Så går en bröstlyftsoperation till

Ett bröstlyft kan delas upp som en process i tre faser; planering och förberedelser, operation och läkning. 

På den här sidan får du information om de två första stegen i ett bröstlyft. Vad som sker före och under själva operationen.


Planering inför ett bröstlyft

Om du bestämt dig för att gå vidare med ett bröstlyft är det första steget att boka en tid för en s.k. konsultation hos en plastikkirurg.

Konsultationen

Vid den inledande konsultationen med din plastikkirurg är det mycket viktigt att ni har en uppriktig diskussion.

Varje kirurg, såväl som varje patient, har olika syn på vad som är en lämplig storlek och form på bröst.

Plastikkirurgen kommer att undersöka och mäta dina bröst. Han/hon kommer också att ta fotografier att använda som referens både före-, under-, och efter ditt bröstlyft.

Ni kommer att diskutera de faktorer som påverkar operationen såsom ålder, utgångsläget (bröstens storlek och utformning) och hudens beskaffenhet.

Ni skall också diskutera eventuella förändringar av vårtgården och bröstvårtans placering. Normalt sett flyttas dessa högre upp på bröstet under operationen.

Ibland utförs bröstlyft med implantat

Det är inte ovanligt att ett bröstlyft även kombineras med en bröstförstoring. I dessa fall läggs proteser (bröstimplantat) in i samband med bröstlyftet.

Implantaten kan vara antingen runda eller droppformade (anatomiska) beroende på hur mkt bröstvävnad som finns.

Bröstimplantaten placeras antingen ovanpå eller delvis under bröstmuskeln. Du kan lära dig mer om den aktuella operationen på informationssidan om bröstförstoring.

Din plastikkirurg skall beskriva ingreppet i detalj. Det är särskilt viktigt att du förstår följande:

 • Vilket resultat kirurgen tror sig kunna åstadkomma.
 • Vilka risker för komplikationer och biverkningar ditt bröstlyft innebär.
 • Var snitten kommer att läggas samt därmed var du kommer att få dina ärr.
 • Vilka förändringar som skall göras av vårtgården.

Förberedelser inför ett bröstlyft

Du kommer att få utförliga instruktioner om hur du skall förbereda dig inför ditt bröstlyft.

Informationen du får handlar om hur du skall äta och dricka, regler för rökning, användning av vitaminer, mediciner och andra preparat.

 • Förberedelser inför ett bröstlyftTobak, alkohol och naturpreparat skall undvikas i minst två veckor före och efter ett bröstlyft.
 • I vissa fall behöver du genomgå en mammografiröntgen för att säkerställa att det inte finns några medicinska hinder som kan påverka genomförandet av ditt bröstlyft.
 • Om det inte finns ärftlighet för bröstcancer utförs i normalfallet mammografiundersökning endast på patienter som är över 40 år gamla. Vid känd ärftlighet är gränsen lägre.

Du bör också, som en del av dina förberedelser, se till att någon kommer att hämtar dig efter din plastikoperation och att någon kan hjälpa dig under några dagar efteråt.


Operationsförlopp vid bröstlyft

Bröstens hud kan liknas vid en påse vars innehåll består av fett- och bröstkörtelvävnad.

När bröstens ”hudpåse” förslappas och innehållet minskar eller sjunker ned, förändras utseendet på påsen. Kirurgen är den ”skräddare” som skall rätta till de problem som finns.

Förändringar efter behov

Under ett bröstlyft kan brösten förändras på på olika sätt. Resultatet är summan av de förändringar kirurgen gör:

 • Huden sträcks, förminskas och avlägsnas efter behov.
 • Bröstet fylls ut  med ett bröstimplantat.
 • Bröstvävnaden flyttas upp.
 • Ofta utförs även en förändring av vårtgårdens storlek och placering.

Exakt vilka förändringar som görs under operationen beror på vilka förutsättningar och önskemål man kommit fram till före operationen.

Operationsdagen

Det första som sker när du anländer till kliniken på operationsdagen är att du skrivs in och tilldelas ett patientrum. Där får du sen byta om till operationskläder.

När du funnit dig tillrätta träffar du din kirurg som svarar på frågor, tar lite bilder och ritar upp operationsområdet med en märkpenna.

Efter mötet med din kirurg får du lite förberedande medicinering och en stunds vila. Därefter  av en sjuksyster till operationssalen.

 1. Operationsförlopp vid bröstlyftDet första som sker i operationssalen är att operationsområdet steriltvättas och att viss övervakningsutrustning kopplas upp.
 2. Du får din bedövning och operationen inleds. Bröstlyft utförs i narkos alternativt i lokalbedövning kombinerat med lugnande medicinering.
 3. Operationen inleds med att kirurgen lägger de snitt det aktuella metodvalet innebär.
 4. Genom operationssnitten bereder sig kirurgen tillträde till den underliggande bröstvävnaden som justeras och flyttas upp på bröstet. Efter behov flyttas bröstvårtan upp, vårtgården förminskas och överflödig hud avlägsnas.
 5. När snittläggning och vävnadsjusteringar är klara sys snitten ihop. I vissa fall sätts tillfälliga dränagetuber in under huden, förband läggs över bröstet och operationen avslutas.
 6. Du flyttas över från operationssalen till en vårdavdelning för övervakat uppvaknande.

Oftast lämnar man kliniken samma dag som man kommit in. Först vilar man dock ut ett par timmar på sitt patientrum. Vid behov eller om man vill så får man stanna kvar på kliniken över natten.

Videoanimation av bröstlyft


Anchor-Style Mastopexy Animation

MER INFORMATION
Startsida | Metoder | Tiden efter | Risker | Priser | Bilder | Kliniker | Frågor och svar | Forum
Specialisternas tips & råd
 • Johan Andersson  |  Produktansvarig  |  motivaimplants.se

  Bröstlyft är relativt svåra operationer. Detta beror på att varje individ har olika förutsättningar i fråga om elasticitet, hudkvalitet och bröstvävnad.

  En stor del av de patienter som genomgår ett bröstlyft kan därför behöva ytterligare kirurgi för att bibehålla de lyfta bröstens form efter operationen.

  Vissa kirurger väljer att skapa en fylligare ovanpol/överdel vid operationstillfället eftersom brösten som regel sjunker något med tiden (inom 6-12 månader.

  Denna teknik ger ofta ett mer naturligt resultat på längre sikt och minskar sannolikt risken för att ytterligare kirurgi kommer krävas längre fram. Man bör dock vara medveten om att ingen lösning håller för alltid.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!