Ansvarsfriskrivning

Friskrivning från ansvar

Plastikoperationer.net och dess ägare Frontline Support AB, Box 13 103, 402 52 Göteborg, strävar efter att hålla webbplatsens information uppdaterad och korrekt så långt detta är möjligt. Det kan dock trots dessa ansträngningar förekomma felaktiga eller ofullständiga uppgifter på portalen.

Frontline Support AB kan mot bakgrund av ovanstående inte lämna några garantier eller utfästelser avseende den totala riktigheten i någon upplysning på webbplatsen. Frontline Support AB påtager sig därför inte något ansvar för eventuella fel eller brister i informationen på webbsidan.

Frontline Support AB ger inga garantier om fullständigheten eller riktigheten i upplysningarna på sidan eller dess upptänkliga användningsområden. Frontline Support AB förbehåller sig rätten att utföra förändringar, korrigeringar och/eller förbättringar av informationen om de behandlingsalternativ som beskrivs, när som helst och utan förvarning.

Följaktligen bör informationen på portalen noggrant utvärderas av besökaren själv och inte som enskild källa läggas till grund för något behandlingsbeslut. Varken Frontline eller annan inblandad part som är med och genererar, skapar eller sänder innehåll till siten skall vara ansvarig för tänkbara, direkta eller indirekta felaktigheter och brister i innehållet på webbplatsen.

Frontline ansvarar inte för och kan inte hållas ansvarigt för eventuella tekniska skador eller datorvirus som kan påverka din dator eller annan egendom på grund av din tillgång eller användning av portalen. Frontline förbehåller sig rätten att stänga ned denna webbplats när som helst.

För frågor om denna anvarsfriskrivning är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 031-760 14 62 eller vida e-post till habo@frontlinesupport.se