Användarvillkor för www.plastikoperationer.net

Erkännande av våra användarvillkor

Genom att nyttja denna webbsida förbinder du dig att tillämpa nedanstående villkor för användande vilka reglerar förhållandet mellan Frontline Support AB, Box 13 103, 402 52 Göteborg (”Frontline”) och Dig (”Användare”). Du förbinder Dig samtidigt att inte bruka portalen eller dess sidor på ett sätt som kan bryta mot någon relevant lagstiftning.

Användning av informationen på denna sida

Du kan surfa, ladda hem och nyttja information som text, foto, ljud och film från webbsidan, för egna icke komersiella syften. Du får inte distribuera, ändra, överföra, återanvända, republicera eller bruka info för affärsmässiga ändamål utan ett skriftligt tillstånd från Frontline Support AB. Du måste spara och återge varje upplysning om upphovsrätt eller annan tillhöranderätt som finns i den information som du hämtar. Frontline Support AB kan inte lova att din användning av material som visas på webbsidan inte gör intrång på en tredje part som ej kontrolleras av, eller är anslutna till Frontline Support AB.

Information som du överför till oss

Med undantag för information som omfattas av vår policy för integritet och sekretess så kommer, kommunikation eller material vilka du lämnar till siten via e- eller på annat vis, inklusive information, frågor, kommentarer, förslag eller dylikt att hanteras som ej sekretssbelagt och utan äganderätt. Allt som du överför eller sänder till Frontline blir Frontlines tillhörighet och får användas för alla syften inklusive men inte avgränsat till reproduktion, avslöjande, vidareförmedling och utskick. Frontline vidhåller sig att utan någon kompensation, använda sig av alla idéer och tillvägagångssätt och annat vilket du skickar till webbsiten i vilket syfte som helst.

Medicinsk rådgivning och info

Information på denna webbplats publiceras av Frontline Support AB och är avsedd för generellt informationssyfte. Den är inte på något vis ämnad att ge en heltäckande medicinsk information. Vi bedriver inte personlig rådgivning och ger inte speciella behandlingsråd till enskilda personer. Om du har ett medicinskt tillstånd skall du uppsöka din läkare. Du ska alltid erhålla fullständig, medicinsk information av din behandlande specialistläkare innan behandling inleds. Du ska få veta varje behandlingsåtgärds möjligheter och eventuella negativa effekter genom att rådgöra kring vettiga medicinska behandlingar och alternativ.

Rättigheter och varumärken

Du bör utgår ifrån att alla produktnamn som finns på denna hemsida, oavsett om de återfinns i versaler, kursiv stil eller med varumärkessymbol tillhör ett skyddat varumärke. Webbsidan kan också innehålla referenser till patent, patentskyddad data, metod, varor, tjänster eller andra immateriella rättigheter för Frontline Support AB och/eller andra parter.

Länkar till externa webbplatser

Villkoren för bruk och sekretesspolicy av tredje parts webbplatser kan skilja sig från denna webbplats. Frontline acceptetar inget ansvar för länkar från oss till andra. Vi tar inget ansvar till följd av ett brott eller försummelse i sekretesspolicyn för tredje part.

Länkar till plastikoperationer.net

Frontline har inte besiktigat någon av tredje parts hemsidor eller andra hemsidor som innehåller länkar till denna webbplats och kan inte hållas ansvariga för innehållet på någon av dessa webbsidor.

Tänkbara konsekvenser vid brott mot användarvillkoren

Om vi uppdagar att du har stridit mot något av de användarvillkorvillkor som anges i den här juridiska informationen, kan vi på en gång vidtarättsliga åtgärder, bl.a genom att hejda användaren från att nyttja de tjänster som erbjuds av Frontline. Om vi lidit skada av brottet du begått kan vi, efter eget tycke, ansöka om ersättning från dig.

Ändringar på plastikoperationer.net

Frontline kan när som helst uppdatera dessa villkor genom att uppdatera denna sida utan förvarning. Om du är bunden till dylika åtgärder bör du därför regelbundet besöka den här sidan för att se över de aktuella användarvillkor till vilka du är bunden.

För frågor om dessa användarvillkor

Om du har några frågor om dessa användarvillkor är du välkommen att höra av dig till oss på telefonnummer 031-760 14 62 eller per brev till Frontline Support AB, Box 13 103, 402 52 Göteborg. Det går också bra att skicka e-post till habo@frontlinesupport.se.