Dina kunder är här! Är du?

Plastikoperationer.net är sedan 2009 Sveriges största informationsportal inom ämnesområdena kosmetiska ingrepp och behandlingar.

 • Framgångsrik onlinemarknadsföring behöver inte vara särskilt komplicerat. Det går i princip ut på att etablera en trovärdig närvaro i de kanaler där målgruppen är aktiv.
 • Vår plattform erbjuder en unik möjlighet att nå ut till DIN målgrupp på ett sätt som ger högsta möjliga avkastning på varje investerad marknadsföringskrona.
 • Till våra trogna kunder hör sedan länge flera av branschens mest framgångsrika företag. Några exempel är Akademikliniken, Art Clinic, Aleris och Bellakliniken.

”Plastikoperationer.net är en självklar del i den beslutsprocess som föregår kosmetiska ingrepp och behandlingar. Är du?”

Enkla annonsprodukter som ger effekt

Plastikoperationer.net erbjuder en exklusiv redaktionell miljö med hög trovärdighet och stor räckvidd. Detta gör att våra annonsörer får effekt.

De annonseringsmöjligheter vi erbjuder på plastikoperationer.net är förpackade i enkla och effektiva marknadsföringsprodukter framtagna för att maximal avkastning på varje investerad krona.

För att ge våra besökare (dina kunder) en så bra upplevelse som möjligt och samtidigt förenkla för dig som kund har vi begränsat antalet tillgängliga format och annonsutrymmen till de följande:


1. Klinikregistret – placerar DIG framför kunden i köpögonblicket!

Annonsering i klinikregistret

Plastikoperationer.net´s klinikregister är Sveriges enskilt största patient-/kundförmedlare inom ämnesområdet kosmetiska ingrepp och behandlingar.

 • Varje månad görs över 10 000 köporienterade uppslag i klinikregistret.
 • I klinikregistret befinner sig JUST NU besökare som aktivt söker efter en klinik för DIN behandling i DITT område.
 • Registrets förmåga att generera nya kundkontakter har gjort det till en självklar del i marknadsföringsmixen hos majoriteten av branschens mest framgångsrika företag.
 • Till klinikregistrets trogna kunder hör bl.a. Akademikliniken, Art Clinic, Aleris och Citadellkliniken.

Om du vill finnas med där DINA kunder befinner sig NÄR de fattar sina köpbeslut. Då är klinikregistret ett självklart val!

Skapa nya kunder enkelt och med total kontroll

Klinikregistrets effektivitet som marknadsföringsplattform bygger på en mycket enkel logik:

 1. De besökare som gör ett aktivt val att befinna sig i registret har ett uttalat köpintresse och befinner sig nära sitt beslut.
 2. Genom att finnas tillgänglig för dessa besökare i detta ögonblick gör du DIN verksamhet till ett konkret beslutsalternativ.

Att medverka i klinikregistret är enkelt. Allt du behöver är en egen webbsida. Din medverkan innebär ingen månadskostnad eller bindningstid. Du betalar endast för de köpnära besökare du tar emot på din webbplats.

Begär mer information eller beställ nu genom att KLICKA HÄR!

2. Integrerad annonsering – stärk ert förtroende och skilj er från mängden!

Integrerad annonsering

Ett av de snabbast växande annonsformaten för marknadsföring online just nu är s.k. content marketing.

 • I korthet innebär content marketing en integrerad annonsform som är utformad att bli en naturlig del av besökarens beslutsprocess.
 • På plastikoperationer.net erbjuder vi en integrerad annonseringsform som bidrar i användarens informationsinhämtning.
 • Denna produkt innebär en unik möjlighet att etablera en konstruktiv och långsiktig närvaro i målgruppen. Detta ger ER chansen att skilja ERT varumärke från mängden.

Hur vill ni bidra till upplevelsen?

Våra integrerade annonsformat är utformade för att i form, funktion och integration följa användarflödet och erbjuds i  följande förpackningar:

 • Integrerade informationssidor – här skapar annonsören tillsammans med redaktionen ett relevant innehåll som omsluts i den redaktionella miljön. Se ex. Motiva Implants® på sidan om bröstförstoring.
 • Integrerad video – annonsörens videos integreras på ett relevant sätt i innehållet där de bidrar till att skapa informationsvärde och får på så sätt stor trovärdighet.
 • Integrerade bilder – annonsörens före- och efter bilder integreras i relevanta bildgallerier.

Policy och villkor för integrerad annonsering

All integrerad annonsering skall tillföra ett konkret informationsvärde. Formatet lämpar sig inte för rena reklambudskap.

