Så går en penisförstoring till

En kirurgisk penisförstoring kan, oavsett om det rör sig om en penisförlängning eller penisförtjockning, delas upp som en process i tre steg.

Planering inför en penisförstoring

Planering inför en penisförstoringDet första som sker när du bestämt dig för att gå vidare med ditt intresse för en penisförstoring är att du bokar tid för ett konsultationsbesök hos en plastikkirurg.

 • Du hittar de kirurger som utför penisförstoringar i klinikregistret för penisförstoring!
 • Vid din inledande konsultation kommer din kirurg att bedöma ditt allmänna hälsotillstånd, storlek på penis samt om det föreligger några problem med urinvägarna eller sexuella funktioner. Om så är fallet skall dessa undersökas av en urologspecialist.
 • Kirurgen bedömer även hur rörlig peniskroppen är samt förutsättningarna för en lyckad penisförstoring.

Var ärlig när du beskriver dina förväntningar av din penisförstoring för din kirurg och kräv samma ärlighet av din kirurg i hans eller hennes beskrivning av de begränsningar och risker operationen innebär.

Det finns vissa tillstånd som kan påverka möjligheterna att utföra en penisförstoring. Till dessa hör hjärtsjukdomar, förhöjd risk för ärrbildning samt medicinering med antikoagulanter.

Förberedelser inför operationen

Du kommer att få noggranna instruktioner om hur du skall förbereda dig inför din penisförstoring. Dessa inkluderar information om hur du skall äta och dricka, regler för rökning, användning av vitaminer, mediciner och andra preparat.


Operationsförlopp vid penisförstoring

En penisförstoring kan utföras antigen som en penisförlängning eller som en penisförtjockning. Detta är två olika ingrepp men de kan utföras vid samma operationstillfälle.

 • Penis består av 3 svällkroppar som fylls med blod till följd av sexuell stimulans vilket leder till erektion.
 • Grovt räknat befinner sig 2/3 av penis på utsidan kroppen och 1/3-50% finns på insidan förankrad i blygdbenets underkant.
 • En penisförlängning går ut på att flytta fram de delar av penis som befinner sig innanför blygdbenet.

Både penisförlängning och penisförtjockning utförs i narkos vilket innebär att patienten sover genom hela ingreppet.

Tillvägagångssätt vid penisförlängning


En penisförlängning är ett förhållandevis litet kirurgiskt ingrepp. Själva operationen tar ca en timme och går till på ungefär följande sätt:

 1. a.) visar de ligament som lossas vid en penisförlängning b.) penis c.) pungen

  a.) visar de ligament som lossas vid en penisförlängning b.) penis c.) pungen.

  Kirurgen lägger ett snitt i könsbehåringen strax ovanför penis. Genom detta snitt går kirurgen in och lossar delar av de ligament som fäster den inre delen av penisen mot blygdbenet.

 2. Den dolda delen av penis delvis förskjuts framåt och hamnar på utsidan kroppen. På så sätt åstadkoms en förlängning av penis.
 3. Hur stor förlängningen blir beror på hur stor den inre delen av penis är samt hur stor rörelseförmåga denna del har.
 4. När penis lyfts fram sys svällkropparna fast i sin nya framskjutna position varpå snittet sys igen på ett sådant sätt att det skjuter huden framåt vilket bidrar till att förlänga penis vid basen.

Ett antal veckor efter operation när ingångssnittet läkt ihop får patienten inleda en dragbehandling som syftar till att förhindra att den del av penis som lyfts fram dras tillbaka in i kroppen. Dragbehandlingen utförs av patienten själv och skall pågå i ett antal månader.

En penisförstoring tar i normalfallet en till två timmar att genomföra och leder i kombination med dragbehandling ofta till en förlängning av penis med 4-6 cm i slakt tillstånd. Längden i erigerat tillstånd påverkas i de flesta fall inte i någon större utsträckning.

Tillvägagångssätt vid penisförtjockning


Vid en penisförtjockning placeras fettceller eller ett läderhudstransplantat mellan svällkropparna och huden på penis. På så sätt åstadkoms en förtjockning med upp till 30% i slakt- och upp till 10% i erigerat tillstånd.

 • Fettcellerna tas från ett annat ställe på den egna kroppen och injiceras under huden på penis. Normalt används ca 20-30 ml.
 • Vid placering av hud transplanteras denna antingen från den egna kroppen eller från en donator. Huden sätts sedan in genom snitt som läggs i huden på penis. Vid transplantation av hud måste även omskärelse göras.
 • Eftersom både fettceller och hud är organiska element föreligger risk för att de resorberas av kroppen och att förtjockningen därigenom inte förblir permanent.
 • Det finns också risk för att en inläkningsstörning kan leda till ärrbildning och resultera i snedheter. Dessa kan normalt sett rätas ut genom dragbehandling under ett halvårs tid.
LÄS MER!
Penisförstoring | Metoder | Tiden efter | Risker | Priser | Bilder
Nästa steg: Visa kliniker för penisförstoring »

Premiumsponsorer
Banner
Banner
Banner
Banner

©Copyright 2019 | SidkartaIntegritet & cookies | Användarvillkor | Ansvarsfriskrivning

Sök klinik!