Allt om näsplastik

En näsplastik är en plastikoperation av näsan som utförs för att förändra näsans storlek eller form. Det är en näsoperation som erbjuder stora möjligheter att förändra utseendet.

Introduktion till näskirurgiStor betydelse för utseendet

Näsan är uppbyggd av ben, brosk och hud. Vid en näsplastik formar man en eller flera av dessa vävnader. De vanligaste önskemålen vid en näsplastik är att:

 • Förminska en oproportionerligt stor näsa.
 • Göra en bred näsa smalare.
 • Förkorta en lång näsa.
 • Räta ut en sned näsa eller uppåtnäsa.
 • Ta bort en puckel/knöl på en ”höknäsa” genom att sänka näsryggen.
 • Lyfta nästippen.
 • Förminska nästippen.
 • Flytta in näsvingarna för att förminska näsborrarna.

Möjligheterna till förändring med en näsoperation är många. Ofta gör man flera olika justeringar vid operationen för att få ett så bra resultat som möjligt.

Näsan är med sin placering mitt i ansiktet en naturlig fokuseringspunkt för vår omgivning. Den har stor betydelse för vårt utseende och därför är näsplastiker är ett av de vanligaste kosmetiska ingreppen.

Informationsvideo om näsoperation på AK


Näsplastik vid Akademikliniken


Är du en lämplig kandidat för näsplastik?

En näsplastik kan dramatiskt förändra utseendet. Men operationen har sina begränsningar. I slutändan är det dina unika förutsättningar som avgör vad som är möjligt att åstadkomma.

 • Det är viktigt att förstå att, även om en näsoperation kan förbättra både utseende och självförtroende, kommer den inte nödvändigtvis att leda till att man uppnår ditt ideal.
 • Patienter som söker för ett tydligt avgränsat problem är ofta bättre lämpade för en näsoperation än personer som vill förbättra en redan ”normal näsa”.

Åldergräns 18 år och god hälsa

Innan man genomgår en plastikoperation av näsan är det viktigt att man är både fysiskt och mentalt mogen för operationen.

 • Åldersgräns för näsplastikNäsan är normalt sett färdigutvecklad runt 20 års ålder vilket även stämmer förhållandevis väl även med den mentala mognaden. Därför är den absoluta minimiåldern 18 år för alla estetiska näsoperationer.
 • Den optimala åldern för att utföra en näsplastik är 25-35 år.
 • Man bör vara vid god fysisk och mental hälsa samt ha realistiska förväntningar på vad som är möjligt att åstadkomma.
 • Näsplastiker utförs på privata kliniker. Som patient har man ett eget ansvar för sitt resultat. Det är därför viktigt att informera sig väl innan en eventuell näsoperation.
 • På den här sidan hittar du utförlig information om näsplastik. Ta god tid på dig att läsa. Om du inte har den tid du behöver spara den här sidan och återkom vid ett senare tillfälle.
LÄS MER!
Förberedelser & operation | Tiden efter | Risker | Priser | Bilder | Frågor och svar
Nästa steg: Visa kliniker för näsplastik »

Innehållet på den här sidan är sammansatt som en serie artiklar som var och en beskriver olika delar inom ämnesområdet näsplastik. Materialet är faktagranskat av Dr. Pelle Sahlin, specialist i plastikkirurgi aktiv vid Art Clinic, med stor erfarenhet av näsoperationer. Informationen är tänkt att fungera som en vägledning till näsplastik och kan på så sätt ses som ett beslutsstöd för den som överväger att utföra en näsoperation. Det kan och skall dock inte ses som en ersättning för en personlig konsultation hos en plastikkirurg.

Specialisternas tips & råd
 • Dr. Jonas Röjdmark  |  Plastikkirurg  |  ak.se

  För att få en nöjd patient efter en näsplastik är det viktigt att han/hon gör operationen av rätt anledning och med realistiska förväntningar på resultat. För mig innebär detta en person med konkreta önskemål och en tydlig bild av det estetiska målet.

  Jag tycker också det är viktigt att patienten ska ha funderat över ingreppet noga under en längre tid så att intresset är välgrundat och inte något som dykt upp strax innan kontakten med mig.

  Ett exempel på en patient som är sämre lämpad för en näsplastik är en person med orimliga förväntningar eller någon som befinner sig i obalans på det mentala planet.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!