Så går en bröstlyftsoperation till

Ett bröstlyft kan som de flesta plastikoperationer delas upp som en process i tre faser i fråga om vad som sker före, under och efter ditt bröstlyft. På den här sidan får du lära dig mer om de första två stegen i denna process.

Planering inför ett bröstlyft

Planering inför ett bröstlyftNär du bestämt dig för att gå vidare med dina tankar på ett bröstlyft är det första steget att boka in en besökstid hos en plastikkirurg.

Du hittar klinkerna som utför bröstlyft här och läsa mer om vad du bör tänka på innan du väljer samband med detta på sidan om att välja plastikkirurg.

Konsultationen

Vid den inledande konsultation med din plastikkirurg är det mycket viktigt att ni för en uppriktig diskussion. Varje kirurg, såväl som varje patient, har olika syn på vad som är en lämplig storlek och form på bröst.

Plastikkirurgen kommer att undersöka och mäta dina bröst. Han/hon kommer också att ta fotografier att använda som referens både före-, under-, och efter ditt bröstlyft.

Ni kommer att diskutera de faktorer som påverkar operationen såsom ålder, utgångsläget (bröstens storlek och utformning) och hudens beskaffenhet. Ni bör också diskutera förändringarna av vårtgården och bröstvårtan vilka normalt sett flyttas högre upp på bröstet i samband med ett bröstlyft.

Ibland utförs bröstlyft med implantat

Det är inte ovanligt att ett bröstlyft även kombineras med en bröstförstoring. I dessa fall läggs proteser (bröstimplantat) in i samband med bröstlyftet.

Implantaten kan vara antingen runda eller droppformade (anatomiska) beroende på hur mkt bröstvävnad som finns. Proteserna läggs antingen ovan eller delvis under bröstmuskeln. Du kan lära dig mer om den aktuella operationen på informationssidan om bröstförstoring ».

Din plastikkirurg skall beskriva ingreppets genomförande i detalj, förklara vilka risker och begränsningar ingreppet omfattas av och säkerställa att du förstår var ärren kommer att sitta och hur de kommer att se ut.

Förberedelser inför ett bröstlyft

Du kommer att få utförliga instruktioner om hur du skall förbereda dig inför ditt bröstlyft. Dessa inkluderar information om hur du skall äta och dricka, regler för rökning, användning av vitaminer, mediciner och andra preparat.

Förberedelser inför ett bröstlyftTobak, alkohol och naturpreparat skall undvikas i minst två veckor före och efter ett bröstlyft.

I vissa fall behöver du genomgå en mammografiröntgen för att säkerställa att det inte finns några medicinska hinder som kan påverka genomförandet av ditt bröstlyft.

Om det inte finns ärftlighet för bröstcancer utförs i normalfallet mammografiundersökning endast på patienter som är över 40 år gamla. Vid känd ärftlighet är gränsen lägre.

En av de förberedelser du kommer att instrueras av din plastikkirurg att vidta är s.k. preperativ tvätt. Denna utförs i syfte att minska risken för infektion och går ut på att du från och med två dagar före din bröstförminskning skall dubbelduscha två gånger per dag och vid dessa tvätta dig med en särskild tvål som finns att köpa på apotek.

Du bör också, som en del av dina förberedelser, se till att någon kommer att hämtar dig efter din plastikoperation och att någon kan hjälpa dig under några dagar efteråt.

Operationsförlopp vid bröstlyft

Bröstens hudkostym kan liknas vid en påse vars innehåll i huvudsak utgörs av fett- och bröstkörtelvävnad. När hudpåsen förslappas, samtidigt som innehållet minskar eller sjunker ned, förändras utseendet på påsen.

Förändringar efter behov

Operationsförlopp vid bröstlyftBröstens utseende kan under en bröstförminskning förbättras på olika sätt:

 • Huden sträcks, förminskas och avlägsnas efter behov
 • Bröstet fylls ut  med ett bröstimplantat
 • Bröstvävnaden flyttas upp
 • Ofta utförs även en förändring av vårtgårdens storlek och placering

Exakt vilka av som görs under operationen beror på vilka förutsättningar och önskemål man kommit fram till före operationen.

Operationsdagen

Det första som sker när du anländer till kliniken på operationsdagen är att du skrivs in och tilldelas ett patientrum. Där får du sen byta om till operationskläder varpå du träffar din kirurg som svarar på frågor, tar lite bilder och ritar upp operationsområdet med en märkpenna. Du får lite förberedande medicinering, vilar en liten stund och hämtas därefter av en sjuksyster till operationssalen.

Det första som sker i operationssalen är att operationsområdet steriltvättas och att viss övervakningsutrustning kopplas upp. Du får därefter din bedövning varpå operationen inleds. Bröstlyft utförs i narkos alternativt i lokalbedövning kombinerat med lugnande medicinering och tar beroende på ingreppets omfattning från 1-3 timmar att genomföra.

Själva operationen inleds med att kirurgen lägger de snitt det aktuella metodvalet innebär. Genom operationssnitten bereder sig kirurgen tillträde till den underliggande bröstvävnaden som justeras och flyttas upp på bröstet. Efter behov flyttas bröstvårtan upp, vårtgården förminskas och överflödig hud avlägsnas.

När snittläggning och vävnadsjusteringar är klara sys snitten ihop, i vissa fall sätts tillfälliga dränagetuber in under huden, förband läggs över bröstet och operationen avslutas. Därefter flyttas patienten från operationssalen till sitt patientrum för övervakat uppvaknande.

Oftast lämnar patienten kliniken, efter ett par timmars vila, samma dag men vid behov eller sådana önskemål får patienten stanna över natten.

« De olika metoderna för bröstlyft | Tiden efter ditt bröstlyft »
Specialisternas tips & råd om “Så går en bröstlyftsoperation till”
 • johan-motiva-avatar
  Johan Andersson  |  Produktansvarig  |  motivaimplants.se

  Bröstlyft är relativt svåra operationer. Detta beror på att varje individ har olika förutsättningar i fråga om elasticitet, hudkvalitet och bröstvävnad.

  En stor del av de patienter som genomgår ett bröstlyft kan därför behöva ytterligare kirurgi för att bibehålla de lyfta bröstens form efter operationen.

  Vissa kirurger väljer att skapa en fylligare ovanpol/överdel vid operationstillfället eftersom brösten som regel sjunker något med tiden (inom 6-12 månader.

  Denna teknik ger ofta ett mer naturligt resultat på längre sikt och minskar sannolikt risken för att ytterligare kirurgi kommer krävas längre fram. Man bör dock vara medveten om att ingen lösning håller för alltid.

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2018 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!