laserlipolys når även underhuden. Där orsakar den en sorts kontrollerad skada vilken sätter igång kroppens läkningsprocess.

 • Hudåtstramning vid Smart Lipo laserfettsugningKroppens läkningprocess leder till en viss hudåtstramande effekt.
 • Kirurgen kan även behandla underhuden för att skapa ytterligare åtstramning.
 • Den hudåtstramande effekten gör att även områden med celluliter eller slapp hud kan behandlas. Detta öppnar nya behandlingsmöjligheter för flera patienter.
 • Den höga precisionen och de hudåtstramande egenskaperna har gjort att många plastikkirurger utför laserfettsugning i kombination med traditionell fettsugning för att optimera resultaten.

För- och nackdelar med metoden

En laserfettsugning har flera fördelar gentemot fettsugning med traditionell metod men även vissa nackdelar:

Skonsammare fettreduktion och hudåtstramande egenskaper:

 • Enklare behandling, utan narkosbehov och med färre risker.
 • Lindrigare efterförlopp med minimal sjukskrivning (max 2 dagar).
 • Minimala ingångssnitt (1-2 mm – inga stygn).
 • Hudåtstramande effekt och mindre risk för ojämnheter.
 • Möjlighet att behandla tidigare ”olämpliga” patienter och områden (ansikte, underarmar, övre delen av magen, knän, celluliter).

Tidsödande och begräsningar i volym:

 • Dyrare och mer tidskrävande än traditionell fettsugning.
 • Begränsningar i mängden fett som kan avlägsnas per behandlingstillfälle.
 • Precisionen vid energibestrålningen av vävnaden är inte helt exakt.
 • Risk för brännskador vid behandling av större områden till följd av överhettning.

Kliniker som utför fettsugning med laser

Då laserfettsugning är en enklare och mindre riskfylld operation utförs fettsugning med laser på både fullutrustade plastikkirurgiska kliniker och något enklare privata dagkirurgiska mottagningar.

Den större tillgängligheten på tekniken gör det extra viktigt för den som vill genomgå Smart lipo att informera sig om klinikens och den behandlande läkarens utbildning och renommé.

LÄS MER OM FETTSUGNING
Metoder | Operationen | Tiden efter | Risker | Priser | Bilder | Kliniker | Frågor & svar
Specialisternas tips & råd
 • riikka-veltheim
  Dr. Riikka Veltheim  |  Plastikkirurg  |  ak.se

  Laserfettsugningen är en metod som tyvärr har marknadsförts, och många gånger även använts, på fel sätt.

  I rätt händer är laserfettsugning en bra metod eftersom den kan hjälpa till att strama åt huden samtidigt som man avlägsnar fett. Felaktigt använd kan den dock ge allvarliga skador. I de fall det sker beror det nästan alltid på att behandlaren inte kan proceduren och saknar erfarenhet.

  Lasern smälter fettet och värmer vävnaden runtomkring. Felaktigt använt orsakar man allvarliga komplikationer som djupa brännskador i huden och permanenta ärr. Det amerikanska estetiska plastikkirurgiförbundet avråder därför helt från användning av laserfettsugen!

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!