Plastikoperationer.net´s expertpanel

Att hitta information om kosmetiska ingrepp och behandlingar är enkelt. Men det är inte säkert att all den information man hittar är korrekt. 

  • På Plastikoperationer.net är vi mån om att den information vi förmedlar skall vara oberoende, saklig, korrekt och lätt att förstå.
  • För att säkerställa att den information som är av medicinsk betydelse är korrekt genomgår all medicinskt relaterad information en granskning av vår expertpanel innan den publiceras på webbplatsen.
  • Vår expertpanel består av framstående svenska läkare, kirurger och specialister som genom sin specialistkunskap hjälper till att säkerställa att vårt medicinska innehåll håller en hög kvalité.

”Plastikoperationer.net ber att få tacka för den tid och det engagemang vår expertpanel investerar i uppdraget och i att förbättra allmänhetens kunskap om den kosmetiska medicinens möjligheter och begränsningar.”

Expertpanel för ämnesområde Plastikkirurgi

Dr. Anders Liss, Leg. läk., Med.dr, Ph. D

Anders Liss medicine doktor, PhD, plastikkirurg

Specialist i Plastikkirurgi & Handkirurgi

Medlemskap
Sveriges läkarförbund
Svensk Plastikkirurgisk Förening
Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi

Redigeringsområde
Fettsugning, bukplastik, övrig kroppsformande kirurgi

Läs mer: Anders Liss, med.dr, PhD

Dr. Per Windh

Med.dr Per Wind, plastikkirurg Art Clinic

Legitimerad läkare, Specialist i Plastikkirurgi

Medlemskap
Sveriges läkarförbund
Svensk Plastikkirurgisk Förening
Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi

Redigeringsområde
Ansiktskirurgi, näsplastik, hakplastik, ansiktslyft

Läs mer: Per Windh, med.dr

Dr. Karl Bremer

Karl Bremer med.dr, plastikkirurg Art Clinic

Specialist i plastikkirurgi och allmänkirurgi

Medlemskap
Sveriges läkarförbund
Svensk Plastikkirurgisk Förening
Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi

Redigeringsområde
Bröstförminskning, bröstlyft, övrig bröstkirurgi

Läs mer: Karl Bremer, med.dr

Expert för ämnesområde håravfall

Dr. Mats Ingers

Specialist i Invärtesmedicin & Nefrologi
Leg. Läk.
Medlemskap
Sveriges läkarförbund
International Society of Hair Restoration Surgery
Redigeringsområde
Hårtransplantation, hårlaser, läkemedelsbehandling vid håravfall

Expert för ämnesområde injektionsbehandlingar

Dr. Andreas Lindahl

Dr. Andreas Lindahl, Carovivakliniken

 

Specialist i Plastikkirurgi
Leg. läk., Med. Dr.
Medlemskap
Sveriges läkarförbund
Svensk Plastikkirurgisk Förening
Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi
Redigeringsområde
Injektionsbehandlingar

Läs mer: Dr. Andreas Lindahl MD, PhD

Expertpanel för ämnesområde Estetisk Tandvård

Dr. Elisabeth Björkman

Dr. Elisabeth Björkman, Leg. Tandläkare

Specialiserad på Estetisk Tandvård
Leg. Tandläkare
Medlemskap
Sveriges tandläkarförbund
Privattandläkarna
American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD)
Swedish Academy of Cosmetic Dentistry (SACD)
Redigeringsområde
Tandblekning, skalfasader, tandkronor

Dr. Christina Malmsjö

Dr. Christina Malmsjö, Tandläkare

Specialiserad på estetisk tandvård
Leg. Tandläkare
Medlemskap
Privattandläkarna
American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD)
Redigeringsområden
Tandimplantat, tandreglering, tandbroar, porslinslagningar (inlays/onlays)

Expert för ämnesområde Skönhetsbehandlingar

Dr. Tore Nilsen

Dr. Tore Nilsen, Växjö Medical Center

Leg. Hudläkare
Medlemskap
Sveriges läkarförbund
Privatpraktiserande dermatologers förening (PDF)
American Society for Laser Medicine and Surgery (ASLMS)
International Society for Dermatologic Surgery (ISDS)
Redigeringsområde
Skönhetsbehandlingar

Läs mer: Dr. Tore Nilsen, Hudläkare

Expert för ämnesområde intimkirurgi

Dr. Ivan Letterfors

Dr. Ivan Letterfors

Specialist i kirurgi
Med dr., Leg. Läk.
Medlemskap
Sveriges läkarförbund
Svensk Kirurgisk Förening
Redigeringsområde
Intimkirurgi

Expertpanelens uppdrag

I expertpanelens uppdrag ingår att faktagranska de delar av webbplatsen som är av medicinsk eller behandlingsprincipiell natur innan dessa publiceras. Därigenom säkerställs att webbplatsens beskrivningar av olika kirurgiska ingrepp eller andra behandlingar är korrekta och att beskrivna teknik- och metodval bygger på vedertagna behandlingsprinciper.

Expertpanelen står även till redaktionens förfogande som specialistresurs vid utveckling av de delar av det redaktionella innehållet som är av medicinsk natur. Panelens medlemmar delar dessutom med sig av sin specialistkunskap och erfarenhet genom att besvara allmänhetens frågor i Fråga Experten.

I syfte att beakta behovet av objektivitet har expertpanelens medlemmar inte något formellt ansvar för eller inflytande över andra delar av det redaktionella innehållet än de som berör de olika behandlingar webbplatsen informerar om.

Oaktat den dokumenterat höga kompetens expertpanelens medlemmar innehar inom respektive specialistområde skall materialet på Plastikoperationer.net endast betraktas som allmän upplysning och varken kan eller ska ersätta en professionell medicinsk konsultation, såsom ett läkarbesök. Webbplatsens innehåll skall heller inte utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement till den gängse vården.

Bli medlem i expertpanelen

Har du dokumenterad kunskap och erfarenhet av något av de ämnesområden webbplatsen behandlar? Vill du dela med dig av din kompetens i en av branschens starkaste mediekanaler? Skicka en intresseanmälan för deltagande i expertpanelen.

Relaterat