Metoder för penisförstoring

Det stora intresset för penisförstoring har gjort att man i alla tider med olika metoder och medel försökt att uppnå en penisförlängning eller penisförtjockning.

Den här informationssidan handlar om kirurgisk penisförstoring men för att sätta denna i ett sammanhang berör vi här även några av de vanligaste icke-vetenskapliga metoderna.


Penisförstoring utan kirurgi

Metoder för penisförstoringDet marknadsförs idag ett stort antal olika metoder för penisförstoring utan kirurgi. Ofta presenteras dessa genom, vad som framstår som, seriösa annonser uppbackade av vetenskaplig research.

  • Om du tittar noga på informationen om olika metoder för penisförstoring utan kirurgi så upptäcker du dock snart att alla påståenden om säkerhet och effektivitet saknar vetenskaplig grund.
  • Detta beror på att det inte finns någon tillförlitlig vetenskaplig forskning som funnit någon form av effektiv metod för penisförstoring utan kirurgiska ingrepp.
  • I brist på vetenskapliga rapporter och artiklar tvingas marknadsförarna av dessa metoder för penisförstoring att hänvisa till utlåtanden från ”specialister”, ”nöjda användare” samt bilder som inte är alltid är tillförlitliga.

De vanligaste icke-kirurgiska metoderna för penisförstoring

  • Manuell sträckning eller massage - Dessa övningar skall utföras i 30 minuter/dag i ett ospecificerat antal dagar. Även om de är säkrare än många andra metoder kan de leda till uppkomst av inre ärrvävnad, smärta och deformiteter.
  • Sträckning genom vikt- eller dragbelastning - Denna metod innebär att vikter eller en draganordning fästs i penis under långa tidsperioder och kan leda till permanenta skador på penis och dess funktioner.
  • Vakuum pumpar - Eftersom vakuumpumpar suger blod in i penis och får den att svälla är de användbara för behandling av impotens. Dessa kan skapa illusionen av en större penis men resultatet är inte permanent. Upprepad användning kan leda till skador på svällkropparna i penis vilket resulterar i försvagad erektion.
  • Piller och krämer - Dessa piller och krämer innehåller normalt sett vitaminer, mineraler, örter och i vissa fall hormoner som testosteron. Även om testosteron ibland används på pojkar för att påskynda puberteten finns det inga som helst vetenskapliga bevis på att detta eller något annat ämne kan påverka penisstorleken.

Gemensamt för de metoder som beskrivs ovan är att det inte finns någon respektabel vetenskaplig forskning som antyder att de har någon effekt. Detta skall ses i ljuset av att stora forskningsresurser under lång tid har investerats i att finna den ”heliga graal” en fungerande produkt för penisförstoring utgör.


Macrolane filler för penisförtjockning

För ett antal år sedan fanns det en metod för penisförstoring med hjälp av en filler som heter Macrolane.

  • En penisförstoring med Macrolane innebar att man sprutade in en vävnadsfiller med namnet Marcrolane under huden på penisskaftet.
  • Behandlingen var enkel och gav en tillfällig förtjockning av penis som höll i sig i ca ett år.
  • Efter en tid visade det sig att risken för biverkningar och komplikationer var större än effekten och nyttan av behandlingen. Detta gjorde att man slutade använda den helt.
LÄS MER!
Penisförstoring | Operationen | Tiden efter | Risker | Priser | Bilder
Nästa steg: Visa kliniker för penisförstoring »

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!