 • Det skall tydligt framgå vem som är avsändare av budskapet. Detta görs genom upplysning om namn eller företag. I undantagsfall kan enbart varumärket godtas, om det är väletablerat bland konsumenterna.
 • Allt reklamrelaterat innehåll flaggas med signalordet ”Sponsrat innehåll”.
 • Allt innehåll lämpar sig inte för integrerad annonsering. Om det finns ett tydligt och relevant informationsvärde gör det dock ofta det.
För ytterligare information kontakta Hans Bornsjö på 0709-25 46 92 eller habo@frontlinesupport.se!

3. Premiumsponsring – bli en del av beslutsprocessen!

Premiumsponsor

Beslutsprocessen som föregår ett kosmetiskt ingrepp är ofta lång och består av flera steg.

 • Lite föreneklat kan de olika steg som kunden går ingenom inför ett skönshetsingrepp se ut på följande sätt; tanke/idé ⇒ informationsinhämtning ⇒ reflektion ⇒ beslut ⇒ köp.
 • Som premiumsponsor får DU en unik möjlighet att på ett konstruktivt vis finnas närvarande i målgruppen hela vägen genom beslutsprocessen.
 • Närvaron i beslutsprocessen gör DIG till ett tydligt alternativ när köpbesluten fattas.

På portalen erbjuds endast FYRA exklusiva premiumsponsorskap. Dessa är förbehållna aktörer som vill etablera en omfattande, konkret och konstruktiv närvaro i målgruppen på lång sikt.

Varumärkeskännedom, trovärdighet och räckvidd

Som premiumsponsor får du en betydande närvaro på plastikoperationer.net och därigenom i din målgrupps beslutsprocess.

 1. Du syns i samtliga portalens kanaler och får även möjlighet att medverka i dem på olika sätt.
 2. Till premiumsponsorskapet hör olika former av exponering samt integration på portalen.
 3. Hela paketet syftar till att etablera upptäckt, intresse, kännedom och förtroende i målgruppen innan köpbesluten fattas.

60 000 visningar per månad etablerar ditt varumärke

Marknadsföring av plastikkirurgi

Som premiumsponsor visas DITT varumärke på samtliga sidor i portalens samtliga kanaler:

 1. Faktaguiden – Sveriges mest omfattande informationskälla om kosmetiska besvär, ingrepp och behandlingar.
 2. Klinikregistret – Sveriges mest använda klinikregister inom ämnesområdet.
 3. Fråga Experten – en växande samling med över 3 000 frågor besvarade av välkända läkare, kirurger och andra specialister.

Dessa ca 100 000 ”annonsvisningar” avfyrade mitt i målgruppen varje månad ger ditt varumärke en tydlig identitet på marknaden.

Integration av ditt innehåll skapar intresse och kunskap

Som premiumsponsor får du fri tillgång till relevant integrerad annonsering:

 1. Alla dina relevanta videos integreras i portalens innehåll.
 2. Du kan visa dina före- och efterbilder tillsammans med varumärke och information i portalens alla bildgallerier.

Vår redaktion hjälper dig att gå igenom vilket innehåll du har och hur detta kan integreras på bästa sätt.

Redaktionellt deltagande visar er kompetens

Exempel på specialistkommentar

Förtroende är en av de viktigaste beståndsdelarna i den beslutsprocess som föregår ett kometiskt ingrepp.

 • Som premiumsponsor får du möjlighet att dela med dig av din kunskap i form av kommentarer i portalens redaktionella innehåll.
 • Genom att bidra med din unika kompetens får du möjlighet skilja dig från mängden.
 • Det redaktionella innehåll du som premiumsponsor bidrar med visar tydligt att du är avsändare och bygger på så sätt upp ett förtroende och en legitimitet som väger tungt när köpbesluten fattas.

Villkor och priser

Premiumsponsring är en dynamisk produkt som utformas utifrån varje sponsors förutsättningar och intressen. Redaktionen finns hela tiden med som stöd och initiativtagare för att underlätta.

 • Alla integrationer görs med inriktning på att minimera löpande arbete och administration i syfte att optimera avkastningen på investeringen.
 • Premiumsponsringserbjudandet är avsett för aktörer som vill etablera en omfattande, konkret och konstruktiv närvaro i målgruppen på lång sikt.
 • Priset för premiumsponsorkapet är satt till en fast månadskostnad och man har som sponsor ingen bindningstid.
 • Antalet premiumsponsorer är begränsat till 4 st exklusiva platser och erbjuds efter fulltecknande endast i mån om uppsägning av sponsorplats.
Välkommen att kontakta Hans Bornsjö på 0709-25 46 92 eller habo@frontlinesupport.se för ytterligare information!