De olika metoderna för hakförstoring

Genom en hakförstoring kan din hakas storlek förändras både i fråga om bredd och projektion (hur långt ut från ansiktet hakan sticker i profil). Den maximala ökningen av hakans projektion är 10 mm. Vilken utformning som eftersträvas beror på vilken ”look” du önskar, dina ansiktsproportioner och din kirurgs rekommendationer.

Även om skönhet ligger i betraktarens öga så kan man i allmänhet säga att en perfekt balanserad haka sedd i profil når lika långt fram som underläppens yttersta spets. Vid en hakförstoring försker man med hjälp av ett hakimplantat, en injektionsbehandling eller benkilsförflyttning hamna så nära detta mål som möjligt.

Hakimplantat av silikonHakimplantat vanligaste metoden

Den vanligaste metoden för hak förstoring är att ett silikonimplantat sätts in under huden mot benet på hakan. Med hjälp av ett hakimplantat kan man uppnå betydande storleksförändringar och resultatet av en hakförstoring med denna metod blir permanent. Hakans form kan dock komma att förändras med tiden.

Benkilsförflyttning komplicerad och ovanligt

En annan om än mer ovanlig metod för hakförstoring går ut på att en kilformad benbit lösgörs från underkäksbenets (hakans) nedre del genom ett snitt inne i munnen. Denna benbit förskjuts sedan framåt och förankras med ståltråd eller titanplattor.

Denna metod är dock mer komplicerad och riskfylld. Den har därför nästan helt ersatts av den enklare metoden där man använder hakimplantat av silicon.

Injektionsbehandlingar – enkel men tillfällig förstärkning av hakan

För den som inte vill operera in ett implantat i hakpartiet finns det en alternativ behandlingsmetod. Denna metod innebär att man i stället för att i en hakplastik sätta in ett hakimplantat bygger upp hakans nya proportioner genom att injicera en s.k. vävnadsfiller.

En injektionsbehandling är betydligt enklare att genomföra men resultatet blir tillfälligt och nya påfyllningar av vävnadsfillern måste göras var sjätte till tolfte månad.

Du kan läsa mer om denna behandlingsmetod på informationssidan om injektionsbehandlingar ».

« Introduktion till hakförstoringSå går en hakförstoring med hakimplantat till »

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!