Dr. Anders Liss, med.dr | PhD

Anders Liss, legitimerad läkare, med.dr, PhD samt Specialist i Plastikkirurgi och Handkirurgi.

Dr. Liss ingår i plastikoperationer.net´s expertpanel där han, med sin mycket omfattande kunskap, bidrar med faktagranskning av webbplatsens redaktionella innehåll samt svarar på frågor i Fråga Experten.

Utbildningsbakgrund

Dr. Anders Liss avlade sin läkarexamen 1988. Efter fullgjord AT (allmäntjänstgöring) och godkänt AT-prov fick han sin läkarlegitimation år 1990.

 • 1992 påbörjar Dr. Liss sin specialisttjänstgöring (ST) inom plastikkirurgi vid Kliniken för Plastik och Handkirurgi vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala.
 • 1995 disputerar Dr. Liss på sin avhandling om läkning efter nervskador med fokus på rekonstruktiv microkirurgi inom. bl.a. bröstrekonstruktioner efter bröstcancer.  Han erhåller därefter en Medicinsk Doktorsexamen (PhD).
 • 1997 avslutar Dr. Liss sin specialisttjänstgöring och erhåller bevis om specialistkompetens i handkirurgi. Han är nu ”Specialist i Handkirurgi” vilket ingår i den plastikkirurgiska avdelningen på de flesta sjukhus.
 • 1998 erhåller Dr. Liss även bevis om specialistkompetens inom plastikkirurgi och därmed även titeln Specialist i Plastikkirurgi.

Formella medicinska examina och intyg

 • 1988 Läkarexamen.
 • 1990 Legitimerad läkare (läkarlegitimation).
 • 1995 Medicinsk Doktorsexamen (PhD).
 • 1997 Specialist i handkirurgi (bevis om specialistkompetens i handkirurgi utfärdat av Socialstyrelsen).
 • 1998 Specialistkompetens i plastikkirurgi (bevis om specialistkompetens i plastikkirurgi utfärdat av Socialstyrelsen).

Video med Dr. Liss

Möt Dr. Anders Liss - Art Clinic

Medicinsk erfarenhet och tjänstgöring

Dr. Anders Liss började arbeta som underläkare år 1986. Han har sedan dess arbetat som avdelningsläkare, biträdande överläkare samt överläkare på flera av landets största sjukhus. 

Dr. Liss har utöver sitt arbete på sjukhus även arbetat med kosmetisk plastikkirurgi på privata kliniker sedan 1998. Bl.a. på Elisabeth Sjukhuset, Clinic Rajan i Uppsala samt Läkarhuset Hermelinen i Luleå.

Sedan 2008 är Dr. Liss medicinsk ansvarig på Art Clinic i Uppsala.

Medicinsk tjänstgöringshistoria

 • 1986 Vikarierande underläkare, Röntgenkliniken, Bollnäs.
 • 1987 Vikarierande underläkare, Medicinkliniken, Mora.
 • 1988 Vikarierande avdelningsläkare, Kirurgkliniken, Västerås.
 • 1988-1990 AT-läkare, Falun.
 • 1990-1992 Doktorandtjänst vid Institutionen för Anatomi på Uppsala Universitet.
 • 1992 Specialistutbildning vid Plastik och Handkirurgiska kliniken i Uppsala.
 • 1997 Avdelningsläkare, Plastikkirurgi, MAS, Malmö.
 • 1997-1999 Biträdande överläkare, Plastikkirurgi, Karolinska sjukhuset, Stockholm.
 • 1999-2008 Överläkare, Plastikkirurgi, Akademiska Sjukhuset/Uppsala.
 • 2008- Medicinskt ansvarig  läkare vid Art Clinic Uppsala.

Nuvarande arbetsgivare

Art Clinic Uppsala
Ljusbärargatan 2
754 23 Uppsala
www.artclinic.se

Medlemskap i medicinska specialistföreningar

Dr. Anders Liss är medlem i följande medicinska specialistföreningar: